| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Høringsuttalelser fra HRS > Arkiv > Høringsuttalelse vedr. NOU 2006:15 Frivillighetsregister

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Til: Kultur- og kirkedepartementet
Fra: Human Rights Service (HRS)
Dato: 19.10.2006

Høringsuttalelse vedr. NOU 2006:15 Frivillighetsregister

Human Rights Service (HRS) viser til NOU 2006:15 som diskuterer eventuell etablering av et frivillighetsregister. Som det heter i utredningen bygger frivillighetsregisteret på en rett til registrering av enheter som etter norsk rett anses som selvstendige rettssubjekter – typisk foreninger og stiftelser – i et eget register. Grunnforutsetningen for enhetene i registeret er at man driver frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert (non-profit).

Formålet med frivillighetsregister er det skal ivareta en opplysningsbankfunksjon, en politikkutformingsfunksjon, en legitimeringsfunksjon og en forskningsfunksjon.

HRS har ingen problemer med å se at det foreslåtte frivillighetsregisteret absolutt vil tjene fremtidig politikkutforming knyttet til frivillig sektor, bl.a. ved enkelt å kunne hente ut opplysninger om den enkelte enhet, samt i fremtidig utforming av kriterier og avveininger for eksempel ved tildeling av økonomisk støtte. Vi ser også fordelen med et slikt register knyttet til at forskere gis tilgang til et statistikkgrunnlag som gjør det mulig å følge og analysere utviklingen på feltet.

Hvorvidt frivillighetsregisteret vil ha en legitimeringsfunksjon er vanskeligere å umiddelbart forstå, men det vil eventuelt vise seg etter noe funksjonstid. Det er heller ikke helt enkelt å forstå hvordan et slikt register vil tjene den enkelte enhet, men gitt at det ikke iverksettes registreringsrutiner og -praksiser som oppleves som merarbeid for den enkelte enhet, mener HRS likevel at et slikt register vil ha så mange fordeler knyttet til oversikt i frivillig sektor at vi bifaller arbeidsgruppens forslag.

Med vennlig hilsen
Human Rights Service v/

__________________
Rita Karlsen
Daglig leder

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007