| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Fetter - kusine side 2

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Inngifte og Elines tragedie

08.12 05: Hvorfor bekymrer ikke pakistanske ledere i Norge seg over det utbredte inngiftet? spør informasjonsleder i Human Rights Service, Hege Storhaug, i kronikk i VG i dag. Da HRS nylig ga ut rapporten ”Gift til Norge med slektning” (i pdf) debatterte Storhaug med medisinstudenten Muhammed U. Rana i flere radiokanaler, der han fullstendig avviste problematikken. I forrige uke fortsatte han i samme stil på kronikkplass i VG.

”Jeg skal ærlig innrømme at jeg oppfatter Ranas manglende vilje til kritisk og åpen tenkning som skremmende, og at hans dogmatikk minner meg ubehagelig om den offentlige og private mentale tilstanden i den muslimske verden, en mentalitet som fungerer både fysisk og psykisk utviklingshemmende for samfunnene der,” skriver Storhaug.

Hun viser også til inngifte og tragedier i egen familie – og konsekvensene som derfor ble tatt.


Alarm om misdannelser ved søskenbarnekteskap

17.11.05: Den ledende politikeren i England på tema knyttet til integrering, Ann Cryer fra Labour Party, krever nå forbud mot søskenbarnekteskap. En fersk undersøkelse i England viser at pakistanere står for 30 % av alle barnefødsler der misdannelser oppdages, dette til tross for at kun 3,4 % av alle barn som fødes årlig i England har pakistansk opprinnelse. Cryer vil nå ha forbud mot søskenbarnekteskap. Det estimeres at hele 55 % av britisk pakistanere giftes med søskenbarn. I Bradford, som er tett befolket av pakistanere, anslås det at mer enn tre av fire pakistanere som er gift, har giftet seg med søskenbarn.

HRS har nylig produsert en rapport om samme tema, Gift til Norge med slektning. Også vi foreslår forbud mot ekteskap med nære slektninger.


Fetter – kusine ryker

10.08.05: Store kulturforskjeller ligger til grunn for en økende skilsmissestatistikk blant innvandrere som har inngått henteekteskap eller søskenbarnekteskap. Hos familiekontorene ved Sentrum og Aker har cirka 60 prosent av ekteparene som møter til megling minst én med innvandrerbakgrunn. Dette tema har vært betent og tabu å diskutere i miljøene, men nå skrives det om åpent om skilsmisser i urduspråklige aviser. Aftenposten.no opplyser at de to hovedgrunnene for skilsmisse ser ut til å være; 1.Den norske parten i ekteskapet ikke er fornøyd med sin utenlandske partner og vil skille seg, eller; 2. Den utenlandske parten holder ut i et arrangert ekteskap i tre år - og dumper sin norske ektefelle når vedkommende har fått permanent oppholdstillatelse. Mange av ekteskapene ryker ene og alene på grunn av kulturkræsj.

Les også ”Gift med fetter - ble banket opp” hos Aftenposten.no


Krever full gjennomgang av søskenbarnekteskap

14.06.05: Karita Bekkemellem (Ap) har i brevs form utfordret regjerningen og kommunalminister Erna Solberg til å foreta en fullstendig gjennomgang av alle sider ved søskenbarnekteskap. Bekkemellem ønsker å forby søskenbarnekteskap, men her er det noe uenighet innad i partiet. Signe Øye , talsperson på innvandringsfeltet, sier foreløpig nei til forbud, mens Saera Khan sier ”nja”. Men alle er enige i at søskenbarnekteskap bør kartlegges – ikke minst knyttet til skadevirkninger overfor barna som fødes i disse ekteskapene og tvangsaspektet ved inngåelse av ekteskapet.

Les hos Aftenposten.no
Les også "Strid om søskenbarnekteskap" hos Aftenposten.no 03.07.05

I vår bok "Feminin integrering" (2003) har vi gitt bred omtale til problematikken med søskenbarnekteskap, bl.a. knyttet til undersøkelser utført av den danske forskeren Anders Hede. Les utdrag fra boken om søskenbarnekteskap, kapittelet er i pdf-format. Vi har også laget en egen samleside om Anders Hede og søskenbarnekteskap


Karita Bekkemellem hadde rett!

Abid Raja, faksimile fra TV226.05.05: I Tabloid i går påstod Abid Raja at Karita Bekkemellem Karita B. Orheim, faksimile fra TV2 snakket usant da hun hevdet at om lag 50 prosent av pakistanere er gift med søskenbarn. Raja underslo tallet med henvisning til at det sikkert kom fra HRS…

Vel, kilden til tallet er faktisk søsteren til Jens Stoltenberg, Camilla Stoltenberg. I 1997 publiserte hun doktorgraden sin ved Statens institutt for folkehelse, der hun undersøkte utbredelsen av misdannelser hos barn. Undersøkelsen er internasjonalt den største noensinne på pakistanere i diaspora knyttet til misdannelser og inngifte. Det er i denne doktorgraden det fremkommer at ca 50 prosent av de pakistanske ekteskapene i Norge var mellom søskenbarn.

I 1998 skrev Hege Storhaug boken Hellig tvang – unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap (Aschehoug), med blant annet et fyldig resymé av Stoltenbergs undersøkelse. Her kan du lese om de dramatiske funnene hva gjelder inngifte og søskenbarnekteskap i Hellig tvang. Avstanden mellom Abid Raja og Karita Bekkemellem Orheim var til å ta og føle på i gårsdagens debatt i TV2s Tabloid. I dag sier Karita B. Orheim til Dagbladet.no at hun sjelden har opplevd verre hersketeknikk.

Les oppfølgingen "Halvparten gift med søskenbarn" hos Dagbladet.no 26.05.05


Innavl truer folkehelsen i Saudi-Arabia

20.05.05: Ekteskap mellom nær slektninger truer folkehelsen i Saudi-Arabia. Denne ekteskapsformen har vært praktisert i Midtøsten i 100 generasjoner og har svekket det genetiske arvematerialet, skriver Neal Ashbury på nettestedet To The Point. Det er estimert at mer enn 60 prosent av saudiarabiske menn gifter seg med sine søskenbarn eller tremenninger. I Irak gjør 58 prosent det samme, i Kuwait, Jordan og De Forente Arabiske Emirater gjør om lag 50 prosent det samme.

Les hos Norge I Dag


Pakistansk talsperson forsvarer søskenbarnekteskap

02.03.05: Det er svært vanlig for folk med pakistansk bakgrunn å gifte seg med søskenbarn, forteller Nadeem Butt, leder av Antirasistisk senter i Oslo, til Aftenbladet.

Dette er også inntrykket til HRS. Butt har imidlertid en oppsiktsvekkende forklaring på hvorfor praksisen fortsetter i Norge: ”Det er jo slik at i Pakistan lever kvinner og menn mye mer atskilt enn her i Vesten, og denne tradisjonen er en måte å sikre at kvinner og menn møtes, med foreldrenes samtykke... I et samfunn som i Pakistan, der omsorgstjenestene ikke er bygd ut slik som i Norge, er det naturlig for foreldrene å tenke på alderdommen sin, og hvordan den kan sikres. Ekteskap mellom søskenbarn gir ekstra trygghet i så måte… - Et annet plan som dette fungerer på: Allianser, enten politiske eller økonomiske, bygges ved at familier knyttes sammen ved ekteskap. Det er slett ikke slik at ekteskap mellom søskenbarn automatisk er et tvangsekteskap,” forklarer Butt. Butt er med dette virkelig talsperson for at pakistanere i Norge skal leve her i et pakistansk parallellsamfunn.

Når han så fastslår at: ”I de aller fleste tilfellene er jo alle involverte enige, og alt går bra,” må vi kunne etterspørre dokumentasjon.

Les i Aftenbladet

Les også "Forsvarer ekteskap mellom søskenbarn" i Aftenbladet 29.01.02


Diskusjon om søskenbarnekteskap i Danmark

17.12.03: Anders Hede sin analyse av søskenbarnekteskap møter kritikk fra de forskerne som Hede har brukt i sin analyse. Ingen av forskerne mener at deres forskning støtter forbud av ekteskap mellom søskenbarn. Det er Danmarks Radio Orientering som setter i gang diskusjonen.

Vi har lagd en egen samleside om Anders Hede og søskenbarnekteskap


Seig kamp mot import av ektefeller

29.09.03: Danske forskere har lagt frem vitenskapelig dokumentasjon på hvorfor det store flertallet av ikke-vestlige danske innvandrere henter ektefeller i utlandet. De konkluderer med at tradisjoner og familiebakgrunn tilsidesetter den enkeltes valg av ektefelle.

Les i Ugebrevet A4 på på side 22 -23 (i pdf-format)


Inngifte skader pakistanerne: Frigjør dere fra åket!

09.09.03: Arrangert ekteskap mellom søskenbarn er det vanlige mønster blant norskpakistanere. Undersøkelser viser at denne ordningen låser gruppen fast i en ghettotilværelse, og legger spiren til en ny sosial underklasse, advarer Hege Storhaug, informasjonsleder i Human Rights Service.

Les Hege Storhaugs kronikk hos Aftenposten.no


"Retten" til å gifte seg med den én vil...

2003: Ut fra beretninger fra ulike miljø og konkrete eksempler på inngåtte ekteskap, synes det som søskenbarnekteskap er utbredt i Norge, først og fremst blant muslimer (både med opprinnelse fra Asia og Afrika), og spesielt blant pakistanerne.

Les HRS' kommentar


Fætter må blive hjemme

12.09.03: "Den norske menneskerettighedsorganisation Human Rights Service kommer til Danmark for å drøfte indvandrer-problemer med integrationsminister Bertel Haarder. Nordmændene, der er kvinder, synes den danske utlændingelov bør gælde for hele Europa - men de har et par ideer til opstramning".

Les intervju med HRS fra Weekendavisen

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007