| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Fetter - kusine > Camilla Stoltenbergs undersøkelse

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Giftemål innen slekten er utbredt i både Asia og Afrika. Det anslås at 20-50 prosent av inngåtte ekteskap i disse verdensdelene er mellom kusine og fetter. Camilla Stoltenberg, forsker ved Statens Institutt for Folkehelse, publiserte våren 1997 en undersøkelse om medfødte misdannelser hos barn av innvandrere til Norge og barn født av norskfødte foreldre.

Hun undersøkte samtlige barn født i Norge fra 1967 til 1993 (totalt 1,566,839 barn), og stilte følgende tre spørsmål: 1) Er forekomsten av medfødte misdannelser ulik hos barn av innvandrere til Norge sammenliknet med barn av norskfødte foreldre? 2) Er det sammenheng mellom sosial klasse og forekomsten av medfødte misdannelser? Hvilken sammenheng er det mellom nært slektskap (inngifte) mellom foreldrene og risiko for medfødte misdannelser hos barnet?

Årsakene til misdannelser er oftest ukjente. De kan være miljøbetingete og genetisk betingete, eller det kan være et samspill mellom miljø og genetikk. I Norge har miljøfaktorer som henger sammen med foreldrenes utdanningsnivå betydning for dødfødselsraten og spedbarnsdødeligheten. Barn av mødre med lav utdanning har høyere risiko for spedbarnsdød. Hvorvidt det også er en sammenheng mellom utdanningsnivå og medfødte misdannelser, er omdiskutert.

Inngifte gir økt risiko for sykdom hos barnet fordi barnet arver sykdomsgener fra både mor og far. Blant norskfødte foreldre i perioden 1967 til 1993 var 0,1 prosent fetter og kusine. Av de 7500 pakistanske barna som ble født i samme periode, hadde over 50 prosent foreldre som er fetter og kusine. I ekteskap mellom fetter og kusine fødes flere barn. Det reelle tallet for andelen inngifte blant norskpakistanere, er således 48,3 prosent. Langt de fleste er fettere og kusiner. I Pakistan viser ny undersøkelse samme tendens; 49,4 prosent av ektepar i Pakistan er fetter og kusine. I England øker andelen inngiftede i den pakistanske befolkningen. Omlag 55 prosent av ekteskapene som inngås er mellom fetter og kusine.

Undersøkelsen til
Stoltenberg viser at dersom foreldrene er fetter og kusine, vil risikoen for misdannelser som oppdages like etter fødselen være 100 prosent høyere enn for barn av ubeslektede foreldre. Fra 1967 til 1993 er hvert tyvende barn av pakistanske foreldre i Norge født med misdannelser. Risikoen for at barn av inngiftede dør eller utvikler alvorlige kroniske lidelser senere i barneårene er ikke kjent, men forventes å være ytterligere forhøyet. Dette fordi at mange genetiske lidelser utvikler seg senere i barneårene. Stoltenberg mener derfor at hennes tall bare avdekker toppen av isfjellet.

Barn født av inngiftede har 2-3 ganger høyere risiko for å dø i første leveår enn barn født av foreldre som er ubeslektede. Forskjeller i foreldrenes utdanningsnivå, mors alder eller antall tidligere fødsler, kunne ikke forklare hvorfor dobbelt så mange barn født av inngiftede foreldre hadde misdannelser sammenliknet med ubeslektede foreldre. Stoltenberg fastslår at inngifte var den eneste årsaken til den store forskjellen i antall misdannelser hos barn av inngiftede og barn av ubeslektet foreldre. Pakistanske foreldre som ikke var i slekt, hadde like få barn med misdannelser som norskfødte ubeslektede foreldre.

I Norge har vi ingen undersøkelser som ser på barn av inngiftete og utvikling av misdannelser de første leveårene. I England fulgte forskere en gruppe barn de første fem leveårene. Undersøkelsen fra 1993 viste at ved fylte fem år hadde 10 prosent av barna til de inngiftede foreldrene enten en alvorlig kronisk lidelse, som i halvparten av tilfellene omfattet mental retardasjon, eller barna var døde. Dette tallet var tre ganger høyere enn for barn av ubeslektede foreldre.

Stoltenbergs undersøkelse av slektskap og misdannelser hos spedbarn er den største som er gjennomført på et pakistansk samfunn bosatt utenfor Pakistan. Undersøkelsen viser også at i den tyrkiske og marokkanske befolkningen i Norge, forekommer ekteskap mellom fetter og kusine hyppig. Risikoen for misdannelser hos disse barna er like stor.

Det finnes pakistanske foreldre i Norge som har opptil fem misdannede barn og ingen friske barn. Foreldrene er fettere og kusiner. Ifølge helsepersonell ved ulike rehabiliteringsinstitusjoner, er problemet med misdannelser forårsaket av inngifte, svært vanskelig å diskutere med foreldrene. Selv om misdannelser hos barn av inngiftede foreldre er et stort problem også i Pakistan, er det liten åpenhet og kunnskap om årsaksforholdene. I Pakistan er barnedødeligheten høy. På grunn av fattigdom er eksempelvis diaré en av de hyppigste årsakene til at småbarn dør. Sykdom og død på grunn av inngifte kommer derfor i skyggen av andre, og lett forebyggende årsaker. Dessuten er de fleste barna født av inngiftede friske.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005