| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Vold og overgrep > Bangladesh-saken > Tiltalt

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

HRS, 24. januar 2007

illustrasjonsfoto, foto: HRSEn 33 år gammel mann med norsk statsborgerskap er nå tiltalt for grov mishandling mot en jente fra Bangladesh som antakelig er 17 eller 18 år.

Jentas advokat Monica Lindbeck, karakteriserer mishandlingen som tortur. _Jeg har aldri vært borte i så systematiske, omfattende og grusomme overgrep, sier den erfarne advokaten til Rights.no.

Jenta kan ha vært 15 eller 16 år da ekteskapet ble inngått i Dahka. Ekteskapet ble inngått i januar 2005, og hun ble hentet til Norge som hustru i mars 2006 på feil fødselsdata. Ifølge identitetspapirene skulle hun være 21 år. Ambassaden vår i Dakha utstyrte jenta med et såkalt hastevisum, slik at hun raskest mulig kunne gjenforenes med ektemannen i Norge.

Opprulling av den svært grove mishandlingssaken startet med en brann i en bygård i Oslo sentrum tidlig i fjor sommer. Brannvesenet beordret evakuering. Beboere i bygården hevdet at det kunne være en person igjen i en av leilighetene. Over telefon fikk politiet tak i mannen som disponerer leiligheten, også han med opprinnelse fra Bangladesh. I leiligheten møtte politiet en burkakledd kvinne, som viste seg å være hans hustru.

Svært grov mishandling

Under dette første møtet ble det raskt avdekket at den burkakledde kvinnen både var ung og grovt mishandlet. Politifolk som gjennomførte den første samtalen med henne, mente hun måtte være et barn under 16 år, kanskje ikke mer enn 12 år. Jenta benektet at hun var utsatt for mishandling, og politiet lot ektemannen ta henne med hjem. Først et par måneder senere fikk jenta kontakt med myndighetene igjen, da gjennom en hjelper. På dette tidspunktet var jenta så sterkt mishandlet at saken hos politiet først ble kodet som drapsforsøk, og hun har levd med ulike sikkerhetstiltak siden da.

Gjennom vitneavhør av jenta og en svært omfattende legerapport er følgende fremkommet: Ektemannen skal blant annet ha hengt jenta i rep fra takbjelker. Der har hun hengt i timesvis mens han har mishandlet henne med ulike redskap. Arr rundt anklene bekrefter at jentas fortelling om å bli hengt opp ned er troverdig. Han har stått på hodet hennes, og tråkket på ansiktet og halsen. Også når jenta har vært i bønn har han sparket henne i for eksempel halsen. Han har pisket henne under føttene og tvunget henne til å stå og gå etterpå. Da jenta ble hjulpet til beskyttelse i august i fjor, skal hun fortalt om mishandlingsformer som fikk legevakten i Oslo til å frykte kraniebrudd. Røntgen viste imidlertid brudd i nakken. Jentas helsetilstand generelt er svekket, og HRS kjenner til at det blant annet pågår smerteutredninger.

Drapstrusler og trusler mot vitner

Mannen, som er utdannet ved blant annet universitet i Storbritannia, kom til Norge i 1998 gjennom ekteskap med en norsk kvinne. Da ekteskapet etter fire års samliv ga grunnlag for norsk statsborgerskap, skilte paret seg. De har ett felles barn. Begge har hatt arbeidsforhold hos en sentral og anerkjent norsk hjelpeorganisasjon. Under besøk som barnevakt hos ekshustruen, har han også bundet den unge hentebruden fast og mishandlet henne grovt i påsyn av barnet fra sitt forrige ekteskap. Han skal også ha beskyldt sin unge hustru for ikke å ha vært jomfru på bryllupsnatten, og truet henne med at han skal ødelegge kroppen hennes fullstendig før han skiller seg, slik at ”ingen annen mann vil ha henne”.

Mannen hadde et formelt arbeidsforhold ved Høyskolen i Oslo da det grove forholdet ble oppdaget. Kolleger beskriver han som sympatisk. Mannen ble umiddelbart bedt om å forlate arbeidsstedet da forholdet ble kjent for institusjonens ledelse. Han ble også varetekstfengslet i to uker i september i fjor mens politiet sikret bevis.

Gjennom ulike kilder, kjenner HRS til at mannen etter løslatelsen i september i fjor har både truet den unge hustruen og prøvd å få henne til å gjenoppta samlivet, samt å endre sin forklaring i saken. Han skal også ha fremsatt drapstrusler mot jentas familie i Bangladesh for å presse henne til å endre forklaringer. Også andre sentrale personer og vitner i Norge skal ha blitt utsatt for trusler og press fra mannen for å få saken henlagt.

Jentas alder

Jenta vet ikke med sikkerhet hvor gammel hun er. HRS er kjent med at det har vært foretatt flere alderstestinger av henne, men slike tester er omtrentlige. Det konkluderes nå at jentas alder antakelig er mellom 17 og 18 år. På grunn av usikkerheten knyttet til alder, kan det ikke sies med sikkerhet at jenta var 15 år da ekteskapet ble inngått for to år siden. Dette antas å være grunnen til at mannen ikke tiltales for ekteskap med en mindreårig.

Bekymret for jentas sikkerhet og fremtid

Jentas advokat Monica Lindbeck, sier at mishandlingen er svært grov.

- Volden minner om ren tortur, og tiltalte har både vært utspekulert i voldsutøvelsen og ved forsøk på manipulering av vitner og andre i etterkant. Det har også fremkommet opplysninger om at han har vært usedvanlig aktiv i sin opptreden for å påvirke både fornærmede og vitner og andre i saken, sier Lindbeck til HRS.

Lindbeck har vært praktiserende advokat i ti år, der en stor del av porteføljen omhandler familievold. Hun har aldri vært borte i så systematiske og grusomme overgrep.

- Jeg har heller aldri vært borte i en sak med så omfattende voldsutøvelse.

Lindbeck både frykter for jentas sikkerhet og hennes fremtid.

- Frem til det foreligger dom i saken ønsker jeg at sikkerheten skjerpes. Jeg er også bekymret for hennes fremtid. Det ligger i sakens natur at jenta som har levd isolert her og under svært traumatiske forhold er spesielt sårbar både som person og i situasjonen generelt. Hun vil trenge massiv oppfølging fra det offentlige de kommende årene, på alle nivå. Hun vil trenge et tett sikkerhetsnett rundt seg, mener Lindbeck.

Tiltalen

33-åringen er tiltalt etter straffelovens § 219 første ledd, som blant annet omfatter trusler, vold, og frihetsberøvelse, med en strafferamme på inntil seks år.

Ifølge Lindbeck har § 219 vært mye brukt de siste årene, særlig i saker knyttet til vold i fremmedkulturelle familier. § 219 dekker alt fra psykisk og grov fysisk vold, til kontroll, isolasjon fra det norske samfunnet, og nektelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Statsadvokatens grunnlag for tiltalen er denne: ”I gjennom hele perioden fra fredag 18.mars 2006 til 24.august 2006 i Sørligata i Oslo … utøvet han ved gjentatte anledninger vold mot sin ektefelle N.N, blant annet ved å binde henne fast og henge henne opp i taket etter bena og/eller armene, og ved å slå og sparke henne, samt ved å ta kvelertak på henne. Han benyttet ulike slagredskap ved voldsutøvelsen, som hadde karakter av mishandling. I samme periode truet han gjentatte ganger med å drepe henne, og nektet henne tidvis å forlate leiligheten de bodde i.”

Rettssaken er berammet til 11. – 17. april i år i Oslo tingrett.

Les relaterte saker

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2007