| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Vold og overgrep side 3

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

NATO må ta mer ansvar for trafficking

25.11.05: Soldater i fredsbevarende styrker skaper etterspørsel etter seksuelle tjenester, og er dermed med på å opprettholde trafficking og menneskehandel. Nå må de ta sin del av ansvaret, mener regjeringen. FBI i USA har regnet ut at de illegale organisasjonene som driver med menneskehandel, omsetter for over 60 milliarder kroner hvert år. I konfliktområdene ser kriminelle nettverk store muligheter til å tjene penger. Les hos NRK.no


Fem jentebarn dømt til å giftes bort

25.11.05: Et landsbyråd i pakistanske Punjab dømte fem kusiner i alderen seks til 13 år til å giftes bort i 1996. Jentebarna ble giftet bort ”in absentia” av en mullah. Dommen handlet om å legge en strid død mellom familier. Men jentenes fedre har nektet å overlevere jentene til ”ektemennene”. Nå har landsbyrådet felt ny dom over jentene; de skal enten kidnappes, voldtas eller drepes. Denne såkalte vani-praksisen, som handler om å løse strid mellom familier ved å gi fra seg jentebarn for ekteskap, er nå forbudt i Pakistan, men praksisen er fremdeles utbredt. Denne saken har imidlertid vakt nasjonal og internasjonal oppsikt, først og fremst på grunn av motstanden fra jentenes familier, samt at samtlige jentene er under utdannelse og bevisst sine grunnleggende rettigheter. De har offentlig sagt at de heller vil ta sine liv enn å adlyde landsbyrådet, melder Telegraph


Vil ha politikk som hindrer kvinnevold

09.11.05: Informasjonsleder i Human Rights Service, Hege Storhaug, mener norske politikere nå må sørge for en bærekraftig innvandringspolitikk, slik at man unngår slike tilstander man har sett i Frankrike den siste tiden. HRS mener dagens politikk legger opp til en systematisk diskriminering av kvinner og barn i innvandrermiljøene. Les intervjuet hos Nettavisen


Mer vold i innvandrerfamilier

08.11.05: Nå bekrefter både politi og krisesentrer at menn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert hva gjelder familievold. I familievoldssakene i Oslo politidistrikt har rundt 70 prosent av overgriper eller offer, eller begge, annen etnisk bakgrunn en norsk. Lederen for krisesenteret i Oslo, Tone Skjelbostad, sier at over 80 prosent av kvinnene på senteret er på flukt fra voldelig innvandrer som i de fleste tilfeller er ektemannen. I mange av de aktuelle miljøene er volden akseptert, melder Dagsavisen.no

Den utstrakte volden som mange kvinner i innvandrerfamilier utsettes for, har vært et av de mest tabubelagte samfunnsondene i norsk samtid, Vold mot hustru, datter og/eller svigerdatter, har som regel blitt bortforklart med at "vold er vold" uansett hvem som utfører det, og det er systematisk blitt vist til at det er mange utenlandske kvinner gift med etniske norske menn som utsettes for vold. HRS har imidlertid ment, og mener fortsatt, at den volden mange kvinner i innvandrerfamilier utsettes for er av en noe annen karakter enn i både etnisk norske familier og blandingsfamilier. Ikke minst skyldes dette at kvinnen kan bli hentet til Norge via et ufrivillig ekteskap, fra en eller begge parter, og hun kan bli mer eller mindre slave for både ektemann og svigerfamilie. I tillegg kan kvinnen holdes isolert fra det norske samfunnet, og flere får heller ikke lære seg norsk. I opprinnelseskulturene er kvinners status særdeles lav, og vold innad i storfamilien og i ytterste konsekvens æresdrap, er velkjent og mer eller mindre sosialt akseptert. Samtidig vet vi at kvinner, med eller uten barn, dumpes i opprinnelseslandet. HRS har store forventninger til at den nye regjeringen verken kulturrelativiserer eller bagatelliserer denne antakelig voksende kreftbyllen, ei heller fremmer dialog og informasjon som løsningen. Norge trenger en helt ny familiegjenforeningspolitikk som optimalt begrenser henteekteskap og derav reproduksjon av 1.generasjon. Hvis ikke, vil problemene vokse oss over hodet.


Utvidet DNA-register skal løse voldtektssaker

04.11.05: Sverige har en rekke voldtektssaker, og bare et fåtall fører til at gjerningsmannen blir tatt. Men nå kan påtalemyndigheten få et et nytt verktøy, da det er forslått at det skal rekke med skjellig grunn til mistanke om lovbrudd som kan føre til fengsling før DNA skal kunne tas på den mistenkte. – Detta kommer att öka möjligheten att förebygga, utreda och klara upp brott på ett fantastiskt sätt, sier Tomas Johansson, sjef for den biologiske enheten på Statens Kriminaltekniska Laboratorium til Svenska Dagbladet


Norskpakistansk mann fryktes drept

03.11.05: Norskpakistanske Abdul Raja Rehman fra Fredrikstad fryktes drept under besøk i Pakistan. Han var i Pakistan og besøkte sin kone nummer to, som er gravid og som han har to småbarn med. I følge VGs kilder, kan familiekonflikter ha utløst et drap. I Norge har Rehman fire barn med kona her. Konas bror dro nylig til Pakistan og er nå arrestert. Han er fengslet på samme politistasjon som etterforsker Rahila Iqbals død.


Kraftig økning i antall voldtekter

03.11.05: Nesten to kvinner voldtas daglig utenfor hjemmet i Sverige, skriver Aftonbladet. I fjor ble det anmeldt 629 voldtekter utenfor hjemmet, mot 460 i år 2000. Åtte av ti av avisens kvinnelige lesere sier de er redde for å gå ut alene etter mørkets frembrudd.

I Oslo tingrett er seks kurdere tiltalt for gruppevoldtekt av en 16-åring. Tre av dem er også tiltalt for gruppevoldtekt av en annen jente. Den ene av de siktede har under forhandlingene påstått at han er homofil, og i går påstod en annen at han er jomfru. Gruppevoldtekt har en strafferamme på 21 år.


Syv anmeldte voldtekter per døgn i Sverige

22.08.05: I 2004 ble det anmeldt hele 2.600 voldtekter i Sverige, som gjennomsnitllig gir i overkant av syv anmeldte voldtekter per døgn. Økningen har vært enorm de siste tiårene, og antallet voldtekter som skjer utenomhus har økt mest. Samtidig er det stadig flere gjengvoldtekter. Les hos Expressen

Les også: "Truet med saks - voldtatt" hos Expressen


Voldtatt i Pakistan – Sendt ut av landet

05.08.05: En ny voldtektshistorie fra Pakistan går sin rundgang i media verden over. Denne gangen er det den grufulle erfaringen til legen Shazia Khalid som avdekker den totale mangelen på rettigheter for kvinnelige voldtektsofre i Pakistan. Hennes tragiske historie setter direkte søkelys på det pakistanske lovverket og på selveste president Pervez Musharrafs innblanding i saken. Dr. Shazia Khalid ble kort fortalt voldtatt 2. januar 2005 av en militær person mens hans undersotter holdt vakt, dopet ned og tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus, holdt i husarrest i to måneder og deretter ble hun og hennes mann deportert til Storbritannia. Det eneste lyspunktet i denne historien er at hennes ektemann hele tiden har stått ved hennes side. Nå har organisasjonen ”The Asian American Network against Abuse of Women (AANA), og Amnesty International engasjert seg i ekteparets skjebne, og planlegger demonstrasjon mot Pervez Musharraf ved hans statsbesøk til USA i september.

Både Mukthar Mai og Shazia Khalid er invitert til å delta i demonstrasjonen.

Les " Another Face of Terror" i New York Times (Gratis registring!)

Les også " A Pakistani Rape, and a Pakistani Love Story" i New York Times (Gratis registring!)

Pakistanske Daily Times er engasjert i saken:
05.08.05: "Cover-ups and denial strategy won’t do for Pakistan’s image." Les i Daily Times
05.08.05: "Mai and Shazia invited to address NY rally." Les i Daily Times
05.08.05: "Some Pakistanis plan to protest on 14th in US." Les i Daily Times

Les oppdaterte nyheter om Dr. Shazia Khalid hos Google News


Tryggere uten hijab

Kvinne med slør04.08.05: I Storbritannia har det vært en øking på 600 prosent når det gjelder tilfeller av vold og psykisk forulemping mot minoriteter. I den forbindelse har Zaki Badawi, som leder Muslim College i London og er styreformann i Rådet for moskeer og imamer i Storbritannia, advart kvinner mot å bruke hijab. Hodeplagget som i utgangspunktet skulle beskytte kvinnene i det offentlige rom, kan nå tiltrekke seg negativ oppmerksomhet og utsette kvinnene for verbale og fysiske angrep. Les hos Aftenposten.no

En muslimsk kvinnegruppe kritiserer forslaget fra Badawi, og vil absolutt ikke svikte hijaben som trossymbol. Les hos BBC News


Hver tredje unge tyrker vil bruke vold

29.07.05: I en tysk undersøkelse sier over halvparten av unge tyrkere at de ikke bør tilpasse seg vestlig levemåte i særlig grad. Over en tredjedel sier at hvis det tjener det islamske samfunnet, vil de bruke vold mot ikke-troende, skriver Zachary Shore i International Herald Tribune.


Familievold blant innvandrere i Drammen øker

26.07.05: Statistikken toppes av innvandrerfamilier med problemer, men familierådgivning vil de ikke ha. Dette forteller leder Ann Kristin Stapnes ved Familievernkontoret i Drammen. Hun tror enten at innvandrere vil ordne opp selv, eller at de ikke er klar over hjelpetilbudet. Antallet skilsmisser i Buskerud økte med 20 prosent i fjor, og Stapnes opplyser at de innvandrerne som oppsøker Familievernkontoret kommer i forbindelse med at de trenger hjelp i skilsmissesaker. Nærmere 1000 familievoldssaker ble behandlet av politiet i Buskerud i 2003-2004. På krisesenteret var det i fjor 4640 overnattingsdøgn, hvorav innvandrerkvinner sto for ca. 75 prosent av disse. Les i Drammens Tidende


Kurdisk sangerinne trues med drap ved steining

20.07.05: Naze Ezizi fra Iran har fått kraftige reprimander fra Irans myndigheter fordi hun eksponerer seg i kurdiske medier. Irans nye styresmakter har gitt streng beskjed om at muslimske kvinners stemmer ikke skal kringkastes offentlig, og at de skal ” holde seg hjemme og bruke utseendet sitt og stemmen sin kun til å underholde mannen sin.” Ezizi nekter å ta advarslene til etterretning.
Les hos Dagbladet.no


Drapstruet flyttet hjem

14.07.05: Den kurdiske jenta fra Drammen som gikk til rettssak mot sin far og bror på grunn av drapstrusler, har nå flyttet hjem til familien. Jenta fikk medhold i saken, og familiemedlemmene ble dømt for å ha tvunget henne til å inngå ekteskap mens hun var på ferie i Irak. Jenta er sliten av å ha levd på hemmelig adresse, og oppgir at hun har savnet sin mor. Hun sier også at faren har lært nå, og at hun vil gjøre alt for å få han ut av fengsel. Les i Drammens Tidende


Muslimsk kvinne dømt til å gifte seg med svigerfar etter voldtekt

Oppdatert 19.07.05:: En indisk kvinne ble voldtatt av svigerfaren. Men overgrepet stoppet ikke med dette. Det lokale muslimske rådet dømte kvinnen til å gifte seg med svigerfaren. Indias nasjonale kvinnekommisjon vil ha forbryterne straffet og oppreisning til kvinnen. Les hos VG NETT


Ny gjengvoldtekt i Pakistan frem i lyset

07.07.05: Sju menn er arrestert for å ha kidnappet og gjengvoldtatt en kvinne øst i Pakistan, skriver Dagbladet.no. Det er Mukhtar Mais mot som har ført til at saker som dette ikke lenger forties. Mukhtar Mai (36) var den første pakistanske kvinnen som sto fram etter å ha blitt utsatt for en gjengvoldtekt.

Salman Rushdie
har skrevet et innlegg om ære og skamkulturen i India og Pakistan som fører til voldtekter av, og selvmord blant kvinner. Les i The New York Times (krever gratis registrering)


200 kristne hjem ødelagt i Pakistan

05.07.05: Sist onsdag ble 200 kristne hjem angrepet og brent av radikale muslimer i området Peshavar i Pakistan. Angrepene kom etter at en kristen mann ble anklaget for å ha brent papirer som inneholdt vers fra Koranen, skriver Norge I Dag


Fengslet igjen for voldtekt av Mukhtar Mai

28.06.05: Pakistansk høyesterett har beordret at fem menn som ble dømt og frifunnet for gjengvoldtekt av Mukhtar Mai, på ordre fra et landsbyråd, skal fengsles igjen.

Les hos Aftenposten.no

Les også ”13 arrestert på nytt” hos Dagbladet.no

"Gjengvoldtatt og tiltalt" hos Dagbladet.no 27.06.05


Saudiere importerer slaver til USA

21.06.05: Et tilsynelatende velintegrert saudiarabisk ektepar i USA er tiltalt for slaveri. En ung indonesisk kvinne skal ha blitt tvunget gjennom voldtekt og psykisk terror til å stelle hus og barn for småpenger. Ekteparet er tiltalt for både tvangsarbeid, seksuelle overgrep, og for å ha huset en ulovlig innvandrer. Det fins en rekke eksempler på liknende overgrep begått av velstående saudiere i USA. Selv om slaveri ble forbudt i Saudi-Arabia blomstrer virksomheten, og religiøse ledere støtter praksisen, som eksempelvis Sheikh Saleh Al-Fawzan. Han sa nylig at "slaveri er en del av islam" og at de som ønsker å avskaffe slaveri ikke er troende.

Les på Daniel Pipes sin blogg


Sjokkrapport om rituell ofring av barn i London

17.06.05: I en foreløpig upublisert rapport avdekker Scotland Yard at afrikanske guttebarn kjøpes og smugles til London av afrikanske sekter som rituelt dreper barna. Også afrikanske barn bosatt i England utsettes for slike ritualdrap. Bare i løpet av tre måneder forsvant rundt 300 svarte gutter i alderen fire til syv år fra skoler i London. Politiet klarte kun å spore opp to av guttene. Det anslås at flere tusen barn er forsvunnet. Rapporten offentliggjøres senere denne måneden.

Les hos Dagbladet.no

Les relaterte saker:
”Ingen kontroll over barneinnvandring”, BBC News
”Hiv-positive bruker barna for å bli rene”, BCC News


Muslimsk kvinne dømt til å gifte seg med svigerfar etter voldtekt

16.06.05: En indisk kvinne ble voldtatt av svigerfaren. Men overgrepet stoppet ikke med dette. Det lokale muslimske rådet dømte kvinnen til å gifte seg med svigerfaren. Indias nasjonale kvinnekommisjon vil ha forbryterne straffet og oppreisning til kvinnen. Les hos VG NETT


Gjengkriminalitet og maktesløshet brer seg i Sverige

16.06.05: I en ny svensk rapport avdekkes det betydelig gjengkriminalitet i innvandrertette strøk ved storbyer. I enkelte områder opplever folk tilstanden så truende at de mener den eneste løsningen er å flytte. Rekruttering til gjengene foregår i kurdiske, tyrkiske og persiske (iranske) foreninger og organisasjoner. Årsakene til den urovekkende utviklingen er i følge rapporten blant annet gruppepress, ingen fremtidstro, familieproblemer, identitetsproblemer og arbeidsløshet. Les i Dagens Nyheter


Satt i husarrest i Pakistan

15.06.05: Mukhtar Mai (Dagbladet.no 09.03.05) ble verdenskjent etter en gjengvoldtekt i forbindelse med en ”æressak” i landsbyen Meerwala i Pakistan. Mai sto frem med sin skjebne og fikk satt fokus på sin egen sak, samt vist verden de grusomme og umenneskelige tradisjonene som fortsatt pågår i Pakistan. Nå nektes den samme kvinnen utreisetillatelse for å dra til Amerika for å vitne for kongressfolk og regjeringstjenestemenn.

Les i Svenska Dagbladet

Les også oppdaterte nyheter om Mukhtar MaiGoogle News


Siktet for vold – jobber i organisasjonen ”Ungdom mot vold”

15.06.05: En familiefeide synes å ligge til grunn for at et brødrepar slo ned og sparket sin egen fetter. Brødreparet står nå tiltalt, og risikerer 90 og 100 dagers fengsel. Fetteren har prøvd å trekke anmeldelsen, da familiene er blitt ”enige”. Den ene av brødrene har jobbet i Ungdom mot vold i åtte år. Organisasjonen har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, sist i 2001 da de fikk en Kriminalitetsforebyggende pris fra Justisdepartementet.

Les i Dagsavisen


Norske pedofiles sex-trafikk til Murmansk

15.06.05: Pedofilidømte norske menn krysser uhindret grensen til Russland. I Murmansk tvinger fattigdom barn til å la seg misbruke. Både norsk og russisk politi har nå iverksatt rutiner og strategier for å avdekke, og forhåpentligvis, stoppe dette misbruket.

Les hos Aftenposten.no


Masseslagsmål mellom somaliere og tyrkere i Drammen

13.06.05: Så mange som 40 personer, hovedsakelig av somalisk og tyrkisk opprinnelse, havnet i masseslagsmål i Drammen i går kveld. Både kniver, balltre og jernstenger ble benyttet. Det var visstnok en forespørsel om hasj som utløste bråket. Flere er arrestert, men politiet er avhengig av tolker for å få avhørt flere av de pågrepne.

Les i Drammens Tidende


Boikott dialog med imamene

13.06.05: Etter at en fremtreden imam i Danmark, Abu Laban, har foreslått å innføre såkalte blodpenger og fredsavtaler knyttet til islamsk tenkning, har flere politikerer foreslått at dialogen med imamer som uttrykker slike holdninger skal boikottes. Tanken er at de skal isoleres i den politiske debatt slik at det ikke skapes legitimitet til løsninger som strider grunnleggende mot dansk demokrati og rettsvesen.

Les i Berlingske Tidende - krever gratis registrering!

Debatt i Ukeslutt: I debatt i Ukeslutt lørdag 11.06.05 klokken 12:30 mellom Hege Storhaug , Erna Solberg og imam Basim Ghozlan, avviste Storhaug kategorisk dialog med Ghozlan. I følge Storhaug, er Ghozlan er politisert muslim som setter sharia over norsk lov og drømmer om at Norge skal bli en sharia-stat.

Debatten kan høres på nettradioen hos NRK.no


Blodpenger har ingenting i en rettsstat å gjøre

12.06.05: De siste ukene har debatten rast i Danmark om de såkalte ”blodpengene”. Kommentator, og tidligere integreringsminister, Karen Jespersen er ikke i tvil: Krav om blodpenger og ”fredsavtaler” strider mot rettssamfunnet prinsipper. Hun forundres over at noen kan ta disse kravene i forsvar.

Karen Jespersens "Da blodpenge kom til ære og værdighed", les kronikken

Les også ansvarshavende sjefsredaktør Niels Lunde sin kommentar:
”Gidder vi å beholde vårt demokrati?” i Berlingske Tidende 12.06.05


Overgrep og intoleranse mot homofile

12.06.05: Homofile i Amsterdam opplever stadig angrep fra muslimske innbyggere. Det politiske lederskapet, politiet og homofiles aksjonsgruppe går nå sammen for å prøve å slå tilbake mot det som karakteriseres som "en alvorlig tilbakegang for aksept av homoseksualitet".

Les hos Expatica


Samrøre mellom pakistanske politikere, religiøse miljøer og kriminelle?

04.06.05: Politiet advarer mot virksomheten til Young Guns/A-gjengen som de mener er tilknyttet pakistanske politiske og religiøse miljøer i Norge og Pakistan. – Tar man imot en tjeneste, er det fort gjort å bli utnyttet og avkrevd en gjentjeneste. Faren er et samrøre i forhold til legal og illegal virksomhet. Det er en samfunnsutvikling vi ikke ønsker, sier politioverbetjent Morten Løw Hansen i Seksjon mot Organisert Kriminalitet i Oslo til Dagsavisen.

Les i Dagsavisen


Muslimsk krisesenter i Drammen

02.06.05: Det største pakistanske miljøet i Drammen, tilhørende Jamaat-E-Ahl-e-Sunnat, og Det Tyrkiske Trossamfunn, samarbeider om å åpne et døgnåpent krisesenter. Senteret skal lokaliseres i den nyetablerte moskeen på Fjell i Drammen. I følge talsmann Malik Dilnawaz for Jamaat-E-Ahl-e-Sunnat er det et økende behov for et muslimsk krisesenter, da stadig flere kvinner søker hjelp i forbindelse med vold og tvangsekteskap. - Noen foreldre aksepterer ikke at barna deres lever et vestlig liv, og vil derfor føre barna tilbake til hjemlandet for å ha kontroll over dem. I en slik situasjon trenger de unge hjelp. Det er her vi kommer inn. Med muslimsk bakgrunn har vi lettere for å skjønne problemer i ulike fremmedkulturelle miljø, sier Dilnawaz til Drammens Tidende

Etter HRS’ oppfatning er dette initiativet uheldig. Vår erfaring er at en muslimsk kvinne som flykter fra vold og undertrykkelse, overhodet ikke stoler på ”sine egne”. Hun vil bort fra alt og alle som har forbindelser til hennes familie og etniske/religiøse miljø. Nettopp en total opplevelse av mistillit til sine egne, er etter vår erfaring også ett av de største hindrene for at muslimske kvinner i dag søker beskyttelse ved de ordinære krisesentrene. Bare å komme seg dit, f.eks. med drosje, er vanskelig, da sjåføren kan "sladre". De vet også at det er mange kvinner på krisesenteret med muslimsk bakgrunn, og de frykter derfor at andre kvinner kan ”angi” dem til familien og/eller spre rykter. Det er å håpe at Drammen kommune ikke støtter et slikt prosjekt, også fordi ideen i seg selv er ytterligere med på å stimulere til utvikling av lukkede miljø på bakgrunn av etnisk og religiøs tilhørighet. Vi frykter også at mennene bak ideen, vil ha et mål om ”å megle jentene/kvinnene” tilbake til familien – tilbake til ufrihet og vold.
HRS støtter ikke muslimsk krisesenter

03.06.05: Som HRS skrev i går, støtter vi ikke ideen om et muslimsk krisesenter i Drammen. En av initiativtakerne, Malik Dilnawaz fra Jamaat-E-Ahl-e-Sunnat, mener vår kritikk bygger på misforståelser.

Les i Drammens Tidende


Jente mishandlet fordi hun var heks

04.06.05: 8 år gammel kom jenta til England fra Angola, der hennes foreldre sannsynlig er drept i borgerkrigen. Hennes angolske slektninger skulle ta vare på henne, men de oppfattet henne som en heks – og iverksatte ritualer for å drive hekseriet ut av jenta. I to år mishandlet de henne med slag, spark, sulting, gned chilipepper i øynene hennes og forsøk på drukning. Nå er både tantene og onkelen dømt for barnemishandling i en domstol i London. Etterforskningslederen, Chris Bourlet ved Scotland Yard, påpeker at det er viktig at barnevernet lærer seg om afrikansk kultur og fjerner enhver praksis som kan utgjøre en fare for barn.

Les i Nettavisen


Tvang kona til sterilisering

01.06.05: Under trusler om å vansire ansiktet hennes med syre, tvang ektemannen sin langt yngre kone om å sterilisere seg. Inngrepet skjedde mens paret var på besøk i sitt opprinnelsesland i Asia. Til høsten må mannen svare for seg i Oslo tingrett.

Les i Nettavisen


80 % på Oslo krisesenter er innvandrere

25.05.05: Aftenposten melder at nærmere 80 % av brukerne av Oslo krisesenter i fjor hadde annen etnisk opprinnelse enn norsk. Og det er ikke alltid kvinnene selv som finner veien til krisesenteret, men barna, for kvinnene kjenner ikke til det norske samfunnet. De kan rett og slett være desinformert av sine ektefeller. HRS oppfordrer med dette regjeringen til å etablere informasjonskanaler og materiell som kanaliseres direkte til kvinnene – uten noe mellomledd.

Les hos Aftenposten.no


Kraftig økning av familivold rammer flere barn

24.05.05: Familievold der barn er involvert øker kraftig. Det er flere saker, grovere og alvorligere vold og mer komplekse problemstillinger. Størstedelen av familievolden skjer i familier med ikke-vestlig bakgrunn. Slik oppsummerer både politiet og barnevernvakten utviklingen når det gjelder familievold i Oslo. I fjor var det hele 562 akuttsaker der barnevernvakta måtte gripe inn, skriver Aftenposten. Av disse var 400 av barna, eller 71 %, av annen etnisk opprinnelse enn norsk. Til sammenligning grep barnevernsvakta inn overfor 224 barn for fire år siden, der 118, eller 53 %, var barn med utenlandsk opprinnelse.

Les hos Aftenposten.no


Amsterdam: Homofile advares mot overfall

16.05.05: En redaktør for et ledende homofilt magasin i USA ble nylig brutalt slått ned av en gjeng marokkanere under et besøk i Amsterdam. Årsaken; han gikk hånd i hånd med sin mannlige kjæreste. Turistmyndighetene i Amsterdam, som var den mest liberale byen i Europa, advarer nå homofile mot å vise kjærlighet åpent. Også homofile nederlendere opplever trussel fra muslimer i hverdagen. Noen velger å forlate byene.

Les hos Times Online


Slavetilværelse for kvinner i Norge

09.05.05: Mange kvinner fra eksempelvis land som Pakistan, India og Marokko ender som slavearbeidende hushjelp hos svigerforeldre og deres storfamilie. Mange blir regelrett drapstruet eller fysisk og psykisk mishandlet hvis de prøver å bryte ut av ekteskapet. Oslo krisesenter kjenner til problematikken, de mottar 20 til 40 slike kvinner i året, men kjenner ikke omfanget.

Les hos VG NETT


Eksplosiv økning av brudd på besøksforbud

03.05.05: Dagsavisen melder at det stadig er mye familievold, i tillegg til at det har vært en enorm økning av brudd på ilagt besøksforbud. Fire slike brudd ble registrert i 1998, mot hele 915 i 2004. Noe av forklaringen er at besøksforbud ilegges stadig oftere, men det er skremmende hvor mange som neglisjerer et slikt forbud. Menn med innvandrerbakgrunn er kraftig overrepresentert i familievoldsakene. For to år siden utgjorde de hele 70 prosent.

Les i Dagsavisen


Muslimer angrep muslimsk paraplyorganisasjon

20.04.05: Et valgmøte i regi av Storbritannias muslimske råd (MBC) ble avbrutt da muslimske demonstranter stormet moskeen. Lederen for gruppen, som mistenkes å være tidligere medlem av Al Muhajiroun, beskyldte MBC å være Blair og Bush sine ”megafoner”, samt at alle som stemmer under det forekommende valget er kafir (vantro). Det finnes cirka 1,1 millioner muslimer med stemmerett i Storbritannia og temperaturen stiger før valget.

Les hos BBC News


Den nye rasismen i Frankrike

13.04.05: “Små, feige hvite franskmenn som ikke kan slåss.” Denne type holdning sprer om seg blant muslimer i Frankrike som fysisk og umotivert angriper franskmenn. Den anerkjente professoren, Frederic Encel, frykter at Frankrike skal bli et nytt Libanon. Han advarer mot sivile opptøyer innen få år grunnet etnisk og religiøs polarisering i landet. Også den kjente filosofen, Alain Finkielkraut, advarer mot organiserte anti-hvite angrep som kan medføre regelrette massakre.

I forrige uke offentliggjorde en regjeringskommisjon en rapport som peker på utvikling av rene etniske enklaver og økende vold: Antall rapporterte voldelige personangrep nesten doblet seg fra 2003 til 2004, og hele 62 prosent av ofrene var jøder som kun utgjør en prosent av befolkningen. Dette skriver Olivier Guitta i Weekly Standard. Han opplevde selv hvordan en arabisk kvinne dyttet til en fransk kvinne med barnevogn, med følgende kommentar: ”Flytt deg, skitne franske kvinne.” Guitta skriver: “So far, however, the Chirac administration has shown little willingness to address the new racism. It was similarly slow to recognize the largest wave of anti-Semitic vandalism to hit France since the 1930s.”

Les i Weekly Standard


Pakistansk kvinne gir voldtektsdom et ansikt

10.03.05: I juni 2002 ble den da 30-årige Mukthar Mai dømt til voldtekt av en gjeng menn som straff for noe hennes 12-årige bror angivelig skulle har gjort. Voldtekten ble gjennomført av fire menn som meldte seg frivillig og gjennomførte voldtekten i full offentlighet – med en jublende masse tilstede. Hennes far ble tvunget til å se på. Straffen skulle således føre til at Mai og hennes familie mistet all ære. Men Mai viste seg å være en særdeles tøff kvinne. Med fare for både sitt og familiens liv, anmeldte hun voldtekten og fikk gjerningsmennene dømt. Hun har startet egne skoler i landsbyen for pengen hun fikk som erstatning. Men nå trues Mai igjen – gjerningsmennene er satt fri.

Les hos Dagbladet.no


Drap av innvandrerkvinner utløst debatt i Tyskland

08.03.05: Bare i Berlin har det de siste fire måneder blitt begått fem mord på innvandrerkvinner. Mordene er utført av muslimske menn, med motiv å henrette ulydige kvinner. Det siste mordet, 13.februar av tyrkiskfødte Hatun Sücücü på 23 år, utført av hennes tre brødre, har utløst heftige debatter i Tyskland.

De fleste av Tysklands 2,5 millioner tyrkere har organisert seg i sitt eget miljø – et parallellsamfunn, og man spør seg nå hvordan tyrkerne i Tyskland egentlig lever, og hvorfor mange av dem ikke vil integreres? Den tyrkiskfødte forfatteren, Necla Kelek, hevder at det er et forsvinnende mindretall av tyrkerne som har integrert seg. I følge Kelek skyldes det at Tyskland ikke har satt krav til innvandrerne.

Les i Berlingske Tidende


Flere anmeldte voldtekter i Oslo

18.01.05: I fjor ble 128 voldtekter i Oslo meldt til politiet, 25 flere enn i 2002. Politioverbetjent Finn Abrahamsen tror det kan ha vært en reell økning i de seksuelle overgrepene: – Jeg tror ikke det har vært flere voldtekter i Oslo enn nå. Da jeg jobbet med disse sakene på 90-tallet så vi en klar utvikling. Vi funderte da på om det kunne ha noe å gjøre med sammensetningen av folk og kulturer i byen, sier Abrahamsen til Dagsavisen.

Les i Dagsavisen

Samme utvikling viser seg i Malmø i Sverige, der de anmeldte voldtektene er flere enn noensinne, med en meget sterk økning av overfall som skjer på åpen gate. I 2004 var der 140 anmeldelser, i en by som bare har litt over 260.000 innbyggere. Forklaringen er at kvinner er blitt mer tilbøyelig til å anmelde.

Les i Sydsvenskan


Skal advare utenlandske kvinner mot voldsmenn

02.11.04: Kvinner som søker seg til Norge gjennom nyinngått ekteskap med mann her, skal advares dersom mannen er voldelig. Dette fremkommer i forslaget til ny utlendingslov. Tiltaket er prøvd i Sverige uten å gi ønsket resultat. Kvinner i den fattige verden er villige til å risikere vold hvis de kan få opphold i Vesten. HRS har derfor tidligere foreslått at voldsdømte menn skal få karantene i forhold til å kunne hente ny hustru til Norge. I VGs reportasje i dag om dette temaet, kan det synes som om lovutvalgets forslag kun handler om etnisk norske menn. Det gjør det selvsagt ikke.

Les hos VG NETT


Frihetsberøvet jente i Sverige tatt fra foreldrene

14.09.04: I fire år holdt foreldrene jenta innesperret, angivelig fordi hun nektet å gifte seg med en mann fra foreldrenes opprinnelsesland. Nå har sosialnemnda overtatt ansvaret for den i dag 17 år gamle jenta. Sosialnemnda ble kjent med saken av en anonym anmelder.

Les i Expressen


Voldtatte muslimske kvinner får skylden – og straffen

25.05.04: Vi må våge å diskutere voldtekt blant etniske minoriteter, sier Kristina Marie Uddin ved Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet i København. Erfaringen er at muslimske kvinner foretrekker å hemmeligholde seksuelle overgrep av frykt for strenge sanksjoner fra egen familie og nettverk. I samtale med muslimske kvinner og menn har senteret avdekket at det dominerende syn på en voldtatt kvinne er at hun er den skyldige parten, og at familien har rett og plikt til å straffe henne.

Les i Politiken


Pakistan 2002: Vold mot jenter og kvinner øker

20.04.02: I en ny rapport fra Amnesty fremgår det at både vold mot kvinner og drap av jenter og kvinner øker. En ny trend er såkalte "falske æresdrap": En ektemann dreper hustruen og forklarer drapet med utroskap. Han beskylder så en rik mann for å vært elskeren til kona. Den rike tvinges dermed til å betale en større til ektemannen som en form for oppreisning og for å slippe straff.

Les Amnesty Internationals rapport


Maryam tapte

15.02.01: Velmenende råd er ikke bestandig gode. Ansatte ved asylmottak bør ikke sende voldsutsatte kvinner til krisesentre. Les artikkelen av Hege Storhaug hos Dagbladet.no


Dusørjegeren

1996: Sosialarbeider eller djevel? Han er hatet og fryktet, men også elsket og respektert. Han tar oppdrag fra fedre som leter etter døtre eller fra ektemenn som er forlatt. Oppdraget er å finne pakistanske eller indiske jenter som har rømt fra vold og ufrihet. Og han finner dem. Alltid. Den 115 kilo tunge skikkelsen heter Tahir Mahmood, men kalles The Bounty Hunter (Dusørjegeren). Selv karakteriserer han seg som en sosialarbeider i sin kultur. – Og vi vil ikke ha innblanding fra europeiske myndigheter, sier han.

Hege Storhaug i Det Nye 1996 om dusørjegeren

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2007