| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Ekteskap andregenerasjon menn

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

I perioden 1996 – 2001 ble det inngått totalt 299 ekteskap blant andregenerasjon menn. Dette tilsier at vi for andregenerasjon menn har færre tall enn for andregenerasjon kvinner (blant andregenerasjon kvinner ble det inngått 509 ekteskap). For fem av de åtte landene ble det inngått færre enn seks ekteskap gjennom hele femårsperioden. Jf. tabell 22.

   

Giftet seg med en fra:

1996-2001

Totalt
antall inngåtte ekteskap

Opprinnelseslandet

Samme landbakgrunnbosatt i Norge

Annen landbakgrunn

Fra Norge

2.gen. mann fra

299

226

76 %

56

19 %

9

3 %

8

2 %

Bosn-Herc

1

1

-

-

-

Tyrkia

41

31

7

2

1

Marokko

6

6

-

-

-

Sri Lanka

1

1

-

-

-

Filippinene

3

1

-

-

2

India

26

20

4

1

1

Pakistan

220

165

45

6

4

Vietnam

1

1

-

-

-

Tabell 22: Viser ekteskapsmønsteret for 2. generasjon menn i Norge for noen utvalgte opprinnelsesland for årene 1996 til og med 2001 (reelle tall). Kilde: HRS/ tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka "Feminin integrering", 2003).

Tabellen viser at de fleste ekteskapene ble inngått med kvinne hentet i foreldrenes opprinnelsesland. Disse utgjør i underkant av 76 prosent av ekteskapene (omtrent det samme som for andregenerasjon kvinner). Om lag 19 prosent av ekteskapene til andregenerasjon menn var med kvinne i Norge av samme opprinnelse.

Dette tilsier at i underkant av 95 prosent av ekteskapene ble inngått med kvinne av samme opprinnelse (landbakgrunn). For kvinner i andregenerasjon var denne andelen omtrent den samme, 96 prosent. 2.generasjon menn gifter seg i noe høyere grad enn 1.generasjon menn med kvinne med samme landbakgrunn: 95 prosent av andregenerasjon menn giftet seg med kvinne med samme landbakgrunn, mot 90 prosent av førstegenerasjon menn.

Dette innebærer også at svært få av andregenerasjon menn gifter seg med etnisk norsk kvinne. I perioden 1996 – 2001 er det totalt sett bare inngått 8 slike ekteskap (utgjør 2,7 % av samtlige inngåtte ekteskap, omtrent det samme som for andregenerasjon kvinner).

For noen av befolkningsgruppene har vi derimot svært få enheter. Dette skyldes, som tidligere nevnt, at innvandrerbefolkningen er relativt unge, og derfor har få i andregenerasjon giftet seg. For de med opprinnelse fra Bosnia-Hercegovina, Marokko, Sri Lanka, Filippinene og Vietnam var det for denne femårsperioden snakk om seks eller færre ekteskap (til sammen 12 ekteskap, som utgjør i overkant av 4 % av samtlige ekteskap inngått av andregenerasjon menn). 

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005