| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Kvinnenes ekteskapsalder

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Gjennomsnittsalderen på samtlige inngåtte ekteskap for 2.generasjon tyrkere, marokkanere, indere og pakistanere for perioden 1996 – 2001 er på rundt 20 år.[1] (Jf. spesifikasjon i tabell 21).

For 2.generasjon pakistanere, tyrkere, indere og marokkanere (som representerer flest ekteskap) er gjennomsnittalderen for dem som henter ektefellen i opprinnelseslandet henholdsvis 20,4 år, 19,2 år, 21,5 år og 19,6 år.

Når det gjelder gjennomsnittalderen for de jentene som gifter seg med mann med samme landbakgrunn som allerede er bosatt i Norge, har vi bare tall for norskpakistanerne og norsktyrkerne på henholdsvis 18,5 år og 20,9 år.  

År

Opprinnelsesland

Antall ekteskap

Gj.snittlig ekteskapsalder

1996

Tyrkia

4

19,0

1997

11

19,3

1998

9

20,1

1999

31

18,3

2000

18

19,4

2001

24

18,8

1997

Marokko

5

18,8

1998

2

:

1999

8

19,5

2000

2

:

2001

10

20,1

1996

India

1

:

1997

3

20,0

1998

7

21,1

1999

5

23,6

2000

14

21,9

2001

9

21,7

1996

Pakistan

32

19,7

1997

49

20,3

1998

42

20,0

1999

79

20,9

2000

56

21,2

2001

73

21,0

Tabell 21: Gjennomsnittlig ekteskapsalder for 2. generasjon kvinner for perioden 1996 – 2001. (: betyr at det er færre enn tre enheter). Kilde: HRS/tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka "Feminin integrering", 2003).

Vi ser også at det i 1999 for andregenerasjon kvinner fra Tyrkia ble inngått 31 ekteskap, 29 av disse (eller 94 %) ble inngått med mann med samme landbakgrunn. Av disse var igjen 26 såkalte henteekteskap, mens 3 av ekteskapene var med mann av samme opprinnelse bosatt her. For disse 29 var gjennomsnittlig ekteskapsalder 18 år - noe som tilsier at i samtlige av de 29 ekteskapene dette året var jenta 18 år da ekteskapet ble inngått (gitt at det innenfor denne gruppen ikke ble gitt dispensasjoner fra ekteskapsalderen på 18 år).


[1] SSB oppgir ikke gjennomsnittsalder hvis det er færre enn tre enheter. Dette innebærer at for kategoriene ”gift med mann av annen utenlandsk bakgrunn” og ”gift med norsk mann” som totalt sett har svært få enheter, er det ikke mulig å si noe om kvinnenes ekteskapsalder.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005