| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Ekteskapene til andregenerasjon kvinner

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

I perioden 1996 – 2001 ble det inngått totalt 509 ekteskap blant andregenerasjon kvinner. Hovedtyngden av disse ble inngått med mann hentet i foreldrenes opprinnelsesland, som utgjør om lag 76 prosent av ekteskapene. I tillegg ser vi at i om lag 20 prosent av ekteskapene blant andregenerasjon kvinner, er mannen fra Norge men med samme landbakgrunn. Dette tilsier at om lag 96 prosent av ekteskapene ble inngått med mann av samme opprinnelse (landbakgrunn). Jf. tabell 20.

   

Giftet seg med en fra:

 1996-2001

Totalt
antall inngåtte ekteskap

Opprinnelseslandet

Samme landbakgrunnbosatt i Norge

Annen landbakgrunn

Fra Norge

2.gen. kvinne fra

509

385              76 %

101              20 %

11            2 %

12        2 %

Bosn-Herc

3

1

1

-

1

Tyrkia

97

79

15

2

1

Marokko

27

22

4

-

1

Sri Lanka

5

2

1

-

2

Filippinene

2

1

-

1

-

India

39

27

7

2

3

Pakistan

331

250

73

5

3

Vietnam

5

3

-

1

1

Tabell 20: Viser ekteskapsmønsteret for 2. generasjon kvinner i Norge for noen utvalgte opprinnelsesland for årene 1996 til og med 2001 (reelle tall). Kilde: HRS/ tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka "Feminin integrering", 2003).

Sammenligner vi første- og andregenerasjon kvinner, kan det se ut som om andregenerasjon kvinner i større grad enn førstegenerasjon kvinner gifter seg med mann med samme landbakgrunn: 96 prosent av andregenerasjon kvinner giftet seg med mann med samme landbakgrunn, mot 75 prosent blant førstegenerasjon (eller 87 prosent hvis vi ser bort fra thailandske og filippinske kvinner).

Dette innebærer også at svært få kvinner i andregenerasjon gifter seg med etnisk norsk mann. I perioden 1996 – 2001 er det totalt sett bare inngått 12 slike ekteskap (som utgjør om lag 2 % av samtlige ekteskap inngått blant andregenerasjon kvinner).

For noen av befolkningsgruppene har vi derimot svært få enheter. For de med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina, Sri Lanka, Filippinene og Vietnam var det bare snakk om fem eller færre ekteskap for denne femårsperioden (til sammen 15 ekteskap, som utgjør i underkant av 3 % av samtlige ekteskap inngått av andregenerasjon kvinner). 

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005