| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Menn fra Irak

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Menn fra Irak: Dramatisk økning i ekteskap med etnisk norsk kvinne i 2001

For årene 1996 til og med 2000 ble det totalt sett inngått 25 ekteskap mellom irakisk mann og etnisk norsk kvinne, dvs. i snitt 5 ekteskap av denne typen i året (de reelle tallene er 3 i 1996, 6 i 1997, 3 i 1998, 5 i 1999 og 7 i 2000). I året 2001 inngikk derimot hele 54 irakiske menn ekteskap med norsk kvinne (tilsvarer i overkant av 35 % av samtlige ekteskap inngått av irakiske menn dette året).[1] Jf. tabell 15.

                      1996     1997     1998     1999     2000     2001

Bos-Herc          18        5          3          5          7          5

Tyrkia               12        11        16        5          8          8

Gambia              7         7         3         6          1          1

Marokko           12        13        18        3          7          9

Somalia            5          1          0          0          2          0

Sri Lanka          9          7          4          7          4          1

Filippinene        1          2          2          2          0          3

India                  6          2          8          4          6          15

Irak                  3          6          3          5          7          54

Pakistan            9          4          7          3          3          4

Thailand             1          0          1          1          0          2

Vietnam            2          3          3          2          1          1

Tabell 15: Viser antall ekteskap inngått mellom førstegenerasjonsmann i Norge og etnisk norsk kvinne i perioden 1996 – 2001. Uthevet i tabellen er de 54 ekteskapene av irakiske menn i 2001. Kilde: HRS/tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka Feminin integrering, 2003).

Tabell 15 avdekker at det har vært få giftermål mellom førstegenerasjonsmenn og etnisk norsk kvinne i angitte periode, med unntak av den markante økning for Irak i året 2001 og et slags ”toppår” i 1998 for Marokko og Tyrkia.

Vi ser denne dramatiske økningen for irakiske 1. generasjonsmenn i sammenheng med at regjeringen i mai 2001 bestemte seg for å sende hjem de 2.019 kurderne fra Nord-Irak som i februar 2000 fikk ett års midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening (de såkalte ”MUFerne” – Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening).[2] En av de viktigste grunnene til beslutningen om hjemsendelse var dokumentasjon om at et betydelig antall av disse kurderne hadde reist på ferie til landet som de mente seg forfulgt i. UDI bekrefter at samtlige av de 54 ekteskapene som ble inngått, var av kurdisk-irakiske menn med MUF-status.[3] HRS mener ut fra dette at det kan være god grunn til å tro at en betydelig andel av disse ekteskapene er proforma ekteskap.


[1] Vi understreker at denne statistikken omhandler innvandrere (her: førstegenerasjons menn) som allerede er i Norge.

[2] MUFerne ble registrert som førstegenerasjonsinnvandrere, og dermed er de blitt fanget opp i denne statistikken.

[3] Vår hypotese om at samtlige av disse ekteskapene ble inngått etter at Regjeringen fattet sin beslutning, dvs. etter mai 2001, viste seg å stemme. I tillegg regner vi det som sannsynlig at flesteparten av disse ekteskapene vil ende i skilsmisse når ”ektemannen” har vært lenge nok i Norge til å få opphold på selvstendig grunnlag (3 år) eller rett til statsborgerskap (4 år). Dette vil statistikk for årene 2004 og 2005 kunne fortelle oss mer om.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005