| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Endringer i perioden for 1. generasjon menn

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


For de fleste befolkningsgruppene synes det å være en økende tendens til å hente kone i opprinnelseslandet.[1]

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Bos-Herc

9 %

26 %

42 %

38 %

32 %

58 %

Tyrkia

74 %

75 %

71 %

80 %

66 %

84 %

Gambia

26 %

52 %

58 %

61 %

78 %

77 %

Marokko

65 %

57 %

68 %

86 %

82 %

75 %

Somalia

50 %

56 %

70 %

84 %

65 %

86 %

Sri Lanka

37 %

47 %

59 %

61 %

65 %

73 %

Filippinene

47 %

11 %

25 %

67 %

69 %

57 %

India

71 %

62 %

62 %

71 %

59 %

59 %

Irak

69 %

67 %

72 %

85 %

67 %

45 %

Pakistan

71 %

65 %

72 %

77 %

84 %

85 %

Thailand

(tatt ut grunnet få enheter, 17 ekteskap totalt)

Vietnam

33 %

52 %

53 %

69 %

62 %

67 %

Tabell 14: Viser ekteskapene i prosent for 1. generasjonsmennene inngått med kvinne fra opprinnelseslandet (dvs. familiegjenforening gjennom ekteskap) i perioden 1996 – 2001. Kilde: HRS/ tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka Feminin integrering, 2003).

Mens førstegenerasjonsmenn fra Bosnia-Hercegovina hentet ektefelle i opprinnelseslandet i 9 prosent av ekteskapene i 1996, steg dette tallet til 58 prosent i 2001. For gambiere har ekteskapsprosenten med ektefelle hentet i opprinnelseslandet steget fra 26 prosent i 1996 til opp mot 80 prosent i 2001. For vietnamesere var tallene 30 prosent i 1996 og i underkant av 70 prosent i 2001. Samtidig har prosentandelen som henter kone i opprinnelseslandet vært høy i hele perioden for spesielt tyrkere, marokkanere og pakistanere. For indere ser det imidlertid ut som det kan være en svak nedgang i perioden, fra om lag 70 prosent i 1996 til om lag 60 prosent i 2001.

Også hva gjelder førstegenerasjon menn fra Irak har det vært en nedgang for årene 2000 og 2001. Spesielt markant er nedgangen for år 2001 hva gjelder å hente kone i opprinnelseslandet. Fra 1996 til 2000 har dette tallet ligget på mellom 67 og 85 prosent, for deretter å falle til 45 prosent for år 2001. Denne endringen finner vi igjen (da som markant økning) hva gjelder irakiske førstegenerasjonsmenn og ekteskap med etniske norske kvinner. Imidlertid kan dette heller være et utslag av norsk politikk enn en eventuell endring i ekteskapsmønsteret, da knyttet til beslutningen om tilbakesendelse av kurderne fra Nord-Irak.


[1] Av tabellen kan det synes som om det er relativt store variasjoner for de med opprinnelse fra Filippinene, men dette skyldes at det er få enheter (totalt ble det inngått 119 ekteskap av førstegenerasjon filippinske menn i perioden 1996 – 2001) og derfor gir det tilsynelatende store utslag.
Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005