| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Ekteskapene til førstegenerasjon menn

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Sammenlignet med førstegenerasjon kvinner er ekteskapsmønsteret for førstegenerasjon menn ikke spesielt avvikende. Jf. tabell 13.

   

Giftet seg med ei fra:

1996-2001

Totalt
antall
inngåtte ekteskap

Opprinnelseslandet

Samme landbakgrunn, bosatt i Norge

Annen landbakgrunn

Fra Norge

1.gen. mann fra

5041

3153

     %

62,5

1302

     %

25,8

180

     %

3,6

406

     %

8,1

Bosnia-Hercegovina

354

125

35,3

160

45,1

26

7,3

43

12,1

Tyrkia

561

426

75,9

56

9,9

19

3,4

60

10,7

Gambia

102

57

55,9

10

9,8

10

9,8

25

24,5

Marokko

379

275

72,6

23

6,1

19

5,0

62

16,4

Somalia

213

148

69,5

54

23,4

3

1,4

8

3,8

Sri Lanka

904

498

55,1

357

39,5

17

1,9

32

3,5

Filippinene

119

53

44,5

49

41,2

7

5,9

10

8,4

India

279

176

63,1

43

15,4

19

6,8

41

14,7

Irak

443

280

63,2

56

12,6

29

6,5

78

17,6

Pakistan

773

581

75,2

145

18,6

17

2,2

30

3,9

Thailand

17

7

41,2

3

17,6

2

11,8

5

29,4

Vietnam

897

527

58,6

346

38,6

12

1,3

12

1,3

Tabell 13: Viser ekteskapsmønsteret for 1. generasjonsmennene i Norge for noen utvalgte opprinnelsesland for årene 1996 - 2001.
Kilde: HRS/ tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka Feminin integrering, 2003).

I perioden 1996 - 2001 ble inngått til sammen 5.041 ekteskap blant førstegenerasjon menn. Av disse ble i underkant av 63 prosent (3.153 ekteskap) inngått med kvinne hentet i mannens opprinnelsesland. I tillegg ble 1.302 ekteskap (26 prosent) inngått med kvinne med samme landbakgrunn som seg selv, men bosatt i Norge.

Dette tilsier at i underkant av 90 prosent av samtlige ekteskap blant førstegenerasjon menn i aktuell periode, ble inngått med kvinne av samme nasjonalitet. Sammenlignet med førstegenerasjon kvinner var dette tallet 75 prosent, eller 87 prosent hvis vi ser bort fra Thailand og Filippinene.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005