| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Ekteskap med etnisk norsk mann for 1. generasjon kvinner

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Det har vært få endringer hva gjelder ekteskap inngått mellom førstegenerasjons kvinne og etnisk norsk mann i perioden 1996 – 2001: Regelen synes å være at førstegenerasjonskvinner fra de nevnte opprinnelsesland i liten grad gifter seg med etnisk norsk mann. Jf. tabell 12:  

                     1996     1997     1998     1999     2000     2001

Bos-Herc          6          5          4          3          9          4

Tyrkia               4          3          7          7          3          1

Gambia             1          0          0          1          1          0

Marokko           6          1          1          3          4          0

Somalia            0          2          0          0          6          2

Sri Lanka          3          3          3          4          2          4

Filippinene        51        64        57        40        34        35

India                  5          6          6          2          4          3

Irak                  1          0          0          1          1          2

Pakistan            0          0          0          2          0          1

Thailand             32        38        40        33        38        36

Vietnam            6          10        9          6          6          11

Tabell 12: Viser antall ekteskap inngått mellom førstegenerasjonskvinne i Norge og etnisk norsk mann i perioden 1996 – 2001. Kilde: HRS/tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka Feminin integrering, 2003)

Totalt ble det (bare) inngått 683 ekteskap med etnisk norsk mann fra samtlige av de 12 befolkningsgruppene i hele perioden 1996 – 2001. Majoriteten av disse ekteskapene ble inngått av kvinner med opprinnelse fra Filippinene og Thailand, med hele 73 prosent (utgjør 498 ekteskap). Samtidig viser utviklingen fra 1996 til 2001 at det er en nedgang for filippinske kvinner, fra om lag 50 ekteskap i 1996 til om lag 30 i 2002, mens det for thailandske kvinner har vært relativt stabilt i hele perioden (ca. 36 ekteskap i året). For samtlige andre grupper er det snakk om få ekteskap i året (der vietnamesiske førstegenerasjonskvinner ”topper” statistikken).

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005