| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Sentral statistikk > Ekteskapsstatistikk > Ekteskapene til førstegenerasjon kvinner

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


I perioden 1996 - 2001 ble det inngått til sammen 3.437 ekteskap blant førstegenerasjon kvinner. De giftet seg med mann fra opprinnelseslandet (utgjør om lag 40 % av ekteskapene), eller de giftet seg med en med samme landbakgrunn som seg selv som var bosatt i Norge (ca. 35 %). Dette tilsier at om lag 75 prosent av samtlige ekteskap for førstegenerasjon kvinne, er inngått med partner med samme nasjonalitet som dem selv, eller 87 prosent hvis vi ser bort fra Thailand og Filippinene. Ca. 20 prosent (683 ekteskap) ble i denne perioden inngått med norsk etnisk mann og 5,3 prosent (181 ekteskap) med mann av annen landbakgrunn. Jf. tabell 10:

   

Giftet seg med en fra:

1996-2001

Totalt
antall inngåtte ekteskap

 Fra opprinnelses-landet

Samme landbakgrunn, bosatt i Norge

Annen landbakgrunn [1]

Fra Norge

1.gen. kvinne fra

3437

1351

%

39,3

1222

%

35,6

181

%

5,3

683

%

19,9

Bosnia-Herc.

297

81

27,2

157

52,8

28

9,4

31

10,4

Tyrkia

363

281

77,4

46

12,7

11

3,0

25

6,9

Gambia

33

19

57,6

8

24,2

3

9,1

3

9,1

Marokko

144

98

68,1

22

15,3

9

6,3

15

10,4

Somalia

138

66

47,8

53

38,4

9

6,5

10

7,2

Sri Lanka

456

104

22,8

328

71,9

5

1,1

19

4,2

Filippinene

432

65

15,1

50

11,6

36

8,3

281

65,0

India

162

87

53,7

37

22,8

12

7,4

26

16,1

Irak

119

51

42,9

56

47,1

7

5,9

5

4,2

Pakistan

479

349

72,9

121

25,3

6

1,3

3

0,6

Thailand

285

28

9,8

3

1,1

37

13,0

217

76,1

Vietnam

529

122

23,1

341

64,5

18

3,4

48

9,1

Tabell 10: Viser ekteskapsmønsteret for 1. generasjonskvinnene i Norge for noen utvalgte opprinnelsesland for årene 1996 til og med 2001.
Kilde: HRS/ tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer referer til boka Feminin integrering, 2003).

Endringer i perioden for 1. generasjon kvinner
Det ser ut til å være en tendens til at kvinnene i økende grad henter ektemake i opprinnelseslandet, jf. tabell 11 [2] .

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Bos-Herc

9 %

18 %

14 %

40 %

27 %

47 %

Tyrkia

67 %

83 %

75 %

77 %

67 %

90 %

Gambia

27 %

40 %

40 %

75 %

75 %

86 %

Marokko

48 %

60 %

70 %

69 %

73 %

91 %

Somalia

36 %

27 %

47 %

62 %

50 %

60 %

Sri Lanka

11 %

9 %

21 %

39 %

40 %

45 %

Filippinene

6 %

12 %

11 %

18 %

18 %

28 %

India

56 %

36 %

50 %

67 %

59 %

59 %

Irak

26 %

28 %

47 %

54 %

57 %

43 %

Pakistan

58 %

66 %

63 %

79 %

89 %

85 %

Thailand

5 %

4 %

12 %

11 %

14 %

13 %

Vietnam

13 %

14 %

17 %

30 %

27 %

33 %

Tabell 11 : Viser ekteskapene i prosent for 1. generasjonskvinnene inngått med mann fra opprinnelseslandet (dvs. familiegjenforening gjennom ekteskap) i perioden 1996 – 2001.
Kilde: HRS/ tall bestilt fra SSB (NB: Tabellnummer refererer til boka "Feminin integrering", 2003).

Fra 1996 til 2001 har det vært en økning for alle befolkningsgrupper, selv om det for noen er innbyrdes variasjoner. For noen av gruppene har prosentandelen som henter ektemann i opprinnelseslandet vært relativt høy i hele perioden, spesielt tyrkerne med 67 til 90 prosent og pakistanerne med 58 til 89 prosent. For andre har det vært en markert økning: gambiere fra 27 prosent i 1996 til 86 prosent i 2001, marokkanere med 48 prosent i 1996 til 91 prosent i 2002, og for de fra Sri Lanka er økningen fra 11 til 45 prosent. Også filippinske førstegenerasjonskvinner synes i økende grad å hente ektefelle i opprinnelseslandet (økt fra 6 % i 1996 til 28 % i 2001). For 2001 ser vi, hva gjelder tyrkere og marokkanere, at førstegenerasjonskvinnene hentet ektefellen i opprinnelseslandet i henholdsvis 90 og 91 prosent av ekteskapene. Det ligger også høyt for gambiere og pakistanere sin del, henholdsvis med 86 og 85 prosent. Ingen av befolkningsgruppene viser motsatt tendens, dvs. at det er noen markert nedgang i prosentandelen ekteskap med mann hentet i opprinnelseslandet.


[1] Annen landbakgrunn kan være en person av samme nasjonale opprinnelse, men bosatt i et annet europeisk eller vestlig land.

[2] Imidlertid gjelder dette bare en femårsperiode, og er slik sett usikre tall. Vi er avhengig av data for flere år, for å kunne fastslå noe klart mønster.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005