| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Menneskerettigheter side 3

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Rasismesenteret er uvitenskapelig

21.12.05: Senteret for overvåking av rasisme og fremmedhat (EUMC) i Wien utsettes for skarp kritikk av professor Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet. Bryde Andersen har deltatt i senterets styremøter, men stemte imot offentliggjøring av årsberetningen for 2005. Årsaken er at han finner senterets arbeid som uvitenskapelig. I følge Jyllands-Posten anklager Bryde Andersen senteret for å jobbe "i blinde" og for å mangle en fast definisjon av begrepene rasisme og fremmedhat.


Tvangsbehandling av homofile i emiratene

28.11.05: Politite i Dubai stormet fredag en fest i Dubai og arresterte 22 av deltagerne for homofili. Straffen kan bli fengsel, pisking og tvangsbehandling med mannlige hormoner. Åpen homofili er forbudt i de Forente arabiske emirater, og til avisen Kaleej Times oppfordrer Dubais minister for justis og islam foreldre om å være på vakt mot "avvikende atferd" hos sine barn. Les hos Aftenposten.no


Australsk mann henges, statsministeren på cricketkamp

28.11.05 (oppdatert 02.12.05): Den 25 år gamle Nguyen Tuong Van fra Australia ble fengslet i 2002 etter et forsøk på å smugle 400 gram heroin til Singapore fra Kambodsja. Dommen var klar i følge singaporsk lovgivning: døden ved henging. Både familien, Amnesty International og kirken kjemper for å omgjøre dødsstraffen, men de jobber mot tiden: fredags morgen skal dommen fullbyrdes. Den australske regjeringen har tatt saken opp med Singapore flere ganger, men samtidig er rasende australiere bedt om å la være å boikotte ministaten. I dag skriver avisen Sydney Morning Herald at statsminister John Howard planlegger å være på en internasjonal cricketkamp mens den 25 år gamle australske gutten føres til retterstedet, melder Aftenposten.no. I følge Dagbladet.no kan imidlertid henrettelsen bli utsatt, fordi Singapores eneste bøddel er blitt identifisert. Ubekreftede opplysninger sier at Singapore prøver å importere en utenlandsk bøddel, slik at henrettelsen likevel kan finne sted.

02.12.05: Natt til i dag ble dødsdommen mot Nguyen fullført, melder Aftenposten.no. Den asiatiske bystaten straffer all narkosmugling med døden, og er blant de land i verden som henretter flest mennesker i forhold til folketallet.


Verden mangler 200 millioner kvinner

21.11.05: En ny rapport avdekker at kjønnsrelatert vold og drap ligger til grunn for at verdens underskudd av kvinner er på hele 200 millioner, melder Nettavisen. Det anslås at 80 millioner av underskuddet skyldes drap av jentefostre. Begrenset adgang til medisin og mat for unge jenter, æresdrap, medgiftsdrap, vold i hjemmet og dødsfall i forbindelse med krig er andre sentrale årsaker til verdens underskudd av jenter og kvinner.

Rapporten er utarbeidet av Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces og publisert i bokform. Her er et sammendrag av boken (i pdf).


Halshugget buddhist

03.11.05: Politiet i Pattania-provinsen sør i Thailand har funnet et avhugget hode, som de tror tilhører en buddhist-munk. Den groteske handlingen settes i forbindelse med alle konfliktene som har vært mellom muslimer og buddhister i området det siste året, der muslimer mener de blir behandlet som annenrangs borgere. Konfliktene har ført til at minst 1.100 mennesker er døde. Les hos VG Nett


Ofrene for den norske nasjonalismen

30.09.05: Morgenbladet bringer i dag en interessant artikkel kalt "Nasjonalisme på norsk", med et hovedfokus på "nasjonalisme" og et bukkesprang over "norsk". – Menneskerettigheter og minoriteter er ofrene for den norske nasjonalismen, mener forskerne Gressgård og Skjeie.

Men, hva er "norsk"? Et folkelig fellesskap, i betydningen å romme samhørighet, kjennskap og tillit, avhenger ikke av at man er født i Norge. Det vil i så fall være en meget snever betydning av "norsk". Vi har tro på at et folkelig fellesskap er grunnlaget for et "vi-prosjekt". Det politiske lederskapet er "vårt", der vi ikke bare kan påvirke utviklingen, men kanskje viktigere: godta beslutninger vi ikke er enige i fordi vi ser det kan ha en samfunnsmessig gevinst (utover oss selv) eller vi opplever det som en samfunnsmessig forpliktelse. Er det slik sett mulig, eller ønskelig, å skille den politiske offentligheten fra et identitetsbasert (i betydning folkelig) fellesskap?

Les artikkel i Morgenbladet.no


Krav om kristne statsråder i strid med menneskerettighetene

30.09.05: Gunnar M. Karlsen, assisterende generalsekretær i Den Norske Helsingforskomiteen, reagerer på paragraf 12 i Grunnloven, hvor det kreves at minst halvparten av statsrådene i en regjering må være medlemmer av statskirken. Han mener dette er i strid med menneskerettighetene, og får støtte av stipendiat Njål Høstmælingen fra Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Les i Dagsavisen.no


“Hva med våre menneskerettigheter?”

23.08.05: I årevis har Storbritannia gitt asyl til kriminelle islamister. Det er kun en måte å stoppe dette vanviddet på, i følge Sir Andrew Green, tidligere ambassadør i Saudi-Arabia og Syria, og nå leder for den politiske tenketanken, Migration Watch: - Vi må trekke oss fra Genevekonvensjonen om flyktninger fra 1951 og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver han i en kronikk i Daily Mail, gjengitt på tenketankens hjemmeside. ”Vårt land må lage lover som møter dets behov. Briter har også menneskerettigheter, inkludert retten til liv,” sier Green.


"Menneskerettighetsindustrien" tatt kvelertak på Storbritannia

14.08.05: Tidligere leder for London-politiet, Lord Stevens, skriver i News of the World at «menneskettsindustrien» har tatt kvelertak på Storbritannia. Han mener at det i dag er det fritt fram for utenlandske ekstremister. Les hos NRK.no


Menneskerettigheter veier tyngst

25.07.05: Norske politikere mener at ulike menneskerettslige forhold må veies opp mot hverandre i forbindelse mot den såkalte ”krigen mot terror”. Ytringsfrihet og respekt for privatlivet er ukrenkelige rettigheter, og Dørum mener forberedelseshandlinger ikke kan slås ned på, da de ligner for mye på dagligdagse handlinger. Torbjørn Jagland tror at nordmenn vil endre synet på hva som bør rangeres først om Norge blir utsatt for terrorhandlinger. Politikerne ble spurt i etterkant av en undersøkelse i regi av Norsk Statistikk og Flyktninghjelpen, hvor resultatene viser at nordmenn prioriterer menneskerettigheter foran kampen mot terror. Les hos Aftenposten.no

Les resultatene av undersøkelsen hos Aftenposten.no


På tro kan ikke demokrati bygges

20.07.05: Professor i islamske studier, Mehdi Mozaffari, ved Aarhus Universitet i Danmark, tar til ordet for at religion skal holde fingrene vekk fra statens vitale sfærer som lovgivning, domstolene, utdanningssystemet og administrasjon. Begrunnelsen er at hvis religion får politisk makt, blir demokratiet satt ut av spill. I følge Mozaffari er islam den religion som har vanskeligst med å tilpasse seg demokratiet. Les professor Mozaffaris kronikk i Berlingske Tidende


FN refser Norge for brudd på menneskerettighetene

25.05.05: I en rapport fra FNs komité for de økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettighetene, fremlagt for regjeringen nå i mai, får Norge refs for brudd for menneskerettighetene. I følge Klassekampen fokuserer det på problemer for flyktninger å få familiegjenforening, ansvarsfraskrivelse for ureturnerbare asylsøkere, og mangelfull oppfølging av sterkt traumatiserte barn av asylsøkere.

Les i Klassekampen


Endelig stemmerett for kvinner i Kuwait!

18.05.05: For bare to uker siden ble stemmerett for kvinner nedstemt, men til slutt måtte motstanderne gi tapt. Ikke bare fikk kvinner rett til å stemme ved valg, de får også anledning til å stille som kandidater til valg for parlamentet, noe som de bitreste motstanderne mener er i mot det islamske sharialovverket. Helt siden 1990 har emiren i Kuwait lovet kvinner stemmerett for deres motstand under den irakiske invasjonen i Golfkrigen, men motstanden har vært for stor – helt til nå i 2005.

Les hos Radio Netherlands

Les også " In Kuwait, too many women are scorned." hos The Daily Star


Kofi Annan med kraftig kritikk av FNs menneskerettighetskommisjon

– Hvis vi ikke omskaper vår menneskerettighetsorganisasjon, kan vi bli ute av stand til å fornye tilliten til selve FN, sa Kofi Annan i Geneve under kommisjonens seks uker lange møte. FNs menneskerettskommisjon ble opprettet for 60 år siden og skal være FNs viktigste redskap i overvåkingen av menneskerettighetene over hele verden. I følge NTB sier derimot kritikere at intern krangel og manglende evne til å reagere konstruktivt på menneskerettighetsbrudd har undergravd kommisjonens troverdighet.

Les hos NRK.no


Menneskerettighetsdomstolens eneveldige makt?

15.03.05: Politikere har i alt for høy grad overlatt makt til dommere ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, fordi politikere har en overdreven respekt for menneskerettighetene. Man har ikke våget å sette spørsmål ved domstolens avgjørelser, der dommerne utnytter de ofte svært upresise og brede konvensjonene til egen politisk fortolkning, sier den danske justisministeren, Lene Espersen til Berlingske Tidene. Hun støttes av professor i juss, Mads Bryde Andersen. Han skriver i en kronikk at tausheten i de juridiske miljøene bl.a. skyldes at mange knytter menneskerettigheter tett til debatten om innvandring og integrering, tema som er så følsomme at mange jurister ved universitet helst unngår offentlig debatt.

I kapittel 11 i boken ”Feminin integrering” (2003), stilte HRS også spørsmål ved menneskerettighets-konvensjonene knyttet til bl.a. innvandring gjennom arrangert ekteskap og kjønnslemlestelse: Vi mener en rekke av artiklene i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene knyttet til disse temaene, er foreldet og i disharmoni med Europas utfordringer både hva gjelder innvandringspresset og integrering av ikke-vestlige grupper. For oss synes det klart at dagens konvensjoner i stor grad er basert på et Norge og Europa før den betydelige innvandringen fra ikke-vestlige land startet på slutten av 1960-tallet.

Les i Berlingske Tidende

Les også "Opgør med menneskeretstænkningen" i Berlingske Tidende 13.03.05

og "Menneskerettigheder skal kunne diskuteres." i Berlingske Tidende 11.03.05Hva er menneskerettighetene? Les hos Odin

Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Les hos Office of the High Commisioner for Human Rights
Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006