| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam > Sharia > Pønsker Solberg på å innføre shariaråd i Norge?

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

HRS kommentar 4.11.04

Solberg har helt rett - og helt feil

Erna Solbergs utspill om at islam i Europa må moderniseres, og at muslimer og imamer må ta til seg kunnskap om hva det vil si å leve i et feministisk samfunn, er helt på sin plass, og – dessverre – svært aktuelt. Men at norske muslimer henger etter muslimer i andre europeiske land, er – heldigvis – så feil som det kan få blitt.

Til dagens Aftenposten.no uttaler Erna Solberg at islam, slik den praktiseres i muslimskdominerte land, er uforenelig med Europa og et demokrati.

Påstanden kan vanskelig motsis. En ny rapport fra FN avdekker også at den arabisk muslimske delen av verden sakker akterut på så godt som alle fronter – ikke minst på grunn av stengslene i umodernisert islam som stenger kvinnene inne bak husets fire vegger. Solberg påpeker helt korrekt at vi i Europa lever i feministiske samfunn, noe som blant annet kolliderer med importerte imamers verdisyn. Hun signaliserer derfor klart at hun ønsker å stille strengere krav til import av imamer fra innvandreres opprinnelsesland, noe HRS ved flere anledninger har foreslått.

Men så brister det i Solbergs utspill: Hun mener at de norske muslimene er mindre moderniserte enn i andre deler av Europa, og nevner som eksempel England. Dette stemmer ikke! I og ved byer som eksempelvis Bradford og Manchester, Malmø og Gøteborg, København, Antwerpen, Brussel, Paris og Marseilles, Berlin, og Wien, styres muslimske bydeler av totalitære islamister. Det er enkelte steder oppstått enklavelignende bydeler, der folks hverdag styres av talibansympatisører. Jenter og kvinner tvinges inn i slør og inn bak hustes fire vegger og gatas parlament – unge menn, brødre og fettere – som i verste fall voldtar jenter de mener ikke kler seg sømmelig. Slike ghettoer har vi heldigvis ikke fått i Norge – ennå. Derfor er det all grunn til å fremme denne påstanden: Utviklingen i Europa har gått betydelig lengre enn i Norge – i negativ retning. Det som skjer vil muslimske feminister kalle en negativ islamisering, der alt fra islam som kan tolkes negativt mot kvinner brukes aktivt for å kneble kvinnene til kjøkkenbenken og senga.

Like før sommerferien gikk regjeringen ut med dette utspillet: det må vurderes å innføre shariadomstol eller –råd i Norge etter modell av England, der muslimske kvinner kan søke religiøs skilsmisse når ektemannen nekter henne å bryte ekteskapet. Dette var regjeringens svar på at HRS fikk Stortinget med på å vedta en rekke regelendringer for å optimalt sikre at muslimske kvinner får religiøs skilsmisse, blir skilt også i opprinnelseslandet, samt at bigami og trygdemisbruk motvirkes. Stortingspolitikere avviste heldigvis tvert forslaget. Solbergs utspill i dag om at utvikingen er kommet lengre i England kan tyde på at regjeringen likevel ikke har lagt fra seg ideen om at muslimske rettslærde menn med statens velsignelse skal tolke over tusen år gamle lovtekster på leting etter argument for og i mot en kvinnes rett til å tre ut av ekteskapet – en menneskerett Norge har signert gjennom internasjonale konvensjoner. Med de nye regelendringene vil praksisen med å nekte kvinner skilsmisse på sikt ta slutt. Og de kvinner i dag som er ufrivillig bundet til et ekteskap, kan søke hjelp i nettopp England.

Solbergs uspill har ført til reaksjoner fra ulike hold. Kari Vogt, religionsprofessor, maner hos Dagbladet.no til varsomhet og dialog med imamene. Ja, HRS er også for dialog – først og fremst med de kvinnelige imamene… Dialogen med imamer og dets like har vart i 10-20 år nå, og med hvilke konsekvenser? Så langt vi vet, har dialogen ikke ført til dokumenterte positive konsekvenser.

Talsperson for World Islamic Mission, Amber Khan, forstår ikke hva Solberg mener med å modernisere islam. Samme Khan mener at Saudi-Arabia er et demokratisk land ettersom det er styrt av islam (Dagbladet 6.mai 2003). Mens høyskolelektor og troende muslim, Nazneen Khan Østrem, sier til NRK (nyheter 4.november 2003) at hun blir trist: ”Når du ser på flesteparten av muslimene som bor her i Norge, så er de fullt oppegående norske borgere som er godt integrert i det norske samfunnet. Så det at de må moderniseres, må hun utdype veldig godt.” Ja, vi ser frem til Solbergs eventuelle utdypninger. Men kommentaren til Khan Østrem bør virkelig også utdypes – for hvis det er slik at flesteparten er fullt oppegående og godt integrerte norske borgere, ja, hvorfor i all verden brukes milliarder på integreringsarbeid? Hvorfor henter den overveldende majoriteten av muslimer ektefeller i opprinnelseslandet? Hvorfor begynner så mange barn i Oslo på skolen uten å kunne norsk? Hvorfor er så få av deres mødre i arbeid? Det er utrolig at såkalte intellektuelle fremdeles våger å fremsette påstander i offentligheten som er så langt fra virkeligheten som mulig. Vi undrer oss blant annet om høyskolelektor Khan Østrem er en av de mange muslimer i dagens Norge som ikke vil ta avstand til Sharia?

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2005