| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Innvandring > Innvandringspolitikk > Underskriftskampanje

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Stadig flere synes å bli overbevist om at det må en ny familiegjenforeningspolitikk på plass i Norge for å forhindre tvangsekteskap. Det er ikke lenger tilfredsstillende å henvise til ”alle de hjelpetiltak som er eller skal iverksettes” overfor de som rammes av slike overgrep. Flere etterlyser nå konkrete tiltak for å stoppe praksisen med å tvinge noen til ekteskap.

I et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslås å innføre en aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap, kombinert med et tilknytningskrav. Forslaget som er sendt på høring har frist innen 23.november.

Flere, etter vår erfaring spesielt menn fra en del innvandrermiljøer i Norge, er sterkt imot at slike regler innføres i Norge, men også en rekke politikere, spesielt fra SV og V, er motstandere av de foreslåtte reglene. ”Problemene” er derimot at mange av argumentene mot reglene er feilaktige, for eksempel tror noen at de foreslåtte reglene bare skal gjelde innvandrere i Norge (hvilket de ikke skal, de skal gjelde alle), eller at reglene strider mot menneskerettighetene. Men det finnes ingen dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen som har statuert krenkelse i forbindelse med en stats avslag på gjenforening mellom ektefeller. Tvert om fins det eksempler på dommer som avviser at et ektepar kan velge hvilket land de ønsker å bosette seg i. Men, det verste er kanskje likevel at motstanderne av reglene ikke kommer med noen forslag til tiltak som er bedre enn de foreslåtte. Man velger altså å la praksisen med ufrivillige ekteskap fortsette, og slik sett forhindre stadig større grupper i Norge til å ta del i de frihetsverdier vi selv setter så høyt – som retten til selv å velge hvem man skal dele livet med. Du kan lese mer om problematikken her

HRS ønsker primært en 24-årsgrense for familiegjenforening og et reelt tilknytningskrav, slik som de danske reglene, men velger sekundært å støtte de foreslåtte reglene. Vi foreslår at du også gir din støtte, og slik sett bidrar til at unge gutter og jenter med innvandrerbakgrunn bedre kan sikres å ta del i det norske samfunnet.

Send en undertegnet e-post til HRS med kodeord JA, som viser at du støtter forslaget om aldersgrense på 21 år for oppholdstillatelse i Norge for ektefeller/samboere utenfor EØS-området, kombinert med at ektefellene/samboerne må ha sterkere samlet tilknytning til Norge enn til et annet land.

HRS vil formidle en samlet liste til departementet innen fristen 23.11.06.

Status:
Kampanjen ble startet av HRS 16.11.06 kl 15:00.

Underskiftskampanjen via vårt nettsted ble avsluttet 24.11.06. Den samlet 449 underskrifter på en uke. Listen er oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Samtidig erfarte vi en utfordring knyttet til slike underskriftslister: Flere unge kvinner med utenlandsk bakgrunn har tatt kontakt og fortalt at de frykter for represalier ved å tilkjennegi at de støtter en innstramming i familiegjenforeningspolitikken. Dette selv om HRS ikke har offentliggjort listen. Vi synes det er svært trist at trusselkulturen, også misvisende (i norsk forstand) kalt "æreskulturen", har klart å befeste seg i et slikt omfang i Norge. HRS vurderer om vi kan følge opp. Vi kommer således tilbake med mer om dette på et senere tidspunkt.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006