| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Bli HRS - venn i dag ! > Støtte HRS

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Som HRS-venn er du med på å sikre videre drift av Human Rights Service.

Vi har siden 2002 mottatt midler over statsbudsjettet, i størrelsesorden 0,5 til 2 millioner, men vi vet aldri hvor mye midler vi eventuelt kan forvente. HRS ønsker å gjøre seg mindre avhengige av det offentlige, for på denne måte å kunne planlegge mer langsiktig. Per i dag driftes HRS på 3,9 faste stillinger, i tillegg til at vi kjøper ulike oppdrag og tjenester.

Vi får stadig flere HRS-venner, og den enkelte velger selv hvor mye, og eventuelt hvor ofte, penger gis til oss. De fleste av våre venner yter ca. 500 kr. i året, men variasjonene er betydelige. Noen er i en "særklasse" med omlag 50.000 kr. i året. De fleste betaler et årlig beløp, men noen betaler en gang i måneden.

For å bidra til vårt arbeid, kan du:

• Betale den sum du velger via nettbank til vårt kontonummer: 5079 06 06261 (husk å oppgi navn og adresse! Vi sender deg beskjed når vi har mottatt betalingen, og du får tildelt et HRS-venn nummer).

• HRS-vennskapet gjelder til du selv "sier det opp" via e-post, telefon eller brev/kort. Dette innebærer at vi årlig vil sende deg en giro på det beløpet du velger selv.

• Ønsker du å få tilsendt en ferdig utfylt giro tilsendt kan du sende en e-post til post@rights.no - eller ringe til HRS på 22 33 80 00

Ønsker du å donere et engangsbeløp?

Hvis du heller enn å være HRS-venn vil donere en engangssum til HRS, kan du betale den ønskede sum til kontonummer: 5079 06 06261. Merk donasjonen med at det er et engangsbeløp. Dette innebærer at du ikke vil motta noen årlig giro fra oss.

Ønsker du å få tilsendt en ferdig utfylt giro tilsendt kan du sende en e-post til post@rights.no - eller ringe til HRS på 22 33 80 00

Skattefradrag og fødselsnummer

HRS er blitt godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til. Fradragsretten er, etter skattelovens § 6 – 50, begrenset, dvs. for å kunne få fratrekk må gavebeløpet være minimum 500 kr. per år. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er 12 000 kr. Fradragsretten krever at HRS lager et revisorattestert regnskap over mottatte gaver – og sender giverens navn, fødselsnummer (evt. organisasjonsnummer) og gavebeløpets størrelse til Skattedirektoratet. Dette innebærer at hvis du gir HRS mellom kr. 500 – 12 000 i året, og ønsker å benytte deg av fradragsretten, så må du sende oss ditt fødselsnummer (evt. organisasjonsnummer).

Vi ønsker deg velkommen som HRS-venn!

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 post@rights.no © HRS 2002 - 2005