| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Publikasjoner fra HRS > Feminin integrering > Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Bokomslag Feminin integrering, HRS

Forord
0 Innledning
1 Norske innvandrere – i tall
1.1 Noen definisjoner
1.2 Antall innvandrere
1.3 Utviklingen 1970 – 2002
1.3.1 Sterk økning fra ikke-vestlige land
1.3.2 Norden og Asia
1.3.3 Hvem kom til Norge i 2002?
2 Hvem gifter seg med hvem?
2.1 Ekteskap førstegenerasjon
2.1.1 Ekteskapene til førstegenerasjon kvinner
2.1.2 Endringer i perioden
2.1.3 Ekteskapene til førstegenerasjon menn
2.1.4 Endringer i perioden
2.1.5 ”Integreringen vil gå seg til over tid”
2.2 Ekteskap andregenerasjon
2.2.1 Ekteskapene til andregenerasjon kvinner
2.2.2 Kvinnenes ekteskapsalder
2.2.3 Ekteskapene til andregenerasjon menn 41
2.2.4 Mennenes ekteskapsalder
3 Sverige: Snart ved startstreken?
3.1 Om innvandrerne i Sverige – i tall
3.2 Familiegjenforening
3.3 Rapport for 2002
3.3.1 En kritisk røst om mangel på ytringsfrihet
3.4 Ekteskapsloven – ulike aldersgrenser
3.4.1 Barnekteskap
3.4.2 Lovendring
3.6 Styrket innsats – 100 millioner etter krass kritikk
3.6.1 Kritiske røster
3.6.2 Regjeringen avviser kritikken
4 Danmark: Europas bjelleku?
4.1 Om innvandrerne i Danmark – i tall
4.1.1 Vesselbos undersøkelser
4.2 Familiegjenforening
4.2.1 De nye reglene
4.3 Situasjonen etter lovendringen
4.3.1 Integreringsministerens tolkninger
4.3.2 Reaksjoner på loven
4.3.3 Ingen straffesaker
4.4 Nye endringer
5 England: Sikhenes suksess, pakistansk fiasko
5.1 Om innvandrere i England
5.1.1 Befolkning etter etniske grupper
5.1.2 Barn og unge
5.1.3 ”Primary Purpose Rule”
5.1.4 Asyl
5.2 Sosiale trekk og befolkningsstruktur
5.2.1 ”Æresrelatert” vold på dagsorden
5.2.2 Æresdrap
5.2.3 Tiltak og lovverk
6 Tyskland: ”Falsk forståelse og toleranse”
6.1 Om innvandringen til Tyskland
6.1.1 Asyl
6.1.2 Dagens befolkning
6.1.3 Ny lov om statsborgerskap
6.2 Familiegjenforening gjennom ekteskap
6.2.1 Regelverket
6.2.2 Hvem gifter sig med hvem
6.3 Tvangsekteskap og æresrelatert vold
6.3.1 Liten offentlig debatt
6.3.2 Advokat i Berlin – nytt lovverk
6.3.3 Serap Cileli – gift 15 år gammel
6.3.4 50 æresdrap
6.3.5 Hjelpetilbud
7 Levende visum
7.1 Reglene for familiegjenforening i Norge
7.1.1 Persontilknytning
7.1.2 Underholdskrav
7.1.3 Boligkrav
7.2 Familiegjenforening gjennom ekteskap
7.2.1 Integreringen går i negativ retning?
7.2.2 Endringer over tid?
7.2.3 En ubetinget menneskerett å hente ektefellen til Norge?
7.2.4 Sentrale funn
7.3 En norsk innvandringshistorie: familien ”gjenforenes”
7.3.1 Enestående?
7.3.2 Æreskodeksen - foreldres tvangstrøye
7.4 Forslag til tiltak
7.4.1 Ekteskap mellom søskenbarn
7.4.2 Retten til tvangsekteskap?
7.4.3 Lovforbud?
Tiltak A
Tiltak B
7.4.4 Ekteskap: utnytting og utbytting
Tiltak C:
Tiltak D:
7.5 Krav om en ny norsk politikk?
Tiltak E:
8 ”De arrangerte voldtekten min”
8.1 Tvangsekteskap versus fullbyrdet tvangsekteskap
8.1.1 Regjeringen fremmet eget forslag
8.1.2 Proposisjonen
8.2 Bakgrunnen for arrangert ekteskap
8.2.1 Praktiseringen av arrangerte ekteskap
8.2.2 Norsk historie
8.3 Jenter og kvinners egne erfaringer
8.4 Juridisk aspekt
8.4.1 Dagens lovverk knyttet til tvangsekteskap
8.4.2 Straffeloven kap.19
8.4.3 Revisjon av straffeloven
8.4.4 Betydelig skade på legeme og helbred
8.4.5 Skjerpende momenter
8.5 Forslag til endringer av lovtekst og strafferamme
8.5.1 Endringer i ekteskapsloven
8.5.2 Mulige moment for rettslig vurdering
8.6 Visjon og målsetting
8.6.1 Nasjonal visjon og målsetting
8.6.2 Internasjonal visjon og målsetting
9 "Lovlig” diskriminering
9.1 Islam om skilsmisse
9.1.1 Noen hovedlinjer
9.2 I Norge
9.3 Eksempler på lovverk
9.3.1 Irak
9.3.2 Marokko
9.3.3 Pakistan
9.3.4 Tyrkia
9.4 Skilsmisserett i ekteskapskontrakten
9.4.1 Både gift og skilt
9.4.2 Den lange og kronglete veien
9.4.3 En løsning?
9.4.4 England
9.5 Forslag til tiltak
9.5.1 Norge er forpliktet
9.5.2 Ekteskapskontrakter
Tiltak A
9.5.3 Skilt i Norge, gift i…
Tiltak B:
9.5.4 Religiøs kontrakt i Norge
Tiltak C:
9.5.5 Ekteskapsvilkårene
Tiltak D:
9.5.6 Trygdemisbruk
Tiltak E:
9.5.7 Vigselsrett
Tiltak F:
9.5.8 Reaksjoner
9.5.9 Bryte et tvangsekteskap
9.6 Konklusjon
9.6.1 Tidsaspekt
10 Kjønnslemlestelse: ”En baby kan ikke sladre”
10.1 Bakgrunn
10.1.1 Lovverk
10.1.2 Politiske tiltak
10.1.3 Én anmeldelse
10.1.4 16 år og kjønnslemlestet
10.2 Fakta om kjønnslemlestelse
10.2.1 Ulike former
10.2.2 Alder
10.2.3 Jenter i ”risikosonen”
10.2.4 Hvor mange er lemlestet i Norge?
10.2.5 Skader ved kjønnslemlestelse/omskjæring
10.2.6 Tegn på kjønnslemlestelse/omskjæring
10.2.7 Bakgrunn for skikken; mytene og misforståelsene
10.3 Kjønnslemlestelse i Europa
10.3.1 Danmark og Sverige
10.3.2 Europa
10.3.3 Frankrike
10.3.4 Straffesak i Paris
10.4 Konvensjoner, regelverk og retningslinjer
10.4.1 Menneskerettigheter i lov og konvensjoner
10.5 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
10.5.1 Lov og forskrifter
10.5.2 Undersøkelser på helsestasjonen
10.5.3 Skolehelsetjenesten
10.6 Tiltak for å stoppe kjønnslemlestelse
10.6.1 Bakgrunn
10.6.2 Helseundersøkelser
Tiltak A:
10.6.3 Skolehelsetjenesten
Tiltak B
Tiltak C
Tiltak D
Tiltak E
10.6.4 Omskjæring på timeplanen
Tiltak F
10.6.5 Lovverket
Tiltak G: (må ses i sammenheng med forslag G II)
Tiltak G II
11 ”Dialog med de kvinnelige imamene…”
Litteraturreferanse
Vedlegg A – ”Æresdrap” i Norge og Danmark
Vedlegg B – Regelverk om familiegjenforening
Boka har 308 sider

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005