| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Flerkoneri > Flerkoneri en årsak til uro

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no

Publisert i Frankfurter Allgemeine 16.11.2005, Vielehe eine Ursache für Unruhen
Av Michaele Wiegel, Paris. Til norsk ved Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

Er den stilltiende toleransen for polygame husholdninger en av årsakene til volden i de franske forstedene? Dette spørsmålet dominerer nå i debatten etter at ildspåsettelse og opptøyer natt til onsdag dempet seg ytterligere.

Fraksjonsleder for det borgerlige regjeringspartiet UMP, Bernard Accoyer, fremholdt ”flerkoneri” som en faktor som har fremmet urolighetene. I mange afrikanske familier blir lovens forbud mot polygami misligholdt.

Frarøvelse av individuelle rettigheter
Til radiokanalen RTL sa Accoyer, onsdag, at de franske myndighetene hittil har lagt for dagen en manglende vilje til å iverksette tiltak mot polygami. ”Polygami innebærer en frarøvelse av individuelle rettigheter og av kvinners rettigheter”, sa Accoyer. Følgene av dette er konflikter mellom hustruer, trange boforhold og tunge oppvekstproblemer. Ofte blir barn sendt på gaten fordi det ikke finnes plass til dem i hjemmet.

Fraksjonslederen refset den ”slappe” politikken til den sosialistiske Jospin-regjeringen (1997-2002), som tillot familiegjenforening med andre- og tredjehustruer å finne sted i Frankrike. Antallet oppholdstillatelser på familiegjenforeningsgrunnlag doblet seg under Jospins regjeringstid.

Accoyers redegjørelse støtter seg på politirapporter hvor det fremgår at et flertall av opprørerne var mindreårige med afrikansk avstamning.

Asosial adferd
På dette tidspunkt hadde allerede president Chirac i en fjernsynstale kunngjort at det vil bli strengere kontroller med familiegjenforeninger, og at foreldre som ikke oppfyller sitt tilsynsansvar overfor barna, vil bli fratatt barnetrygd.

Arbeidsminister Gérard Larcher sa også at den ”asosiale adferd” til barn fra polygame husholdninger var én av årsakene til opptøyene. Ifølge Larcher skal den høye arbeidsløsheten i denne ungdomsgruppen også skyldes dårlig oppdragelse og slette manerer. ”Begge sider må anstrenge seg her. Hvis ikke de forbedrer sin arbeidsdyktighet, vil de heller ikke få faste ansettelser”, sa arbeidsministeren.

Stilltiende aksept
Debatten omkring polygami var lenge tabubelagt i Frankrike. Helt frem til 1993 aksepterte den franske stat at afrikanske familier fikk innvilget familiegjenforeninger med flere hustruer. Underholdsevne ble knapt kontrollert; lovens polygami-forbud ble ikke håndhevet.

Sosialmyndighetene aksepterte stilltiende de polygame husholdningene, som også mottok høye barnebidrag og andre sosiale ytelser. Til og med offentlige sosialboliger ble stilt tilgjengelig for familier som helt åpenlyst besto av én mann, flere hustruer og et høyt antall barn.

Titusener polygame familier
Det statlige jernbaneverket SNCF utsteder en egen billett for ”Barnerike familier”, og inntil nylig fantes her en egen rubrikk for kvinner fra polygame ekteskap. Antallet polygame familier i Frankrike antas å ligge rundt 30.000, hvorav de fleste stammer fra Mali, Senegal, Gambia eller Mauritania, land der polygami ikke er straffbart.

Den ”gaullistiske” innenriksminister, Charles Pasqua, gjennomførte i 1993 en lovendring hvor oppholdstillatelse for kvinner på grunnlag av familiegjenforening ble begrenset oppad til én hustru per familie. Siden 2001 har offentlige tjenestemenn stått under pliktig instruks til ”å fremme” den fysiske atskillelse av kvinner fra polygame hushold.

Kulturell motstand
I mai 2004 gikk nasjonalforsamlingen til sist inn for strengere kontroller. [Regjeringspartiet] UMPs talskvinne, Chantal Brunel, anslo den gang trygdemisbruket fra polygame familier til å beløpe seg på minst 300 millioner Euro per år.

Årets brannkatastrofer i nedslitte bolighus i Paris førte til at polygami ble satt på dagsorden. Dette ved at myndighetene ble klar over at brannofrene var medlemmer av polygame hushold. Disse familiene har vanskelig for å finne seg boliger. Nettverket ”Agir avec elles” (”Handle sammen med dem”), en paraplyorganisasjon for en rekke støtteforeninger for afrikanske kvinner, har gjentatte ganger pekt på vanskelighetene ved å frigjøre andre- og tredjehustruer fra deres illegale familiebindinger, og å reetablere dem og deres barn. Foreningen ”Afrika Service Partner” bekjentgjorde at av 80 kvinner med eget ønske om reetablering, hadde bare 13 oppnådd bomessig selvstendighet dette året. Grunnene skal være mangel på sosialboliger, men også den kulturelle motstand disse kvinnene konfronteres med.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006