| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Ekteskap > Flerkoneri > Bigami – rettigheter for hvem?

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Av Hege Storhaug
, Human Rights Service (HRS)

Med undring
registrerer vi UDIs syn på menns rettigheter til å videreføre den uakseptable praksis flerkoneri er. Kvinners rettighet til å være mor og barns rettighet til omsorg fra mor, synes å måtte vike for en merkelig iver etter å gi inntrykk av flerkulturell toleranse. UDI tar til orde for at flerkoneri skal gi barn født i utlandet automatisk rett til norsk statsborgerskap (Aftenposten 21. desember 2003). Mannen bor her med kone nummer to i hjemlandet. Mannen pendler mellom ektefellene og det blir barn i begge ekteskapene. Av hensyn til barnas rettigheter skal de få norsk statsborgerskap i det de fødes på sykehuset i Lahore av kone nummer to. Med denne holdningen synes det som om UDI lar seg blinde av menns makt og arroganse, og overkjører kvinnene på begge sider av pendelen.

Hva skal barna med statsborgerskapet hvis de ikke skal flytte hit? Det er lukrativt for mannen å hente barna hit (barnetrygd og kontantstøtte). Kan mor i hjemlandet si nei til mannens krav om at hun må sende barna i fra seg? Nei, mannen og hans familie bestemmer. Kan hustruen her si nei til å ta seg av barna til den andre hustruen? Nei, mannen og hans familie bestemmer. Hvor er UDIs kvinnepolitiske bevissthet? Og, har UDI også glemt barns rettigheter til omsorg fra mor?

Har UDI tenkt på at barn som sendes hit kan oppleve mangelfull omsorg fordi hustruen her tvinges til å gi omsorg? Andre spørsmål melder seg også: Barn her har rett til å leve sammen med sin biologiske mor. Skal de derfor kunne få familiegjenforening med henne? I og med at mannen (som regel) har en muslimsk ekteskapskontrakt fra hjemlandet med kone nummer to, trenger han ikke norsk ekteskapskontrakt i tillegg. Slik kan han jo leve ”lovlig” her sammen med begge hustruene. Eller?

Det er edelt å være opptatt av barns rettigheter. Men UDIs holdning medfører uthuling av menneskerettighetsinstituttet hva gjelder menns muligheter til å videreføre patriarkalsk lovverk og praksis. Og denne medfører fravær av grunnleggende rettigheter for kvinner og barn.

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2006