| HRS - Forsiden | Om rights.no | Om HRS | Kontakt HRS | Bli HRS - venn i dag ! | In English | Lenker | Anbefalt litteratur | Nettstedskart |
Her er du: HRS - Forsiden > Islam > Sentrale debatter > Ayaan Hirsi Ali

VIKTIGE SØKEOPPLYSNINGER!
Søk i rights.no


Hirsi Ali med vandrebjelle og diplom. Foto: HRSAyaan Hirsi Ali kåret av HRS til ”Årets Europeiske Bjelleku”

2004/2005: Human Rights Service (HRS) har kåret Ayaan Hirsi Ali til Årets Europeiske Bjelleku for 2004. Somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali er parlamentsmedlem i Nederland for regjeringspartiet VVD (Folkepartiet for frihet og demokrati). Hun mottok prisen i et møte med HRS i parlamentet i Haag nå nylig. Selve prisen er en vandrebjelle samt et kunstverk til personlig eie. Hirsi Ali ble beæret med et kunstverk av billedkunstneren Humera Ejaz, Pakistan. Hirsi Ali mottok også et diplom.

Prisen deles ut en gang i året til en person eller organisasjon som har gjort seg særlig bemerket innen integreringsfeltet ved å utvise mot og handlekraft for å sikre at nye europeiske grupper innlemmes i grunnleggende demokratiske verdier som likestilling, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet. Første prisvinner i 2003 var Bertel Haarder, daværende statsråd for flyktninger, innvandrere og integrering i Danmark.

Begrunnelse
HRS anser Ayaan Hirsi Ali for å være dagens ledende europeiske politiker innen integreringsfeltet. Hun behersker kunsten å formidle de utfordrende temaene med uovervinnelig mot, visdom, omtanke og klarhet. For oss i Human Rights Service er det særlig hennes kamp for at muslimske barn og kvinner skal innlemmes i grunnleggende rettigheter og muligheter i Europas demokrati, som er avgjørende for kåringen. Ayaan Hirsi Ali er en uredd ledestjerne som gir inspirasjon og mot til både enkeltpersoner, politikere og organisasjoner i den viktigste menneskerettighetskampen i dagens Europa.

Sikkerheten til Hirsi Ali
Allerede da HRS kåret Bertel Haarder i november 2003 var det klart for oss at prisen for 2004 skulle gå til Hirsi Ali. Vi hadde derfor en avtale med henne 8. november i Haag i 2004. I august 2004 lanserte manusforfatter Hirsi Ali og regissør Theo van Gogh filmen "Submission part 1", som førte til det tragiske drapet av Theo van Gogh 2. november 2004. Hirsi Ali ble brakt til USA i sikkerhet, og møtet med HRS ble avlyst.

Hirsi Ali er tilbake for fullt politisk med omfattende sikkerhetstiltak rundt seg, også inne i parlamentet. Hun er ansett for å være den mest drapstruede offentlige personen i dagens Europa, hvilket må kunne karakteriseres som et tragisk nederlag for de europeiske demokratiene. Hirsi Ali mener selv at hun må leve med et reelt trusselbilde resten av livet. Hun lever nå på et ukjent sted og er omgitt av sikkerhetsvakter døgnet rundt.

Politisk diskusjon – æresdrap en egen kategori
HRS og Hirsi Ali diskuterte utfordringer og løsninger knyttet til kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, dumping av kvinner og barn i opprinnelseslandet og æresdrap. HRS og Hirsi Ali har utvilsomt både sammenfallende meninger om problemenes karakter og omfang, samt politiske tiltak. Hirsi Ali var svært glad for å høre at Stortingets kommunalkomité nå har pålagt regjeringen å utrede innføring av helseundersøkelse av alle barns underliv for å forebygge og avdekke kjønnslemlestelse.

Hirsi Ali er svært bekymret over det økende antallet æresdrap av kvinner i Nederland og Europa. Hun har fåttAyaan Hirsi Ali Foto: HRS politisk medhold i at staten skal registrere æresdrap som en egen kategori. Et pilotprosjekt i Haag politidistrikt i perioden november til mai i år (seks måneder), avdekket at hele 11 kvinner ble æresdrept i bare dette området. De fleste var unge kvinner av tyrkisk herkomst.

Hirsi Ali og HRS vurderer at volden mot særlig muslimske kvinner vil øke i årene fremover. Dette fordi at dess flere muslimske (særlig unge) kvinner som søker å leve som frie individ i et moderne demokrati, dess sterkere og mer voldelig vil motkreftene agere. Tross denne erkjennelsen, må selvsagt arbeidet for å frigjøre disse kvinnene fortsette, det må intensiveres, og følges opp av politiske tiltak for å beskytte dem som søker å frigjøre seg.

Submission part 2
Til tross for drapet av Theo van Gogh og hennes eget dramatiske trusselbilde, vil Hirsi Ali følge opp "Submission part 2." Denne kortfilmen skal vies til den muslimske mannen. En sentral figur vil være en homofil mann, som hun plasserer midt i et rom, og i hvert hjørne av rommet står en mann med koranvers dekorert på kroppen. Hirsi Ali vil også følge opp med en tredje Submission.

Grunnet drapet av Theo van Gogh, vil Hirsi Ali at regissøren skal være anonym, og skuespillerne skal ikke være gjenkjennelige. Kun Hirsi Ali skal stå ansvarlig for filmen. Tidspunkt for lansering av "Submission part 2" er ikke bestemt.


Ayaan blant "ondskapens soldater", nå også i Norge

19.01.07: Ayaan Hirsi Ali - og hennes livvakter - er i Norge i forbindelse med lanseringen av hennes bok ”Mitt liv, min frihet”, en selvbiografi som blir utgitt på norsk av Cappelen. Ayaans "frihet" er spesiell, for eksempel hevder hun selv at hun er flyktning på livstid, eller ”så lenge islamistene tror de kommer til himmelen ved å foto: HRSdrepe en frafallen”, som hun uttrykker det i et intervju i Dagsavisen.no. Hun flyktet ikke bare fra krig i fødelandet Somalia, fra tøffe sosiale kår i oppvekstlandet Kenya, og fra et tvangsekteskap, men også fra en kultur som nektet henne å være et fritt menneske og som ikke lærte henne å ta egne valg. Ti år senere havnet hun i nederlandsk politikk, som en profilert og høyst integrasjonskritisk politiker i parlamentet.

Ifølge Dagsavisen forteller hun i boka om oppveksten i Somalia, om den politisk opposisjonelle faren, om flukten til Saudi-Arabia og om den videre veien til Etiopa og Kenya, der moren fortsatt bor. Hun forteller om en oppvekst med slag, kjønnslemlestelse og strenge religiøse krav.

Ayaan har skaffet seg mange fiender. Ikke fordi hun er noe "dårlig" menneske, men fordi hun har tatt i bruk den "friheten" som Vesten byr på. Så lenge Ayaan kritiserte innvandrerkvinners og -barns dårlige kår, var det ingen som kritiserte henne. Men da hennes kritikk ble mer kvesset til å gjelde begge sider i integrasjonsprosessen og, ikke minst, da hun hardnakket fastslo at islam er en del av forklaringsvariabelen, fikk hun mange motstandere. Og noen av disse var klar til å bekjempe henne med sverdet i hånden. Dette ble åpenbart for alle, da hennes samarbeidspartner Theo Van Gogh regelrett ble slaktet på åpen gate i Amsterdam i 2004. Sammen hadde de laget kortfilmen «Underkastelse», om kvinners stilling i islam. Morderen, den da 26-årige nederlandsfødte marokkaneren Mohammed B, festet - med kniv - et brev på liket. I brevet fremkom følgende beskjed til Ayaan: "Med ditt frafall har du ikke bare vendt deg bort sannheten, men du marsjerer sammen med ondskapens soldater. Du blir brukt for å spy usannheter mot islam og Muhammed, Allahs sendebud. Dette brevet er et forsøk på å stanse deg for alltid".

Men Ayaan har ikke latt seg stanse. Hun fortsetter sin kamp, og vil jobbe for en muslimsk opplysningstid. Men hun har forlatt Europa, og er emigrert til USA - ikke ulikt det Oriana Fallaci gjorde. Til Morgenbladet.no sier Ayaan at hun føler likhet med Oriana Fallaci: "Hun var en av de første som så at det ville komme en verdikrig mellom islam og Vesten i Europa," sier Ayaan.

Ayaan mener mange kommer til Europa med et verdisystem og en religion som ikke er kompatibel med Vesten. "Politikerne forstår knapt hva den sosiale kontrakten betyr. De er født i et rikt land og forstår derfor ikke hva det betyr å leve i Vesten. Hvordan kan de forklare immigranter hva som forventes av dem hvis de ikke selv forstår husreglene?", spør Ayaan til Dagasavisen.

I USA jobber Ayaan i tenketanken American Enterprise Institute, der hun skriver på en ny bok: "Jeg skriver en bok som handler om at Muhammed en dag våkner på New York Public Library og havner i en samtale med John Stuart Mill, Karl Popper og Friedrich Hayek. Tanken er å skape en dialog mellom islamsk og vestlig filosofi. Muhammed er jo i praksis den viktigste muslimske filosofen," sier Ayaan til Morgenbladet.


Hirsi Ali's selvbiografi på norsk

04.01.07: Av nye bøker denne våren kommer endelig dokumentarboken av Ayaan Hirsi Ali, en selvbiografi som på norsk er kalt «Mitt liv, min frihet», melder Dagbladet.no. Somaliskfødte Hirsi Ali, tidligere parlamentsmedlem i Nederland og nå bosatt i USA, kommer selv til den norske lanseringen. Hun har også tidligere gjestet Norge - med et strengt sikkerhetsoppbud siden hun flere ganger er blitt drapstruet. HRS hadde dengang avtale om å møte henne, et møte som av sikkerhetsgrunner ble avlyst i siste liten, da Hirsi Ali's avreise fra Norge plutselig ble omgjort.


Ayaan om venstresidens svik

01.11.06: Da Ayaan Hirsi Ali startet sin politiske karriere i Nederland, falt valget på sosialdemokratene. Etter et par år forlot hun partiet og gikk over til de liberalkonservative. I et intervju i Weekendavisen (kun abonnement), tar hun et oppgjør med venstresidens svik overfor innvandrere og integrering. Avisen skriver: ”Kvinnefrigørelse, religionskritik og menneskerettigheder. Det lyder som klassiske venstrefløjsparoler. Hvordan kan det så være, at Ayaan Hirsi Alis største modstandere blandt europæiske intellektuelle netop er at finde på venstrefløjen?” Ayaan forklarer motstanden slik: ”Venstrefløjen har forladt det, den oprindelig handlede om. Når det gælder begreberne fra den franske revolution – frihed, lighed og broderskab – bekymrer den nuværende venstrefløj sig kun om ligheden og broderskabet. Friheden har venstrefløjen forladt.”

Hvorfor dette har skjedd, forklarer Ayaan slik: ”Efter Anden Verdenskrig har der ikke været nogen afgørende trussel mod Vest-Europa, og derfor er befolkningerne begyndt at tage friheden for givet. Religionen forsvandt, og kirkerne stod næsten tomme. I skolerne begyndte lærere og elever at diskutere, hvad der var rigtigt og forkert, uden at religionen var en del af den diskussion. Der var ingen undertrykkende autoritet. Den måde, europæerne opdrog deres børn på, handlede om, at de skulle være lykkelige. Jeg ved fra min opvækst i et tyrannisk Afrika og min ungdom i Holland, at frihed kun er noget, du savner, når den ikke er der. Når den er der, tror man, at den altid har været der. Nu kommer folk fra samfund, hvor der ikke er frihed, hvor kvinder bliver undertrykt i afskyelig grad, og hvor religionen spiller en stor rolle. Det er mislykkede samfund. Og de har produceret en masse immigranter. For første gang nogensinde er der i Europa opstået en kløft mellem mennesker, som tager friheden for givet, og mennesker, som aldrig har oplevet friheden. Og venstrefløjen, som reducerer alt til at handle om socio-økonomi, og som ikke længere interesserer sig for værdier – kun den værdi, der handler om at fordele pengene – har desværre reageret mod det, jeg siger. ”

Ayaan peker videre på sosialdemokraters dovenskap: ”Alle liberale i Europa er blevet socialdemokrater, og så er de dovne. De har slet ikke den samme lidenskab som de religiøse, der lægger langt mere energi i at få udbredt deres budskab. Når liberale mennesker hører, hvad der foregår i muslimske miljøer, siger de ’Nej, hvor forfærdeligt’, og så sætter de sig hen og får et glas vin.”


Storm rundt Hirsi Ali

Hirsi Alis engasjement og uttalelser har skapt mye debatt i Europa. Ikke minst er dette fremkommet etter at hun åpent kritiserte islam. Se vår lenkesamling under:


Ny bok fra Ayaan Hirsi Ali: "AYAAN - oppbrudd og opprør"

27.10.06: Ayaans kamp med Gud: Ayaan Hirsi Alis selvbiografi ”Ayaan – opbrud og oprør” er nå oversatt til dansk. I en bokanmeldelse i Weekendavisen sies dette: ”Den somalisk-hollandske Ayaan Hirsi Alis selvbiografi Opbrud og oprør er mere end relevant. Den er simpelthen uomgængeligt vigtig i sig selv, som menneskeligt dokument fra vore dage. I gamle dage kunne den have heddet Jeg valgte friheden.

Hirsi Ali valgte friheden, og hun betalte en stor pris for den. Ikke i form af døden, selvom den ligger på lur efter hende døgnet rundt, derimod i form af den ufrihed, der hedder konstant overvågning. Men som hun gentager: Ja, det er prisen værd. For hun anser sig selv for heldigere end millioner af sine muslimske medsøstre. Hun ved godt, at friheden dér, hvor hun fandt den, går hånd i hånd med ’tøjlesløshed, fordærv, ugudelighed, pengepugeri’ etc., men hun ved også, at der ’findes en langt værre moralsk korruption i de islamiske lande. I de samfund er grusomheden uforsonlig, og ulighed er landets lov. Anderledes tænkende torteres. Kvinder bliver holdt under opsyn både af staten og deres familier, som staten giver magt til at bestemme over deres liv’.” Anmelderen mener boken er både grufull og vidunderlig: ”Vi er med en lille somalisk pige først i Mogadishu, så i Mekka, så i Abbis Abeba, så i Kenya og tilbage til Mogadishu – sammen med hendes søskende og en mor, der er desperat, fordi hendes mand, der er politiker, først er i fængsel, så flygtet, så beskæftiget i udlandet og endelig gone for ever med en anden kvinde. Sin smerte over sin udsatte stilling dulmer moderen ved at prygle sine børn – mens de drømmer om den far, der kun periodisk lindrer deres savn og ender med at forråde dem. Det er en grufuld og vidunderlig bog.”


Ayaan Hirsi Ali tar kraftig oppgjør med undertrykking av muslimske kvinner i Europa - og fremhever arbeidet til HRS

29.08.06: Eksparlamentarikeren fra Nederland og Somalia, Ayaan Hirsi Ali, er på plass i sin nye jobb i USA i den politiske tenketanken American Enterprise Institute. I en kraftsalve av en artikkel tar Hirsi Ali et oppgjør med Europas neglisjering av overgrep mot muslimske jenter og kvinner, og den veritable sløsingen som derfor pågår med kvinnenes ressurser. Hirsi Ali er ikke i tvil: Kvinnene er frihetens fremtid. For kvinnene er forbilde for barna og kan lose dem inn i de europeiske demokratienes frihet og muligheter.

Hirsi Ali går i rette med organisasjonslivet innen feltet. Ikke bare politikerne har sviktet jentene og kvinnene, men også organisasjonene, mener hun. Hirsi Ali peker dog på ett hederlig unntak i Europa, Human Rights Service, og spesielt vår informasjonsleder Hege Storhaug, noe vi setter stor pris på.


Behandlingen av Ayaan Hirsi Ali utløst regjeringskrise i Nederland

30.06.06: Regjeringen i Nederland har gått av på grunnlag av behandlingen av Ayaan Hirsi Ali. I en TV-dokumentar om den somaliskfødte paralamentarikeren Ayaan Hirsi Ali for noen måneder siden, ble det "avslørt" at Ayaan hadde oppgitt falskt identitet da hun søkte asyl i 1992. Problemet var bare at disse opplysningene hadde Ayaan selv offentliggjort minst to år tidligere. Men integreringsministeren Rita Verdonk viste ingen nåde, og trakk tilbake Ayaans nederlandske statsborgerskap. Etter litt betenkningstid kom Verdonk frem til at beslutningen var forhastet, og Ayaan fikk likevel beholde sitt nederlanske pass. Men for sent, mener en av regjeringens koalisjonspartnere. De mener statsråd Verdonks behandling av Ayaan er under enhver kritikk, og enten måtte Verdonk forlate statsrådsstolen eller så trakk partiet seg ut av regjeringssamarbeidet. Det endte med det siste, og i dag går regjeringen av, og i morgen vil statsminister Jan Peter Balkenende levere avskjedssøknaden til dronning Beatrix. Les saken hos Dagbladet.no


Ayaan Hirsi Ali er nederlandsk statsborger

27.06.06: I følge sentrale politiske kilder får Ayaan Hirsi Ali beholde sitt nederlandske statsborgerskap. Statsråd Rita Verdonk ville ta fra Hirsi Ali statsborgerskapet fordi hun hadde oppgitt falskt identitet da hun søkte asyl i 1992. Hirsi Ali tok sin bestefars etternavn, Ali, istedenfor farens etternavn, Magan. Men i følge somalisk lov er det tillat å bruke bestefarens navn.

Verdonk vil antakelig henvise til somalisk lov når hun senere denne uken annonserer at Hirsi Ali fremdeles er nederlandsk, melder Expatica.com


Ayaan Hirsi Ali beholder statsborgerskapet

21.06.06: Troverdige kilder i Haag sier at Ayaan Hirsi Ali likevel får beholde sitt nederlandske statsborgerskap, melder Expatica.com.

Hirsi Ali skulle fratas statsborgerskapet fordi hun ikke oppga riktig identitet da hun søkte asyl i Nederland i 1992. Hennes korrekte navn var Ayaan Hirsi Magan. Kilder i Haag sier at Hirsi Ali ikke løy om navnet sitt, da hennes farfar heter Ali til etternavn. Etter somalisk lov kunne hun derfor benytte Ali som sitt egentlige navn. Statsråd Rita Verdonk, skal etterlyse skriftelig dokumentasjon på farfarens identitet, noe som kan bli vanskelig å finne i det krigsherjede Somalia. Saken om statsborgerskap og Hirsi Ali skal endelig avgjøres denne uken.


Frykter voldelige aksjoner på grunn av ny film fra Hirsi Ali

14.06.06: Ayaan Hirsi Ali er klar for lansering av oppfølgeren til "Submission, part 1", som omhandlet mishandling av kvinner islams navn. "Submission, part two" handler om islams undertrykking av homofile. Myndighetene i Nederland frykter aksjoner fra muslimer på nederlandsk jord, samt opptøyer og voldelige aksjoner mot nederlanske ambassader og økonomiske inetresser. Det vises til hvilke krefter som ble satt i sving under Danmarks ”Muhammed-krise”, og også til at det er avdekket radikalisering av muslimer innad i det nederlanske militæret, melder Brussel Journal


Hirsi Ali offentliggjør trusselbrev fra familien

31.05.06: Somaliskfødte Ayaan Hirsi Ali som gjorde lynkarriere i nederlandsk politikk, og som forlot både politikken og Nederland da hun umiddelbart ble fratatt sitt nederlandske statsborgerskap for å ha løyet om navn og alder da hun kom til Nederland, offentliggjør nå trusselbrev hun fikk fra familien. "Til helvete med deg, og må djevelen være med deg. Må Allah straffe deg for ditt forræderi", skriver faren i ett av brevene. På denne måten ønsker hun å bevise at hennes flukt fra tvangsekteskap og reprisalier var reell. Brevene er gitt til New York Times. Les hos Jyllands-Posten


Europas tap

19.05.06: Vi i HRS har vært så sjokkert over Nederlands, og i særdeleshet integreringsminister Rita Verdonk, sin behandling av Ayaan Hirsi Ali (eller Magan, som hun - også - heter) at vi ikke har vært i stand til å kommentere det. Somaliskfødte Ayaan har på få år slått seg opp som en av de mest innflytelsesrike kvinnene i verden. Som parlamentariker i Nederland har hun satt innvandrerkvinners- og barns rettigheter på agendaen, og de siste årene har hun også kritisert islam. Det skulle hun ikke gjort - for islamkritikere, i motsetning til islamister, er det tydeligvis ikke plass til i Europa. En dokumentar om Ayaan "avslører" det hun selv fortalte allerede i 2002 - nemlig at hun løy om identiteten sin for å få opphold i Nederland. Dette for å unnslippe å bli sendt tilbake til Kenya, der hun hadde vært først. Og selv om "alle" sentrale aktører i Nederland hadde visst dette i flere år, så klarte Verdonk øyeblikkelig å frata Ayaan sitt nederlandske statsborgerskap. Det som er synd er at ikke Krekar kom til Nederland, for han får vi jo ikke ut, men det hadde nok Verdonk klart, så kunne heller Ayaan kommet hit, for her praktiseres jo å se bort fra identitet.

Men, Ayaan flytter til USA. Og Europa sitter igjen som taperen.

Les om Ayaan i Dagbladet.no, kommentar en og to hos Document.no


Ayaan Hirsi Ali trekker seg fra parlamentet

15.05.06: I morgen går Ayaan Hirsi Ali på talerstolen i det nederlandske parlamentet for å fortelle at hun trekker seg som parlamentsmedlem. Hun mener at hun er blitt gjort så kontroversiell at hennes rolle ikke er hensiktsmessig for nederlandsk politikk lenger. Hirsi Ali skal ha forberedt avgangen i flere måneder, og har allerede fått arbeid i en konservativ politisk tenketank i Washington, melder Expatica.com. I dag lever Hirsi Ali med seks sikkerhetsvakter døgnet rundt. Hun antar at sikkerheten hennes blir lettere å håndtere i USA.

Hirsi Ali har tidligere opplyst at hun løy om identiteten da hun søkte asyl i Nederland i 1992. De siste dagers fokus på omstendighetene rundt hennes opphold i Nederland, skal ikke ha noe med avgangen hennes å gjøre.


Fredsprisen til Ayaan Hirsi Ali?

17.01.06: Ayaan Hirsi Ali er nominert til Nobels Fredspris av Stortingsrepresentant for FrP, Christian Tybring-Gjedde. - Hun har utmerket seg som en uredd og modig representant for millioner av umyndiggjorte muslimske kvinner verden over, skriver Tybring-Gjedde i pressemeldingen. Han understreker også hennes raske integrasjon i det nederlandske samfunnet. - Hun lærte språket, tok tilfeldige jobber, og endte opp med å studere statsvitenskap. Motivasjonen for disse studiene var som hun uttrykket det. ’Jeg kom fra et land med borgerkrig, og jeg ønsket å få forstå hvorfor vi hadde borgerkrig, og hvorfor Nederland var preget av fred og økonomisk velstand’, heter det i brevet til Nobelkomiteen. Til Bergensavisen understreker Tybring-Gjedde Hirsi Alis kamp for demokratiske grunnverdier: ”Jeg kan ikke tenke meg en bedre kandidat til fredsprisen enn henne. Hun kjemper for likeverd, likestilling, ytringsfrihet og religionsfrihet - med livet som innsats.”


Ayaan Hirsi Ali kåret til årets europeer

06.01.06: Ayaan Hirsi Ali er av leseren av the Reader's Digest blitt kåret til årets europeer for 2006. "She is battling to raise awareness of the often-concealed plight of many Muslim women living in Europe," annonserte magasinet i går.


Hirsi Ali vil lage film om Muhammed i Danmark

24.11.05: Under sitt nylige besøk i Danmark, sier Ayaan Hirsi Ali til Sappho.dk at hun har lyst til å lage en film om islamstifteren Muhammed – en islamsk ”The Life of Brian”. Hun mener Muhammed er langt mer fargerik enn Jesus, og at filmen derfor har et stort potensial, ikke minst i opplysningsånden.

Det Danske Filmistitut stiller seg positiv til å produsere film om Muhammed, melder Jyllands-Posten


”Jeg anklager”

21.11.05: Ayaan Hirsi Ali har vært i Danmark denne helgen i forbindelse med lanseringen av boken hennes, Jeg anklager. Danmarks radio har portrettert henne i et lengre fjernsynsintervju, der hun snakker om integreringsutfordringer knyttet til vold mot kvinner, barn som segregeres i såkalte friskoler, hennes intellektuelle oppvåkning etter 11.september, med mer.


Submission 2 om homofili og islam

19.11.05: Ayaan Hirsi Ali er ferdig med manuskriptet til den allerede annonserte oppfølgeren av ”Submission part one”. ”Submission part two” skal fokusere på homofile menn og islam. Hirsi Ali forteller at i den nye filmen hennes beskrives homofile som Allahs skaperverk, melder Expatica.com.

Både regissører og skuespillere har på eget initiativ henvendt seg til Hirsi Ali for å medvirke til realisering av filmprosjektet. Verken regissører, skuespillere eller andres identitet knyttet til filmen vil bli avdekket av hensyn til sikkerhet.


Naboer går til sak mot Ayyan Hirsi Ali

10.11.05: Den drapstruede nederlandske parlamentarikeren, Ayaan Hirsi Ali, lever under streng bevoktning. Nå har naboene fått nok av videoovervåkning og vakter som arbeider døgnet rundt. De går til sak for å få normalisert omgivelsene, melder Expatica.com.


Ayaan Hirsi Ali skriver brev til van Gogh

02.11.05: Ett år etter at Theo van Gogh ble gravlagt, skriver Ayaan Hirsi Ali brev til ham, publisert i Dagbladet.no. Hun sier:

”Før islam kom til Nederland var det utenkelig at noen i dette landet ville ha drept deg for dine ord… Det finnes bare et ørlite mindretall av opinionen som fremdeles tør å uttale seg om det anspente forholdet mellom din overbevisning - troen på ytringsfriheten - og troen til din drapsmann - det vil si koranen og profetens eksempler. Det finnes, men det visste du, et utall beviser på at kjernen i islam er uforenelig med vestlige frihetstanker, i særdeleshet friheten tilknyttet meningsytringer.”

lederplass tar Dagbladet avstand til Hirsi Ali, og advarer mot å forholde seg ukritisk til henne. Samtidig slår avisen fast dette: "Det er få ubestridelige sannheter i denne debatten, men én ting er sikkert: Det var ikke islam som tok livet av Theo Van Gogh."

I Amsterdam i går ble det holdt en minnestund, ledet an av landets statsminister.


Hirsi Ali-bok sensurert i Finland

21.09.05: M&C Books melder at boken "Virgin Cage" av Ayaan Hirsi Ali er utgitt på det finske forlaget Otava Publishers. Men forlaget har utelatt deler i teksten som kritiserer islam og Muhammed. Otava Publishers hadde på forhånd spurt Hirsi Ali om tillatelse til dette, men hadde fått nei. Når boka kom ut, manglet likevel disse delene av teksten. I følge Helsingin Sanomat skylder forlaget på "tekniske problemer".


Bjellekua Ayaan Hirsi Ali eksklusivt i Dagbladet.no Foto: HRS

19.09.05: HRS opprettet i 2003 en vandrepris, "Årets bjelleku", som hvert år deles ut til en person eller organisasjon i Europa som utpeker seg i arbeidet for integrering. Det første året ga vi prisen til den danske integreringsministeren Bertel Haarder, som etter vår oppfatning viste både mot og styrke ved å innføre 24-års regelen for familiegjenforening og tilknytningskravet. Allerede da Haarder fikk prisen, hadde vi Ayaan sitt navn på blokka. Men da vi i 2004 skulle overrekke prisen til henne, måtte overrekkelsen utsettes på grunn av drapet på Theo van Gogh. Først i juni 2005 kunne overrekkelsen finne sted - i parlamentet i Haag under strenge sikkerhetstiltak. Med i møtet hadde vi Dagbladet.no som i dag bringer et eksklusivt intervjuet med Ayaan. Les hos Dagbladet.no


Ny bok og Norgesbesøk

Ayyan Hirsi Ali har gitt ut ny bok som gikk til topps på bestsellerlisten i både Nederland og Tyskland. I august utgir det svenske forlaget Bonnier denne boken, med tittelen "Krev deres rett – om kvinner, islam og en bedre verden." Man kan lese utdrag fra boken i Expressen 18.05.05


Ayyan Hirsi Ali også hyllet i Sverige med pris

05.09.05: Det er ikke bare HRS som gir pris til Ayaan Hirsi Ali. Under hennes besøk i Sverige, mottok Hirsi Ali under en markering i Riksdagen det svenske Folkpartiet sin demokratipris. I Riksdagen holdt Hirsi Ali en tale til forsamlingen, hvor hun påsto at ”integrering og mangfold” ikke er forenelige nøkkelord sammen med ”frihet og toleranse” i innvandringsdebatten. Hirsi Ali nevnte videre tre hovedutfordringer som det er stor uenighet i på området, nemlig skille mellom kirke (religion) og stat, velferdsstatens sårbarhet når det gjelder åpne grenser, og siviles rettigheter kontra sikkerhetsspørsmål.

Hennes siste bok ” Kräv er rätt! Om kvinnor, islam och en bättre värld” er nå kommet ut på svensk, og i den forbindelse ble Hirsi Ali intervjuet av den svenske dagspressen. Henrik Gade Jensen (dansk-svensk.blogspot.com) har lest Ayyan Hirsi Ali sin siste bok, som kommer på svensk denne måneden. Han mener boken er en knusende kritikk av islam, særlig av kvinneundertrykkelsen.

Les ”Demokratikamp på liv och död” i Svenska Dagbladet

"Islam kräver total lydnad" i Dagens Nyheter

”Hon står högst på dödslistan” i Expressen

Les også intervjuet ”A British jihadist”, fra det britiske månedsmagasinet Prospect som Hirsi Ali henviser til i sin tale i Riksdagen.


Ayyan Hirsi Ali: Islam trenger en Voltaire

12.08.05: Ayyan Hirsi Ali ønsker å revolusjonere islam. Islam trenger en Voltaire, sier hun til
Financial Times (gjengitt på ayaanhirsiali.web-log.nl). Hirsi Ali, opprinnelig muslim men nå ateist, møter stadig kritiske røster for sin kritikk av islam. Hun sier: ”My opponents will say that with my ideas Islam will be like what they have in the west. Sure, I say, but we drive western cars, so why not borrow western ideas. Universal rights were invented here, but are not unique to the west. That is why they are universal.”

Innlegget ligger litt ned på siden under tittelen: 7- 8: Hirsi Ali: Sacred freedom


Ayaan Hirsi Ali gir oss håp

27.06.05: I ordets rette forstand, er det publisert utallelige intervju med Ayaan Hirsi Ali. Vi mener det beste Ayaan Hirsi Ali. Foto: HRSså langt er å lese i Guardian Unlimited, kalt ”Danger Woman”. Her forteller Ayaan om hvor religiøst hjernevasket hun var som 20 år gammel student på en muslimsk skole i Nairobi. Da hun fikk høre at Salman Rushdies bok ”Sataniske vers” skulle være blasfemisk mot islamoppfinneren Muhammed, var den første tanken hennes: ”Å, han må drepes.”

Gjennom sine år i Nederland, har Ayaan snudd 100 prosent: Fra å ha vært en islamist er hun blitt en ihuga forkjemper for demokrati og menneskerettigheter. Selv sier hun at rasjonaliteten tok over for det irrasjonelle. Ayaans snuoperasjon gir oss håp i kampen mot totalitære krefter, uansett religiøs eller politisk avskygning.


- Vet dere hvor mange som er drept?

14.06.05: 11 jenter er drept hittil i år i en provins i Nederland. I Berlin er seks jenter drept så langt i år, fortalte Ayaan Hirsi Ali nylig på et toppolitisk møte i Paris. ”Er det noen av dere her som vet hvor mange jenter som er drept av familiene sine i Frankrike i år, eller våger dere å si at æresdrap ikke skjer i Frankrike?”, fortsatte Hirsi Ali. Hun påpekte at særlig muslimske jenter utsettes for vold av familien, som drap, kidnapping, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og frihetsberøvelse i dagliglivet. Med disse ordene avsluttet Hirsi Ali innlegget sitt: ” Ladies and gentlemen, I thank you for your attention and I wish you wisdom and good luck. You will need both.”

Les hele innlegget på Ayaan Hirsi Ali web-logg.nl


Sammenligner Ayaan Hirsi Ali og Hege Storhaug

Ayyan Hirsi Ali12.06.05: På den anerkjente amerikanske bloggen Booker Rising, sammenlignes den Hege Storhaug. Foto: HRS
nederlandske politikeren Ayaan Hirsi Ali og HRS' informasjonsleder Hege Storhaug . Utgangspunktet er særlig det feministiske synet på politikk knyttet til et flerkulturelt samfunn og undertrykking av muslimske kvinner. Det sies at Ayaaan Hirsi Ali sin ”mix of fiscal and social moderatism, and foreign policy neo-conservatism is almost unique among most prominent feminists. There is no living prominent American feminist who has a similar mix.... Other than perhaps Norway 's Hege Storhaug , we can think of no European feminists here.”

Påstanden om at Hirsi Ali og Storhaug skal ha et “nykonservativt” syn på innvandringspolitikk, stiller HRS seg undrende til. Å ha demokratiske grunnverdier og menneskerettigheter i front, burde vel være et utgangspunkt for både høyre- og venstresiden. Dette til tross; Storhaug innrømmer overfor rights.no at hun er smigret over den ærefulle koblingen til Hirsi Ali.

Les om Ayaan Hirsi Ali og Hege Storhaug på bloggen Booker Rising


Øverst på dødslista, og rykker oppover på maktlista

12.06.05: Den somaliskfødte parlamentarikeren Ayaan Hirsi Ali fortsetter sitt viktige arbeid for integreringen i Nederland - med dødstruslene hengende over seg. Men Hirsi Ali får stadig mer makt, og rangeres nå som en av verdens mektigste kvinner. Les hos Dagbladet.no


Ayaan Hirsi Ali om den “multikulturelle katastrofen”

Ayaan Hirsi Ali30.05.05: Den nederlandske parlamentarikeren Ayaan Hirsi Ali tar et oppgjør med multikulturalismen og venstresidens misforståtte omfavnelse av denne ideologien: “In their eyes, the simple fact of belong to a minority gives one the right to do anything. This multiculturalism is a disaster. All one has to do is scream “discrimination” and all doors are open to you! Scream ‘racism’ and your opponents shut up! But multiculturalism is an inconsistent theory. If one wants to let communities preserve their traditions, what happens when these traditions work to the detriment of women or homosexuals? The logic of multiculturalism amounts to accepting the subordination of women. Nonetheless, the defenders of multiculturalism do not want to admit it."Dette sa Hirsi Ali nylig til franske L-Express.

Deler av intervjuet er oversatt til engelsk hos Transatlantic Intelligencer
Ny webside om Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali har fått en egen webside. Initiativet er ikke hennes eget. Personen bak websiden sier at initiativet er grunnet i kamp mot intoleransen som ble åpenbart ved drapet på Theo van Gogh og drapstruslene mot Ayaan. Websiden er en fyldig flerspråklig informasjonsbank, og oppdateres kontinuerlig med nyhetsstoff rundt Ayaan.


Les om Ayaan Hirsi Ali hos Google News

18.05.05: A Critic Accuses Islam. Les hos Spiegel Online
14.05.05: "We Must Declare War on Islamist Propaganda". Les hos Spiegel Online
05.02.05: Muslimer i Nederland planlegger drap på politiker. Les saken hos VG NETT
16.03.05: En gruppe muslimer anmeldte Hirsi Ali for kritikk av islam i filmen ”Submission”.
Les hos Expatica
09.03.05: Flyktningtilværelsen snart over for Hirsi Ali. Les i Financial Times
03.03.05: En islamsk gruppe går rettens vei for å stoppe oppfølgeren til "Submission 1."
Les på Dutch Report
28.02.05: Hirsi Ali "satt fri", Wilders fremdeles i fengsel. Les hos Expatica
21.02.05: Hirsi Ali tvinges til å bo på militærbase og i fengsel. Les artikkel hos Expatica
13.02.05: Hirsi Ali krever at Nederland tar vold mot muslimske kvinner på alvor. Les hos Expatica
05.02.05: Æresdrap må etterforskes av sikkerhetstjenesten, mener Hirsi Ali. Les hos Expatica
25.01.05: Ayaan Hirsi Ali ønsker tverrpolitisk allianse mot islamister. Les hos Expatica
20.01.05: Prisen for at være Hollands modige stemme. Les i Berlingske Tidende
18.01.05: Hirsi Ali tilbake i Nederland etter opphold på en militærbase i Maine i USA.
Les hos Expatica
13.01.05: Submission»s manusforfatter skulle drepes. Les hos VG NETT
12.01.05: Plot to murder Dutch Islam critic. Les på iafrica.com
29.11.04: Skal lage ny muslim-film. Les i Nettavisen
19.11.04: Heltar i vår tid. Les hos NRK.no
23.12.03: Moving stories: Ayaan Hirsi Ali. Les på BBC News


Utfordrer ekstreme muslimer

Ayaan Hirsi Ali31.08.04: Ayaan Hirsi Ali, parlamentsmedlem i Nederland av somalisk opprinnelse, skaper på nytt overskrifter etter kontroversielle utspill knyttet til integrering. I en 11 minutters film sendt på TV, tar hun et oppgjør med kvinnefiendtlige holdninger innen muslimske miljø. Filmen viser fire nakne kvinner med merker etter piskeslag, og som er kroppsmalt med vers fra koranen. Hirsi Ali har på ny mottatt drapstrusler, men nekter å gi opp den demokratiske retten til fri ytring og samfunnskritikk.


"Unmasking Islamic domestic violence." Les hos Expatica 31.08.04
"I won't be intimidated for expressing my views." Les hos Expatica
"Hirsi Ali: I offered him a knife to stab me." Les hos Expatica 03.06.04

Human Rights Service (HRS) Møllergata 9, 0179 Oslo - Norge Tlf: (047) 22 33 80 00 [email protected] © HRS 2002 - 2005