Innvandring er europeernes største bekymring

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Siste utgave av Eurobarometeret viser at innvandring er den europeiske befolkningens største bekymring foran økonomi og arbeidsledighet. Det samme er for øvrig tilfelle for Norge, hvor Klimabarometeret for 2015 viste at innvandring for første gang lå på 1.plass av 14 saker som befolkningen er mest bekymret for.
15 kommentarer

Tyske myndigheter mister grepet i større byer

Publisert av Hege Storhaug

En lekket rapport viser at tysk politi frykter selv å bli ofre hvis de forfølger kriminalitet i ”sensitive soner” i tyske storbyer. Etniskbaserte svært voldelige klaner kontrollerer narkohandel, bordell og smuglernettverk. I fjor mottok Tyskland 200 000 asylsøkere. I år forventes 400 000 å ankomme landet, og det i en situasjon hvor det er umulig å benekte at statens maktmonopol er i revers. Man må spørre seg: Hvor er endestasjonen for politikernes innvandringsprosjekt?
18 kommentarer

Asylbaronene skal stoppes?

Publisert av Rita Karlsen

Den enorme strømmen av migranter til Europa er gull verdt for driftsoperatørene av asylmottak. Disse private driftsoperatørene, om det så er privatpersoner eller såkalte NGO-er, kan skuffe inn penger på det som omtales som den største humanitære katastrofen i vår tid. Men i all stillhet i et Norge i sommermodus har Regjeringen kommet med en forskrift som stiller strengere krav til drift av asylmottak enn tidligere. Det kan tyde på at "asylbaronene" går tøffere tider i møte.
14 kommentarer

Den ulovlige innvandringen til Europa eksploderer – finnes det noen plan B?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

I hele 2014 ankom 283.000 migranter ulovlig til Europa. Hittil i år har det ifølge EUs grensebyrå Frontex ankommet nærmere 250.000 og tilstrømningen ser ikke ut til å avta. Rundt 100.000 har kommet til Hellas, 77.000 til Italia og 76.000 til Ungarn. Både Hellas og Italia sliter med økonomien og…
27 kommentarer

David Cameron tar endelig til vettet

Publisert av Hege Storhaug

På inn- og utpust har Storbritannias statsminister David Cameron gjennom årene intenst avvist at ekstremisme har noe med islam å gjøre. Så slår han helomvending. Å “benekte en forbindelse mellom religionen islam og ekstremisme fungerer ikke”, sa Cameron nylig i en bredt anlagt tale. Cameron viser nå at han også har forstått at det er en klar kobling mellom overgrepspraksiser som trives i muslimske miljø, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og utvikling av ekstremisme. Ingen europeisk statsmann har i nyere tid tatt et så tydelig oppgjør med islams negative sider. Øyner vi håp?
44 kommentarer

Folkevandringen fra Gambia

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Afrika har aldri opplevd at så mange unge menn emigrerer til Europa, skriver Washington Posts Kevin Sieff i en artikkel i Jyllands-Posten. Tilstrømningen til Europa har firedoblet seg på bare et år fra 2013 til 2014 og forventes å bli enda høyere i 2015. Flere og flere er økonomiske immigranter…
13 kommentarer

Folkevandringen øker islamiseringen

Publisert av Hege Storhaug

Europa opplever en folkevandring fra Midtøsten og Afrika vi aldri har sett før. En halv til en million migranter vil i år ankomme kontinentet. Dette skjer samtidig som islamiseringen har fått feste i de parallelle samfunnene som har etablert seg i storbyer, der også vold mot ordensmakten eskalerer. Politikerne bereder grunnen for fremveksten av et helt nytt Europa som de ikke makter å håndtere.
32 kommentarer

Brun mann er lei

Publisert av Mahmoud Farahmand

Faksimile fra VG BRUN MANN ER LEI av diskrimineringen som skapes i norske medier. Det hadde vært en artig overskrift. En slik overskrift ville i så tilfelle ikke vært veldig annerledes fra det som sto i lokalavisene og VG for litt siden. Hadde krigstypene blitt brukt om det var en…
20 kommentarer

Gi asylsøkerbarna utdanning – ikke permanent opphold

Publisert av Rita Karlsen

Tallene for første halvår 2015 viser en markant økning av antallet enslige mindreårige asylsøkere. Den markante økningen, spesielt for mai og juni, tyder på at praksisen er velorganisert av menneskesmuglere. To grupper står for det meste av økningen, unge fra Afghanistan og Eritrea. Dette er land som trenger sin unge arbeidskraft. Derfor bør Norge, og andre land, endre sin praksis på området: Gi disse unge en utdanning og returner dem.
16 kommentarer

Aftenposten portretterer Hege

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Aftenpostens Wenche Fuglehaug har laget et portrettintervju med Hege Storhaug.
51 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.