Jødene er kanarifuglene

Publisert av Hege Storhaug

«Norge og Europas jøder er kanarifuglene i gruvene våre. Hvis de en dag slutter å synge, da er alt tapt.» Dette er dedikasjonen i boken Islam. Den 11. landeplage. I kronikk i dagens Jyllands-Posten utrykkes samme bekymring.  Angrep på Europas jøder, er angrep på Europas drøm. I flere årtier har…
8 kommentarer

Venstres høye spill

Publisert av Rita Karlsen

Venstres snuoperasjon til Regjeringens innstramningsforslag på utlendingsfeltet er høyt politisk spill. Like høyt kan fallet bli. Senterpartiet hopper på i andre enden ved å tilby "Venstre-fritt forlik".
20 kommentarer

«Uår i folket er av største skade»

Publisert av Hege Storhaug

Det burde være den største selvfølge at enhver frihetsorientert borger, ikke minst «eliten», stod opp mot den form for islam som har befestet makt i Norge og Europa. Dessverre er dette ikke en realitet, til tross for at vi lever midt i en sivilisasjonskamp mellom den humanistiske kritiske fornuften, og…
26 kommentarer

Sveriges forsteder: Den religiøse undertrykkelsen nådde frem før ofrene for den

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Finnes det et Sverige der religionsfriheten rår?, spør grunnleggeren av foreningen Khatoon, Soheila Fors. Kahtoon er en forening som støtter og hjelper innvandrerkvinner som er utsatt for vold. Som så mange andre flyktet Soheila Fors fra islamistenes religiøse undertrykkelse til Sverige, men fant at den samme religiøse undertrykkelsen hadde slått…
5 kommentarer

Påtagelig og økende kløft mellom den kaklende klasse og folket

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Europeisk presses kampanje avslørte grunnleggende holdningsforskjeller mellom profesjonelle meningsmakere og alminnelige mennesker. Hvis man trodde at medienes kritikk hadde solid folkelig forankring blir man kraftig skuffet, for enda en gang viser det seg at alminnelige mennesker ofte tenker helt annerledes enn dem som har påtatt seg å uttale seg på…
10 kommentarer

Danmark atskiller «barnebruder» på asylmottak

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Det er oppdaget 27 tilfeller av såkalte barnebruder som lever sammen med voksne ektemenn på danske asylmottak. De vil nå bli atskilt, også i tilfeller der paret har barn. Sosial- og innenriksminister Karen Ellemann varslet allerede i januar at den daværende praksisen med automatisk anerkjennelse av utenlandske ekteskap hvor den…
2 kommentarer

Når politikere plutselig tror at et problem man ikke har løst på 17 år kan løses på en måned

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Folkevandringen mot Europa har tatt kontinentets politikere på sengen. Til tross for at den offentlige debatten i Danmark er mer realistisk enn det som passerer for debatt i Norge og Sverige – og således ligger lysår foran oss i løypa – fremstår også danske politikere som preget av en påfallende…
23 kommentarer

Østerrikes kansler: Send alle migrantene tilbake

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Østerrikes kansler Werner Faymann krever at EUs grensebyrå (Frontex) sender alle migranter og flyktninger som forsøker å nå Europa tilbake til Tyrkia. Faymann – som er leder av Østerrikes sosialdemokratiske parti – mener at politiet skal redde alle som forsøker å krysse Middelhavet, men umiddelbart deportere dem til Tyrkia. Dersom…
19 kommentarer

Mistet kontrollen over befolkningen?

Publisert av Rita Karlsen

På midten av 1990-tallet varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) utlendingsforvaltningen om en for overbærende holdning til identitetsproblematikk, men det var først i 2008-2009 at ansvarlige aktører oppfattet at problemet både var mer alvorlig og omfattende enn de hadde innsett. En av dem som våknet, var Skattedirektoratet. Nå skriver vi 2016 og problemene ser bare ut til å tilta. Har vi mistet kontrollen med befolkningen?
18 kommentarer

Barnebrud: Hørt historien om kråka og påfuglen?

Publisert av Rita Karlsen

Jeanette, med bakgrunn fra Pakistan, forteller i dag igjen sin historie i offentligheten. Det har hun gjort en rekke ganger, første gang i 1999. Hun har siden 2000-tallet vært tilknyttet HRS og gjort en fantastisk innsats for de mest såbare, barn og kvinner. Hun har frontet tvangsekteskap, talt konservative menn, ledere og politikere, med innvandrerbakgrunn midt imot, men også hun ble raskt møtt med rasismekortet. For det er slik man har kunne opprettholde denne businessen med såkalte frivillige organisasjoner - fullfinansiert av staten og uten kontroll med resultater. Disse organisasjonene hvor holdninger og verdier ligger i historien om kråka og påfuglen.
24 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.