Krigsutbrudd i Tyrkia, Hellas, Makedonia, Serbia, Danmark og Sverige?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

To syriske menn har angivelig flyktet til Norge fra krig - gjennom hele seks fredelige land. Aftenposten stiller ingen spørsmål.
12 kommentarer

DK: Hver tredje voldtektsdømte er innvandrer eller etterkommer

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Nye tall fra Danmarks Statistik viser at innvandrere og etterkommere er sterkt overrepresentert i voldtektsdommer. I perioden 2004 til 2013 ble 615 personer dømt for voldtekt, hvorav 212 er innvandrere eller etterkommere. Det tilsvarer 34,5 prosent, hvilket er mer enn tre ganger mer enn andelen gruppen utgjør i befolkningen generelt. De danske tallene gjenspeiles i Oslo politidistrikts rapporter "Voldtekt i den globale byen" fra 2010 og 2011.
11 kommentarer

Det koster å være kar

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

I en pressemelding skriver det svenske økonomistyringsverket at utgiftene for innvandring og integrering steg med over en milliard kroner bare i juli.
8 kommentarer

NRKs uhildede journalistikk

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Antirasistisk senter får hjelp av to hedersmenn i sin bitre og langvarige kamp for å frata HRS´ statstøtten. Den politiske kampanjen er om noe et monument over ARS´egen utilstrekkelighet.
26 kommentarer

Redelighet er en øy i Telemark

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar Evy Ellingvåg har roet seg betraktelig ned etter forrige ukes utbrudd og går nå inn for en "redelig debatt". Mon det?
24 kommentarer

Konservative spiller en offerrolle for å få flere til å konvertere

Publisert av Kaltham Alexander Lie

Konservative muslimer må slutte å bjeffe på det samfunnet som har gitt dem mer trygghet og trivsel enn det landet som familien kommer fra. Unge muslimer klager over hets og hat i det norske samfunnet. De opplever at nordmenn synes deres lange skjegg, hijab og niqab er provoserende. Dagene deres…
32 kommentarer

Er IS-”flyktninger” i Norge allerede?

Publisert av Hege Storhaug

Politiets Utlendingsenhet (PU) har koblet inn PST fordi ”det er gjort funn av material på søkerne som gir grunn til sikkerhetsbekymring”, sier sjefen for PU Kristin Kvigne. Fenomenet er ”tiltakende”, sier Kvigne videre, men hun konkretiserer ikke hva slag type funn som er gjort. Dette bør hun, fordi dette gir grobunn til berettiget frykt i befolkningen. Vi har tidligere i år fått beskjed om at Den islamske staten vil pøse inn 500 000 flyktninger i Europa fra Midtøsten og blande inn sine sympatisører blant reelle nødlidende.
32 kommentarer

Men hvor er den Afrikanske Union?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Høy befolkningsvekst, fattigdom og mangel på arbeidsplasser er en av drivkreftene bak den store utvandringsbølgen fra det afrikanske kontinentet, som blander seg med migranter og flyktninger fra konfliktområder som Syria, Afghanistan og Eritrea. Men mens presset på Europa øker og FN og vestlige eksperter diskuterer den voldsomme befolkningsveksten i Afrika, er det taust fra Den afrikanske union.
9 kommentarer

Vil heller skjære av seg fingrene enn å bli i Ungarn

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Jyllands-Postens journalist Gunnar Willum rapporterer fra grenseområdet mellom Serbia og Ungarn. De store nyhetsmediene viser stadig bilder av migranter og flyktninger som kryper under Ungarns beryktede piggtrådgjerde, men i virkeligheten er det ikke nødvendig for migrantene å krysse grensen på denne måten. De gjør det av egen vilje fordi de…
12 kommentarer

-Glem piggtrådgjerder. Det nytter ikke. Tenk nærområdene.

Publisert av Hege Storhaug

De europeiske nasjonalstatene kan sette opp så mange piggtrådgjerde langs grensene som de vil. Det kommer ikke til å stanse migrasjonen eller flyktningstrømmen. Det må langt sterkere lut til, sier danske Røde Kors, og ber politikerne om å realitetsorientere seg rundt en krise de for lengst burde skjønt tvang seg frem. Krisen i et verdiaspekt, tror jeg heller ikke politikerne fatter. Audun Lysbakken er en av disse politikerne. Han ser for seg formidabel tilgang på arbeidskraft (sic), i et Norge med stigende arbeidsledighet.
43 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.