Villige Venstre – ofrer så det holder!

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

I en amper budsjettdebatt i Drammen bystyre begikk Jon Helgheim fra Frp helligbrøde ved å blande økonomi - makan! - inn i spørsmålet om byens årlige flyktningkvote. Sånt går ikke an, så Venstres Ulla Nordgarden tro til med en oppsiktsvekkende offervilje på egne og alle andres vegne: - Men jeg er villig til å ofre trygghet og velferd, for det er ikke bare mine barn som skal ha det bra.
20 kommentarer

En nasjonal trussel ofres på islams bord

Publisert av Hege Storhaug

Den spanske domstolen har dømt pakistaneren og konvertitten Imran Firasat til deportasjon til enten Pakistan eller Indonesia. Slik handler de feige i tråd med OICs syn på blasfemi. Det er knapt til å tro at kritikk av religion i Europa 2014 kan få slike dramatiske konsekvenser, sannelig et særdeles stygt tegn i tiden, et regelrett varsku om hva som kan komme. Mannen risikerer å bli drept.
5 kommentarer

Indvandrere i Danmark 2014

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Danmarks Statistik har utgitt en ny utgave av rapporten Indvandrere i Danmark. Rapporten viser at unge menn med ikke-vestlig bakgrunn fortsatt er kraftig overrepresentert på danske kriminalstatistikker. Hele 27 prosent av etterkommere fra ikke-vestlige land i aldersgruppen 2024 ble kjent skyldig i lovovertredelser i 2013. Dermed begår denne gruppe nydanskere…
3 kommentarer

Vår tids politikampanje: Run, hide and tell

Publisert av Hege Storhaug

Britiske sikkerhetsmyndigheter mistenker et terrorangrep som det vi så i Mumbai i 2008 der over 160 mennesker døde. Terroristene stormet bygninger og drepte for fote. Derfor deler politibetjenter nå ut brosjyrer til publikum på togstasjoner. Innenriksminister Theresa May sier at britene har avverget Mumbai-style-angrep allerede. Etterretningen har stanset hele 40 terrorplaner siden Londonterroren i 2005, der en av planene var å bombe børsen i London, en annen å styrte et fly, en tredje å drepe en britisk ambassadør og også å drepe militære.
11 kommentarer

Egne sykehjem for etniske nordmenn?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Flere innvandrerrepresentanter tar til orde egne sykehjem for eldre innvandrere og får støtte av bl.a. nestlederen i Antirasistisk senter. Da offisiell politikk er at diskriminering og forskjellsbehandling ikke skal forekomme, vil i så fall også etnisk norske eldre ha rett til sykehjem tilpasset deres kultur og religion. Representantene argumenterer med at det ikke handler om integrering når det gjelder eldre på sykehjem og har for så vidt rett i det. Men fordi sykehjem oppdelt etter etnisitet, religion og kultur nødvendigvis må ha en ansettelsespolitikk for å innfri disse kravene, snakker vi arbeidsplasser og brått handler det om integrering likevel.
18 kommentarer

Europas tilstand: fakta er både djevelsk og fobisk

Publisert av Hege Storhaug

En ”djevelsk” adferd. Det er hva Lord Pearson, sentral politiker i Ukip stemples som etter å ha kommentert en rapport om drapet på Lee Rigby. Så hva sa han? I typisk høflige engelske ordlag pekte han på at morderne siterte 22 vers fra koranen og Muhammed som eksempel for å rettferdiggjøre drapet. Han konstaterte så at den store majoriteten muslimer er ”våre fredselskende venner”, som burde oppmuntres til å adressere volden i koranen.
4 kommentarer

Banka opp av rasister – ble terrorist

Publisert av Hege Storhaug

Et av de store spørsmålene i vår tid er hva som får tilsynelatende ganske normal ungdom til å verve seg til Den islamske staten. En av tre sentrale faktorer som nevnes av Lars Gule er at man har blitt banka opp av rasister.
49 kommentarer

DK: Fortsatt markant gap mellom etnisk danske og innvandrerelever

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Danmarks statistiske byrå offentliggjør for første gang karakterene til elever med innvandrer- eller etterkommerbakgrunn i grunnskolen i perioden 2009-2013. Det er liten forandring i det markante gapet mellom karakterene til etnisk danske elever og innvandrere eller etterkommere med ikke-vestlige bakgrunn som viste seg i PISA-undersøkelsen i 2000. En gledelig overraskelse…
1 kommentar

Humanetikerne taper terreng, muslimene øker mest

Publisert av Hege Storhaug

Human-Etisk forbund står så godt som bom fast i medlemsmassen, dermed kommer det heller ikke mer fra Mammon. Islamske trossamfunn beriker seg derimot mer og mer. Nå er medlemsmassen på over 132 000 personer, en økning på hele 33,5 prosent på kun fire år. I fjor økte andelen medlemmer med nesten 10 prosent. Staten bidrar med en kvart milliard årlig nå til tros- og livssynssamfunn, kommunene med det samme.
11 kommentarer

– Mange lokale muslimer har farlige holdninger

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Studentimam Kamran Amir Sheikh ved Universitetet i Stavanger sier til NRK at det har blitt samlet inn penger til terrorvirksomhet i Syria ved en moske i Stavanger. Han skal ha observert to personer som under parolen «støtt våre brødre i Syria» samlet inn penger under en fredagsbønn. – Jeg konfronterte…
13 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.