De åpne hjertenes konsekvenser er en ”inhuman lilleputtstat”

Publisert av Hege Storhaug

Ordene fra eksstatsminister Fredrik Reinfeldt om at svenskene må åpne sine hjerter for hundretusener av nye innvandrere de neste få årene, kan raskere enn man aner skrive seg inn i svensk og europeisk historie som et markant vendepunkt. Det er nemlig bare et tidsspørsmål før andre europeiske land stenger grensene for svenske pass. Dette sier en svenske med en ganske lang rekke titler bak sitt navn. Klarere tale fra den andre siden av Kjølen skal man definitivt slite med å finne.
10 kommentarer

Troen på islams overlegenhet legitimerer IS`ideologi

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Den islamske staten (IS) er nok mer brutal, men mange arabiske regjeringer og befolkninger er på samme plan – de hevder islams overlegenhet, skriver tidligere redaktør for the Guardians Midtøsten-seksjon, Brian Whitaker. «Tvang i religion er generelt IS og andre islamistiske bevegelsers ideologiske fundament. I troen på at de har…
4 kommentarer

Det gjærer på grasrota

Publisert av Hege Storhaug

Vi er mange som gjennom årene har fryktet at den pågående ikke bærekraftige innvandringen vil polarisere de europeiske landenes beboere og skape sosial uro og politisk vold. Fire hendelser siste dagene, to fra Norge, en fra Tyskland og en fra Italia, tyder på at bekymringen var kan ha vært enn rettmessig.
11 kommentarer

Nytt våpen i det ondskapsfulle Høyres arsenal?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Statsviter og professor Bent Sofus Tranøy bruker 7 av 11 avsnitt til å redegjøre for sine egne, upåklagelige holdninger til homofili, før han forklarer at Høyre bruker homofile politikere til å avlede oppmerksomheten fra "et av de mest hjerterå budsjetter i norsk politisk historie".
17 kommentarer

Politi og etterretning på gyngende grunn

Publisert av Hege Storhaug

Det økende presset på politi og sikkerhetstjenester på grunn av et økende antall islamske ekstremister og kriminelle innvandrerbander får tydelige konsekvenser. I Nederland må sikkerhetstjenesten nå låne betjenter i politiet i forsøket på å følge med på jihadisters bevegelser, men eksempelvis i Danmark ber nå et samlet kommunestyre regjeringen om hjelp grunnet kriminelle innvandrerbander og religiøse fanatikere: Vi må ha mer politi for å sikre trygghet i hverdagen, er beskjeden. Mens Sverige nå har 55 områder i 22 byer der statens maktmonopol er satt til side eller betydelig svekket.
10 kommentarer

Sverige: 55 No go-områder

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Rikskriminalpolitiet i Sverige oppgraderer nå boligområdene hvor de ikke kan opprettholde lov og orden til 55. Rikskriminalpolitiet geografiske områder der kriminelle nettverk anses å ha stor negativ påvirkning på omgivelsene. De aktuelle områdene preges av at oppgjør mellom kriminelle kan resultere i skuddløsning på åpen gate, at innbyggerne ikke tør å avgi vitnemål og at politiet ikke er velkomne og/eller angripes.
17 kommentarer

Var det noen som sa kontrollert innvandring?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Mens britiske myndigheter uttrykker frykt for at et planlagt mottakssenter i Calais vil tiltrekke seg enda flere innvandrere som bruker havnebyen som transit til Storbritannia, klandrer Calais` ordfører Storbritiannias generøse velferdsytelser for innvandrerkrisen i den franske havnebyen. - Hva Storbritannia tilbyr blir forstått i hele verden. Innvandrere ser på landet som et eldorado, sier ordfører Natacha Bouchart. Sammenlignet med Frankrike er Storbritannia det, men de som har penger nok til å shoppe asylland foretrekker Norden.
11 kommentarer

Adresseavisen enstemmig felt i PFU

Publisert av Hege Storhaug

På senvinteren raste hijabdebatten i trønderhovedstadens avis Adresseavisen, etter at en ung kvinne i hijab stod frem og mente at hijaben var årsaken til at hun ikke fikk jobb. Sjefen ved Trondheim øyelegesenter Jan Guldahl, konsulterte egne ansatte, og konklusjonen var at hijab på ansatte på senteret ikke var velkommen. Da gikk startskuddet for et massivt mediekjør mot Guldahl, som nå har endt med at Adresseavisen er felt for slett presseetikk.
12 kommentarer

Hva vi tjener på

Publisert av Rita Karlsen

«Asylmottaksbeboere er med på å holde samfunnet vårt oppe,» er en ikke uvanlig tolkning i flere lokalsamfunn. Men hvor sant er et slikt utsagn?
12 kommentarer

Europa i frykt og villrede

Publisert av Hege Storhaug

Fra topphold i EU sies det at et “omfattende terrorangrep i EU er nesten uunngåelig”. Ikke særlig overraskende når man ser at anslagene for antall ekstreme islamister og jihadister stadig øker. I eksempelvis Tyskland estimerte man i 2011 at landet huset 3 800 ekstreme islamister, såkalte salafister. I fjor var anslaget 5 500. Nå snakkes det om 6 300, og at man forventer å runde 7 000 ved årsskiftet. Ingen tegn altså til at vinden snur. Tvert om. På mikronivå ser man familier som lider, som en norsk familie i Halden som vitnet at sønnen konverterte til islam, og forsvant til Syria for en måned siden. I Østerrike har en mor og far fra Bosnia mistet to døtre til jihad, 15 og 17 år gamle.
9 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.