Terje Tvedt: Narsissismens triumf

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Professor ved Universitetet i Bergen og ved Universitetet i Oslo Terje Tvedt skriver om kronikken hvor åtte hjelpeorganisasjoner – med Flyktninghjelpen og Røde Kors i spissen – tok til orde for «En nasjonal dugnad for syriske flyktninger» og således lyktes å vekke Norges dårlige samvittighet for egen rikdom og andres…
7 kommentarer

Den tyske jihad-demagogen

Publisert av Soeren Kern

«We want your blood. It tastes so wonderful.» — Denis Cuspert, German rapper-turned-jihadist. Such measures, however, are not likely to deter Cuspert from producing more propaganda videos. They arguably pose more of a threat to Germany than his physical presence there. «In Germany, sleeper cells lie in wait… Even while…
10 kommentarer

Hvem er «rasist»?

Publisert av Jeanette

Forskjellen på et tvangsekteskap og et kjærlighetsforhold er enorme. Det er derimot lite forskjell på et tvangsekteskap og et forhold som staten påtvinger oss, her ved innvandring. Problemet er bare at de som roper "rasist" høyest, også er de som dyrker sistnevnte. Men samhandling krever kjærlighet, mener Jeanette, og da kan ikke uenigheter møtes med rasiststempel.
58 kommentarer

FN’s Menneskerettighedsråd skal nedlægges

Publisert av Mikael Jalving

Kampen for vore friheder er for længst blevet international, skriver Mikael Jalving
4 kommentarer

Brannslukningsapparatet

Publisert av Hege Storhaug

Vi har fått et klassesamfunn verdimessig. Dette sørget en politikk basert på håp og manipulasjon for. Håpet var at ”de” egentlig vil bli som oss: kulturelt, og dermed verdimessig, ville ikke-vestlige omfavne vårt leve- og tankesett. Et betydelig antall jenter og kvinner med først og fremst røtter i den islamdominerte verden, er ofret på ignoransens og den falske toleransens alter. De kommer aldri tilbake til Norge.
4 kommentarer

Kan de lærde vennligst komme på banen?

Publisert av Lily Bandehy

Nazish Khan har skrevet bok om det fortreffelige arrangerte ekteskapet. All den tid hijaben er hennes følgesvenn og ektemannen er generalsekretær i Islamsk Råd, er ikke dette forbausende. Det oppsiktsvekkende hadde vært om boken kom med et motsatt budskap. Khan har underlagt seg sharia. Forelskelse er derfor en synd for henne og dermed ikke-eksisterende: En fisk som er født og oppvokst i et lite akvarium er havet et ukjent terreng.
32 kommentarer

Hvor privat er egentlig islam?

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

I kjølvannet av Jeanettes åpne brev til Hadjia Tajik har en rekke kommentatorer hevdet at religion - som i dette tilfellet er islam - er en privatsak. Det er et premiss det er verdt å se nærmere på, for er det egentlig tilfelle hva islam angår? Det er nok heller slik at de stadige kravene som stilles til det omgivende samfunn i islams navn har gjort denne spesielle religionen til et offentlig anliggende.
26 kommentarer

Dagbladets hjelpeløse metode

Publisert av Hege Storhaug

Når man ikke har noe substansielt å komme med, kan det nok oppleves som smart å sette opp en bataljon stråmenn, og parallelt underslå fakta, for så å gyve løs. Dette brukte Dagbladet pinsen på. Igjen var Human Rights Service målskiven for den fortapte Dagblad-feminismen. Skal de aldri lære?
40 kommentarer

Det som gikk galt i Sverige er det som kalles den menneskelige natur

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

Arbeiderpartiet har endret standpunkt, slik at det nå er flertall på det norske Stortinget for å forsøke en ordning med egenbosetting av asylsøkere. Ordningen innebærer at asylsøkere selv kan velge hvilken kommune de vil bosette seg i. Men Sverige har allerede forsøkt den såkalte ebo-ordningen - og der har det allerede gått galt.
49 kommentarer

Empati uten empati

Publisert av Eirik Vinje

En utbredt egenskap hos menneskearten er evnen til medfølelse og omsorg. Ifølge biologien er empati en følelse utviklet av evolusjon fordi den øker samholdet og samhandlingen i flokken. Dette bedrer overlevelsesmuligheten til den enkelte. Når vi hjelper andre, hjelper vi egentlig oss selv.
205 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.