Skal redde asylsystemet med bøter

Publisert av Rita Karlsen

EU-land som avviser å ta imot asylsøkere i forbindelse med folkevandringskrisen, kan bli bøtelagt. EU-kommisjonens forslag skal være på 250.000 euro (i overkant av 2,3 millioner kroner) for hver person, melder The Financial Times. Denne økonomiske sanksjonen skal være ett av de mest omstridte forslagene fra kommisjonen i endringen av…
18 kommentarer

Farlige fakta fornektes – Jesus kontra Muhammed

Publisert av Hege Storhaug

En kristen skole fortalte «sannheten», og dermed var «helvete» løs. Forskjellen på Jesus og Muhammed er himmelropende. Dette vet ethvert opplyst menneske. Den førstnevnte var «verdens første pasifist og hippi», den nestes handlinger og holdninger har mørkelagt samfunn overalt der hans voldelige ideologi har fått innpass. For de som fremdeles…
57 kommentarer

Frankrike: Økende bekymring for islams rolle i samfunnet

Publisert av Nina Hjerpset-Østlie

En meningsmåling utført for den franske avisen Le Figaro, som jevnlig som måler folks oppfatning av islam, viser en økende bekymring for islam og dens rolle i Frankrike. Den økende bekymringen fordeler seg over hele det politiske spektrum. I 2010 mente 39 prosent av sosialistpartiets velgere at islam tar for…
18 kommentarer

Om å ta sjanser

Publisert av En leser

Vi lever i en urolig verden, dessverre, og har nok bestandig gjort det. Forskjellen fra tidligere til nå er at brutaliteten og usikkerheten har kommet fryktelig nær den tradisjonelt meget fredelige kanten av verden som går under navnet Skandinavia. Vi kan med stolthet slå oss på brystet og si at…
24 kommentarer

Tak til Kvinfo

Publisert av Mikael Jalving

Efter en Tornerosesøvn på et par årtier er kvindeforkæmperne pludselig genopstået fra de dødes rige, skriver Mikael Jalving.
Skriv en kommentar

Formueskatt og journalistskryt

Publisert av Rita Karlsen

Ja, så skulle jeg erfare en slik overskrift fra eget tastatur. Formueskatt har jeg skjønt lite eller ingenting av, og heller ikke sett det som noe jeg burde belemre meg med gitt HRS’ som politisk tenketank på innvandring- og integreringsfeltet. Så feil kan én ta. Politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen har levert en glimrende artikkel om formueskatt. Den er godt eksempel på hvordan (vanskelige) tema skal formidles - og ikke slik politikerne holder på.
21 kommentarer

Avradikalisering eller islamsk misjonering?

Publisert av Cemal Knudsen Yucel

Etter at å ha sett bilde av lanseringen av Just Unity med styreleder Geir Lippestad, Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Al-Hussaini så tenker jeg hvorfor?  Hvem mener at disse personene er noen av de viktigste stemmer vi har i Norge for å jobbe mot radikalisering og ekstremisme? Hva er…
38 kommentarer

Plutselig vekk

Publisert av Rita Karlsen

En kvinne fra Afghanistan med tre mindreårige barn fikk i 2012 opphold i Norge fordi hun var enslig forsørger. Så dukker far opp. Far får ikke opphold, og mor og barna mister i tillegg sitt opphold. Da forsvinner far igjen. Familien går til sak mot Norge. Hva skjer?
32 kommentarer

Per Fugelli har rett: Fremmedfrykt er samfunnsfiende nr.1

Publisert av Kent Andersen

30. april 2016 har flerkulturens blinde sjefsideolog Per Fugelli en kronikk i VG med tittel «1. mai mot terror». Her skriver han, sitat: «Hva er samfunnsfiende nr. 1 i Norge nå – som trenger verdigrunnlaget til 1. mai og arbeiderbevegelsen? Jeg er ikke i tvil: Fremmedfrykten som er i ferd…
72 kommentarer

Konfliktene rundt islam øker i Tyskland, og hva er agendaen til NRKs korrespondent?

Publisert av Hege Storhaug

Partiet Alternativ for Tyskland (AfD) vedtok partiprogrammet sitt i helgen. Da er både mediene og de såkalte antirasistene på hugget, fordi AfD er på vakt mot ureformert islams fare for det åpne demokratiet. Muhammeds islam fra Medina er mer politikk og juss enn teologi. Derfor er denne form for islam…
34 kommentarer

Eldre innlegg og arkiv her.