Støtt Human Rights Service


#42535

Gaver til HRS gir skattefradrag*

Overføring via bank

Ønsket sum kan overføres til kontonummer 5079 06 06261. Faste overføringer også kan settes opp. Husk å oppgi navn og adresse på overføringen.


Skattefradrag

HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6 – 50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 20 000 per år, men dette krever at vi har ditt personnummer (11 siffer), evt. ditt organisasjonsnummer, som du kan sende til post@rights.no eller rita@rights.no (du kan av sikkerhetsmessige årsaker sende det i to e-poster). Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Alle opplysninger vi har på deg vil bli behandlet konfidensielt.