Støtt Human Rights Service


#42535

Gaver til HRS gir skattefradrag*

Overføring via bank

Ønsket sum kan overføres til kontonummer 5079 06 06261. Faste overføringer også kan settes opp. Husk å oppgi navn og adresse på overføringen.


Skattefradrag

HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6 – 50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 50.000 per år, men dette krever at vi har ditt fødsel/personnummer (11 siffer), evt. ditt organisasjonsnummer, som du kan sende til [email protected] eller [email protected] (du kan av sikkerhetsmessige årsaker sende det i to e-poster).

Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Alle opplysninger vi har på deg vil bli behandlet konfidensielt.