Aktuelt

62.000 knyttes til gjengkriminelle i Sverige: – Toppen av isfjellet, sier politiet

Politiets kartlegging viser hvilken katastrofe som utspiller seg i Sverige. For politiet tror ikke at vi snakker om 62.000 personer med koblinger til gjengkriminalitet, men om flere.

Rundt 14.000 personer regnes som aktive gjengkriminelle, mens rundt 48.000 kan koples til kriminelle gjenger. Ifølge politiets definisjon er de 48.000 personer som er mistenkt for kriminalitet eller som er blitt koplet til kriminalitet via aktive gjengkriminelle (og da skal det være til minst to aktive personer, dette for å unngå at kjæreste eller familie teller med).

Aktive gjengkriminelle

De 14.000 aktive gjengkriminelle deles igjen i undergrupper.

Her vurderer politiet 2.000 personer som «strategiske aktører», altså de som styrer gjengene, mens 5.300 omtales som «utøvere i det høyere sjiktet».

– De («utøverne i det høyere sjiktet», red.) kan sammenlignes med anleggsledere, de utfører kriminelle oppdrag, men fremfor alt rekrutterer de folk i de lavere sjiktene, sa rikspolitimester Petra Lundh på dagens pressekonferanse.

Av de øvrige 14.000 regnes 5.500 som utøvere i lavere sjikt, og det er først og fremst dem som utfører de kriminelle handlingene. I tillegg regnes i underkant av 700 som «tilretteleggere», som for eksempel ved hvitvasking av penger eller revisorer.

Ifølge politiets undersøkelse har 88 prosent av de 14.000 svensk statsborgerskap, 8 prosent har dobbelt statsborgerskap. Hvor mange som har innvandrerbakgrunn opplyses ikke, men all erfaring så langt tyder på at det er en betydelig overvekt. Med andre ord er det ikke lett å bli kvitt dem, så her får man smake pisken etter å ha delt ut statsborgerskap som sukkertøy.

Videre er ca. 95 prosent av dem menn. De ca. 5 prosent kvinner utgjør derimot 19 prosent av de såkalte tilretteleggerne. Ifølge Petra Lundh kan det være grunn til å se nærmere på kvinnerollen fremover, da de tidligere har gått mer eller mindre under radaren.

Av de aktive gjengkriminelle er rundt 1.700 under 18 år. Blant de som kan koples til kriminelle gjenger, er ca. 3.700 under 18 år. Gjennomsnittsalderen på de aktive gjengkriminelle er 28 år.

Glem tillitssamfunn

– Dette er toppen av et isfjell, sa rikspolitimester Lundh, og la til:

– Selv om tallene bør tolkes med en viss varsomhet, så er de nok heller i underkant enn i overkant.

– Det er snakk om et systemtruende kriminelt foretak med utstrakt bruk av vold, som bringer vitner til taushet, truer sosialarbeidere, infiltrerer myndigheter og politiske partier. Som handler med narkotika, som svindler de eldre og vårt velferdssystem, lød det fra justisminister Gunnar Strömmer (M).

Det negative bildet som svensk politi tegner av gjengkriminalitet i Sverige ser man ingen andre steder i Norden, noe Strömmer selv påpeker. Det har vært kjent i en årrekke at Sverige legger seg på førsteplass i Europa når det gjelder drap i forbindelse med gjenger. Men med den avdekkede infiltreringen vil også korrupsjonsskandalene bare vokse.

For Sverige er det bare én ting å gjøre: glem alt som har å gjøre med et tillitssamfunn. Den «kontrakten» er brutt, noe som alle borgerne vil lide under. Straffene må skjerpes, og det ikke bare litt. Den kriminelle lavalderen må settes ned. Utvisninger må til, der det er mulig, og gjerne av hele familier, slik at kriminalitet faktisk får konsekvenser. At hele familie må lide, er en konsekvens på linje med at alle borgerne lider av utrygghet og reell frykt for å havne i kryssilden eller bli lurt.

Sverige må rett og slett gjøre alt som er mulig for å gjøre landet så lite attraktivt for gjengkriminelle som mulig – og der må blant annet Norge stå klar for å stoppe galskapen på grensen, siden importen allerede har begynt.

Så kan det legges til at det svenske politiets kartlegging er for perioden 2021-2023, med vekt på siste år. Hvordan vil det se ut om noen år?