Segregering, mangfold og integrering – med fokus på Oslos delbydeler og skolen

Allerede om 16 år kan Oslo ha åtte delbydeler som er sammenliknbare med Rosengård, der integreringen havarerte for mangfoldige år siden.

Delbydelene det handler om er Linderud (86 % innvandrerandel), Vestli (88 %), Trosterud (89 %), Veitvet (91 %), Rommen (92 %), Fossum (94 %), Haugenstua (94 %), og Furuset (100 %).

I tillegg kan syv av Oslos 15 bydeler ha et norsk mindretall. For både delbydelene og bydelene vil innvandrebefolkningen bestå av trefjerdedeler ikke-vestlige personer. Bydelene er: Gamle Oslo (52 % innvandrerandel), Grünerløkka, Bjerke (63 %), Grorud (67 %), Søndre Nordstrand (70,5 %), Alna (76 %) og Stovner (80 %).

I denne rapporten hevder vi igjen og med nye tall, at Oslo segregeres raskt. Vi ser også hva innvandrertette områder kan bety for skolen. Og vi spør: Er det et problem?

I tillegg hevder vi at innvandrings- og integreringsfeltet kanskje er det feltet hvor politiske beslutninger oftest tas uten fakta. Vi utfordrer også makteliten på følgende: Har mangfold en grense?

Les rapporten: N-3-2014-Segregering, mangfold og integrering