Aktuelt

Gift med 14-åring, mannen og foreldrene ble dømt – alle anket

Nå behandles saken i Agder lagmannsrett og det er å håpe at man forstår problematikken med shariaekteskap og barneekteskap.

Det var i februar i 2022 at politiet på Torp ble oppmerksomme på en ung jente og følget. Det viste seg at jenta, som da nylig var fylt 14 år, hadde inngått et shariaekteskap i utlandet med en mann på da 25 år. Nå var 14-åringen på vei til Oslo med shariaektemannen og hans far.

Politiet i passkontrollen på Torp reagerte på at jenta knapt hadde bagasje, og ingen penger, bankkort eller mobiltelefon. De var ikke snauere enn at de ringte jentas mor. Moren fortalte at planen var at datteren skulle være i Norge i alle fall fram til sommeren 2022. Det jenta imidlertid hadde med seg, var et dokument som viste at moren hadde gitt 25-åringens far fullmakt til å være hennes formynder.

Politiet sikret seg bevis fra shariaektemannens telefon, som blant annet viste bilder av jenta i «svært seksualisert positur på et soverom». Mannen nektet for at de hadde inngått noe ekteskap, de var «bare» kjærester (som nå vel «alle» vet ikke er tillatt i islam). 14-åringen ble returnert til hjemlandet i mars 2022.

Både shariaektemannen og foreldrene ble dømt i Vestfold tingrett for å ha brutt loven som forbyr noen å gifte seg med en person under 16 år. Samtlige fikk 11 måneders fengsel, samt 75.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta. Alle anket, og i dag startet saken i Agder lagmannsrett, melder NRK.

Påtalemyndigheten mener det er inngått en ekteskapslignende forbindelse, det vil si det som oppleves som varig og bindende, og som medfører plikter for partene. Det er også dette som vil bli hovedspørsmålet i lagmannsretten.

Det er svært vanskelig å bevise at det inngås barneekteskap eller andre ufrivillige ekteskap så lenge det er muslimske ekteskap (sharia) som ligger til grunn. Parten kan, som her, bare benekte at det har vært noe ekteskapslignende forhold, og «ektefellene», typisk jenter/kvinner, vil sjelden innrømme hva de er blitt tvunget (eller hjernevasket) til. Prisen kan bli for høy, enten ved utstøtelse fra familie og miljø eller med livet som innsats. Derfor er det da også et fåtall slike saker som har vært prøvd i retten.

Det er således å håpe at Agder lagmannsrett har tatt til seg kunnskap om hvordan islam og sharia frihetsberøver særlig jenter/kvinner, og det helt inn på soverommet.

Det har vært flere saker ført for norsk rett der utenomrettslige ekteskap har vært et tema, men hvor det ikke har vært mulig å tiltale noen for tvangsekteskap etter gjeldende lovverk innført i 1995. I 2021 kom endelig nytt lovverk, der HRS takket FrP, KrF, Venstre, Høyre, SV og Ap for (igjen) å ha realisert politikk som vi har kjempet for. Tvangsekteskap og shariaekteskap utført ved tvang ble sidestilt rettslig. Den 5. mars 2021 sanksjonerte Kongen i statsråd Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven om utenomrettslige tvangsekteskap, og endringen trådte i kraft 1. april samme år.