Samlesak

Uke 16: Kommentarartikler

Denne uken har vi sett på hvordan det nære og det fjerne henger sammen og hvordan norsk politikk fører til at de negative effektene av innvandring er stadig voksende. Det norske samfunnet er ikke kalibrert for å innlemme lovreligionen islam, og det er tydelig på flere felt.

HRS har som første instans nylig kunne avdekke har antakelig minst 4.000 barn født i flerkoneri innvandret til Norge de siste om lag 25 årene, og denne uken ser vi nærmere på hvordan regelen om at statsborgerskap følger far innebærer at norske borgere ha et vell av koner i opprinnelseslandet og alle barna som fødes i disse ekteskapene har full rett til å vandre rett inn til Norge.

Det er en av mange måter innvandringen endrer Norge. Kriminaliteten i Oslo bare vokser i omfang og råskap. Politiet har i årevis prøvd å holde den negative utviklingen unna offentligheten for så å hevde at de skal ta grep. Nå hevder politiet at de skal være «i forkant av utviklingen» og vi har sett nærmere på hvor sannsynlig det er at de skal få det til.

Mange innvandrede problemstillinger utløser behov for mange aktører på integreringsfeltet, og fra flerkoneri og kriminalitet tar vi veien til organisasjonene som lever av at innvandringen fortsetter med uforminsket styrke. Norge har stilt seg med så mange «frivillige» organisasjoner som har antirasisme og motarbeiding av hatefulle ytringer, islamofobi og utenforskap at det nær er en egen industri, men fenomenet er globalt. Weekendavisens kommentator Klaus Wivel sier at FNs og menneskerettighetsorganisasjonenes rolle bør bekymre folk flest, preget av Israel-hat og propaganda som de er.

En annen danske i tiden er Martin Krasnik, og vi har anmeldt hans nyeste bok, der Krasnik analyserer bakgrunnen for den tilsynelatende evigvarende konflikten mellom jøder (som han selv er) og palestinere.

Den islamske republikken Irans angrep på Israel understreker at krigen i Midtøsten er en kamp mellom sivilisasjoner og religioner. Denne uken har vi derfor viet Israel mye fokus. Revolusjonen i 1979 forandret Iran fra et autokratisk, vestlig orientert monarki, til en islamsk teokratisk republikk under Ayatollah Khomeini, og utslettelse av staten Israel har vært og er mullahstyrets vilje siden den gang. Mens våre hjemlige nyhetsmedier «glemmer» at krigføringen mot Israel er en proxy-krig, der Iran drar i trådene til Hamas, Hezbollah og Houthiene, står Israel i en pågående eksistensiell trussel.

Vi har også merket oss at jukset i asyl- og innvandringssaker stadig gjøres enklere. Nå har Utlendingsdirektoratet, etter signaler fra Justisdepartementet, innført en ny kategori der de henlegger saker selv om det er mistanke om juks. Skal statistikkbrura pyntes før valget, men Norges ve og vel får seile sin egen sjø?

Sist denne uken tar vi et dykk i den norske andedammen og ser på hvordan jødene som minoritet utløser et helt spesielt sinne på politisk venstreside, et sinne som kommer flere «ulydige» minoritetsrepresentanter til del. Og vi avlegger statsminister Jonas Gahr Støre og avgåtte helseminister Ingvild Kjerkol et besøk via kongesagaene, der trøbbel mellom styresete og Trøndelag viser seg å ha rammet flere enn Arbeiderpartiets Oslo-boble.

God lesning!

Flerkoneri: Tusener av barn i Afrika og Asia har norsk statsborgerskap

Lar kriminaliteten i Oslo seg stoppe?

– FNs og menneskerettighetsorganisasjonenes rolle bør bekymre folk flest

Danby Choi og jødene utløser det samme raseriet

En smal bro over avgrunnen

Israel må gjengjelde Irans angrep

Mistenker asyljuks – får likevel bli

Støre den Gode