Gjensyn

Ukens gjensyn

Vi har valgt et knippe saker fra arkivet som igjen er dagsaktuelle og som er egnet bakgrunnsstoff for denne ukens kommentarartikler. Les Christian Tybring-Gjeddes (Frp) advarsel til Stortinget i 2015 og lær mer om den sakte overtakelsen der kirker og synagoger blir moskeer. Vi har også funnet fram artikler om demografi og befolkningsvekst som understøtter de dagsferske kommentarene for uka. Det palestinske hatet ser vi også nærmere på; det er indoktrinert fra barnsben av - og økonomisk støttet av Norge gjennom tiår. 

Stortingsflertallets avtale om å hente 8.000 syrere var til debatt i Stortinget i 2015. Christian Tybring-Gjedde gikk til frontalangrep på ”godhetens apostler”, som påla folket en regning på kanskje 95 milliarder kroner, uten å fortelle hvor pengene skal tas fra. Ei heller forelå det en samfunnsanalyse om konsekvensene sosialt og verdimessig. Les Tybring-Gjeddes ord fra Stortingets talerstol den gang.

Tybring-Gjedde om Syria-vedtaket: «Kjære godhetens apostler»

Tybring-Gjedde har vært en av de få som har advart mot konsekvensene av masseinnvandring, men helt alene har han ikke vært. En mann har advart i klartekst. Allerede i 2007 uttalte Mulla Krekar til norske aviser følgende om Europa og europeere: «De har ikke klart å forandre oss. Det er vi som skal endre dem.»

Den demografiske islamiseringen av Europa

Dersom man setter opp noen enkle regnestykker, vil man se at innvandring i det store og hele har svært liten hjelpende effekt. Tallene som er aller viktigst er ikke antall asylsøkere som gis opphold eller antall kvoteflyktninger vi tar inn per år. Tallene som er viktige er befolkningstall i opprinnelseslandene migrantene kommer fra. Vi viser matematikken som beviser at innvandringen ikke har noen reell effekt. Hvis hvert eneste land i verden tok i mot 900 kongolesere i år (FN opererer med 193 medlemsstater, jeg runder opp til 200 for enkelhets skyld) ville det bli 180.000 kongolesere. Det er jo mye folk. Men det tilsvarer ikke mer enn tre uker og tre dager befolkningsvekst i Kongo.

 

Asylpolitikken kan ikke være blind for befolkningsveksten

Det har lenge vært kjent at palestinske skolebøker har hatt et innhold som best kan beskrives som antiisraelsk og antijødisk, samtidig som såkalte martyrer hylles som forbilder. Palestinske skolebøker indoktriner stadig nye generasjoner palstinere med jødehat og at de må følge martyrenes eksempel ved å ta livet av flest mulige jøder. For norske politikere har støtten til PA blitt et politisk statement som er too big to fail. Det er nedlagt så mye politisk prestisje i at Norge skal ha en ledende rolle i den såkalte fredsprosessen at ingen får seg til å skru igjen pengekranen, til tross for at fredsprosessen i praksis ikke eksisterer.

Palestinske barn indoktrineres til hat og terror – finansiert av Norge

Det foregår en kulturell revolusjon i Vest-Europa. Politikeren og «eliten» ser en annen vei. Det ærverdige Landfalløya kapell fikk raskt fjernet korset av et muslimsk ektepar som skal stå bak oppkjøpet. Korset på Landfalløya kapell tas ned. Symboltungt vitne om en ulmende kulturell revolusjon. Tidligere har vi blant annet opplevd at GKS-kirken i Skien, også en kirke med historisk sus, ble overtatt for å bli omgjort til moské. Davidstjernen ble fjernet mot lovnad fra kjøper om at dette ikke skulle skje da salget ble gjennomført. I Hammerfest er Folkets Hus blitt til moské. Politikerne var fornøyde. Fra SV til FrP. I Vest-Europa ser man det samme mønsteret.

 

En sakte overtakelse: Kirker og synagoger blir moskeer