Kvinner og vold i Oslo

Kriminalitet, og spesielt voldskriminalitet, er et av de samfunnsområdene hvor det er størst forskjell på kvinner og menn. Dette er spesielt tydelig innen lovbruddsgruppen «seksualkriminalitet». Rapport fra HRS.

PS: Denne saken ble publisert 2014, men har av tekniske årsaker ikke fremkommet her

Selv om kriminalitet rammer både kvinner og menn, er kvinner ofte spesielt utsatt for voldskriminalitet, og da særlig seksualkriminalitet. Her var 98 prosent av de siktede i 2011 menn, mens 87 prosent av ofrene var kvinner.

Et samfunn med lav kriminalitet har derfor spesielt stor betydning for kvinners levekår og frihet. Kriminalitetsutviklingen og samfunnets evne til å bekjempe kriminalitet er således avgjørende for å bedre kvinner livsvilkår.

I denne rapporten ser vi nærmere på utviklingen innen den typen kriminalitet som kvinner er mest utsatt for, med spesiell vekt på vold generelt, voldtekter samt familievold.

I lys av den såkalte ransbølgen i Oslo, ser vi også se på utviklingen innen ranslovbrudd. Dette fordi ranslovbrudd er en type kriminalitet som ofte skaper stor utrygghet i det offentlige rom, noe som kanskje spesielt rammer kvinners frihet.

På de områdene hvor det finnes rimelig sammenlignbar statistikk har vi sammenlignet utviklingen i Oslo med tall for kriminalitetsutviklingen i andre internasjonale storbyer. Siden New York trolig er den storbyen i hele den vestlige verden som har hatt den største dokumenterte kriminalitetsnedgangen de siste 20 årene, ser vi spesielt på utviklingen i New York og hva som kan forklare denne nedgangen.

Vi ser også kort på det norske systemets kapasitet til å bekjempe voldskriminalitet ved å vurdere politidekning og straffenivå i et internasjonalt perspektiv.

Les rapporten: Kvinner og vold i Oslo (N-4-2014)