Islam

Sentralstyremedlem i Palestinakomiteen vil betale for sabotasje mot Forsvaret og norsk beredskap

Ole Bertheus Sørensen tok seg inn på militært område på Rygge flystasjon med mål om å ødelegge deler til kampfly i protest mot israelsk krigføring i Gaza. Nå går Palestinakomiteens sentralstyremedlem, Magnus Barka Hjelle, ut i NRK med støtte til sabotasjeaksjonen. Han mener det er riktig av komiteen å dekke bøtene Sørensen eventuelt blir ilagt. Palestinakomiteens landsmøte satte nylig av 100.000 kroner i et fond som skal støtte sivil ulydighet. 

Sentralstyremedlem i Palestinakomiteen, Magnus Barka Hjelle, synes forsøket på å sabotere kampfly var bra, «veldig bra», faktisk så bra at han mener det er verdt å betale aksjonisten.

NRK har vært i kontakt med både Sørensen som gjennomførte innbruddet og forsøkte å sabotere kampflyene på Rygge, og med Hjelle, som vil støtte enmannsaksjonen både ideologisk og økonomisk.

– Når demonstrasjonar og andre former for aksjonar ikkje blir tatt seriøse i media eller blant politikarar, så ser vi på det som ein reell måte å aksjonere på.

Det seier Magnus Barka Hjelle til NRK tysdag.

Det var 1. april i år at Ole Bertheus Sørensen tok seg inn på militært område på Rygge flystasjon.
Målet var å gjere skade på delar til kampfly i protest mot Israel si krigføring i Gaza.

– Eg klipte meg gjennom to gjerde med knipetong, og eg måtte klatre over eit gjerde som var tjukkare med piggtråd på toppen. Eg slo meg gjennom ei dør med herda glas, hevdar han.

Kongsberg Gruppens anlegg på Rygge har ansvar for avansert programvareutvikling og vedlikehold av kampflysystemer og jagerflymotorer, opplyser NRK.

Mens Sørensen påstår han klarte å ødelegge flydeler da han tok seg inn i anlegget, avviser kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen Ronny Lie at han klarte å ødelegge eller skade F-35-deler under aksjonen.

– Våre sikkerheitsrutinar fungerte. Saka er alvorleg fordi hærverket kunne potensielt svekka norsk beredskap i ein situasjon der freden er truga i Europa, seier Lie.

Mens Sørensen har oppholdt seg innelåst i Halden Høyrisikofengsel i to uker etter noen timer avhør og påfølgende sitting i glattcelle, fortsetter politiets etterforskning. NRK opplyser at det er tatt ut siktelse for grovt skadeverk.

I rettsavgjerda står det at handlingane fann stad på eit strengt militært område. Retten kan heller ikkje utelukke at det er fleire partar i saka. Sørensen seier at han gjennomførte aksjonen åleine.

Kommunikasjonsdirektør i Politiets tryggingsteneste (PST), Trond Hugubakken, seier til NRK at dei er rutinemessig orienterte om saka.

Kva som faktisk gjekk føre seg før pågripinga er unnateke offentlegheita i rettsavgjerda.

Retten skriv også at politiet er særleg interessert i å avklare om det er snakk om brot på straffelova §§ 121 og 123, som betyr etterretningsverksemd mot statshemmelegheiter og avsløring av statshemmelegheiter.

Svært alvorlig

Kommunikasjonsdirektøren i Kongsberg Gruppen har et vesentlig poeng hva gjelder alvoret i sabotasjeaksjonen Sørensen har utført. Forsøk på å ødelegge flydeler er ingen bagatell. Forsvaret skriver på sine hjemmesider om norske jagerfly.

Kampfly er ein av dei viktigaste kapasitetane i ​eit moderne og effektivt forsvar.​ Flya sikrar at vi kan hevde norsk suverenitet og halde enda betre kontroll med områda våre på land, til havs og i lufta.​

F-35 gjer Noreg tøffare og raskare ved utrykkingar og avskjeringsoppdrag i nordområda. Med sensorane til F-35 kan vi finne, følgje og identifisere andre fly frå langt større avstandar enn før. F-35 gjer dessutan denne jobben utan å bli oppdaga av andre fly.

Facebook får Sørensen også gjennomgå av flere som er innom siden hans og kommenterer, der dette er noen av reaksjonene:

-Det er greit å demonstrere, men å bryte seg inn et sted å utføre hærverk er noe helt annet. 

-Quisling.

-Forstår du at du har forsøkt å begå sabotasje mot landet ditt og nesten har begått landssvik i en situasjon hvor vi nesten er i krig med en nabostat?

Hva Sørensen forstår eller ikke forstår vet vi lite om, men den som går god for aktivismen er altså sentralstyremedlem i  Palestinakomiteen, Magnus Barka Hjelle. NRK har publisert e-posten Hjelle sendte Sørensen da han ble kjent med innbruddet på Rygge.

En Palestinakomiteen-topp vil altså finansiere sabotasje mot eget land. Det er svært alvorlig, men alvoret ser heller ikke Palestinakomiteens leder Line Khateeb å ta fullt innover seg. Hun vil helst fokusere på intensjonen bak aksjonen når NRK avlegger henne en visitt og ber henne uttale seg om forholdet.

– Vi støttar aksjonar som kan hindre at norske våpen blir brukt i Israel, men vi kan ikkje stå her og seie at vi til dømes støttar innbrot, seier Khateeb til NRK.

Ho presiserer at ho støttar intensjonen bak aksjonen, men ikkje det at Sørensen tok seg ulovleg inn på flybasen.

– Vi vil utfordre spelereglane når vi ser at dei ikkje verkar. Men vi vil absolutt halde oss innanfor lova sine rammer så lenge forholda legg til rette for det.

Intensjonen er sabotasje. Komiteen sitter i fullt alvor og diskuterer å premiere kriminell aktivitet. At Khateeb prøver å ro seg bort fra det hennes sentralstyremedlem sier, endrer ikke det faktum at hun her uttrykker et slags «målet helliger middelet», der det eneste ved handlingen hun vil ta avstand fra er innbruddsdelen.

Mye skal finansieres

En mager trøst for enhver som synes det er forkastelig å ville finansiere folk som ønsker å skade den norske forsvarsevnen kan trøste seg med at Palestinkomiteen ikke finansieres direkte over skatteseddelen. Noen hundretusener tilkjennes de dog gjennom tilskuddsordningen merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, der formålet med tilskuddet er å «å fremme frivillig aktivitet». De menneskene som velger å støtte vanviddet økonomisk kan i tillegg få skattefradrag – et skattefradrag HRS forøvrig er fratatt fordi det bare gis organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra staten.

I samme åndedrag kan vi minne at hele 35.666 forskjellige organisasjoner er funnet verdige å motta midler fra felleskassen. Av disse er hele 31.581 registrert i frivillighetsregisteret. Du kan få skattefradrag for å støtte alt fra muslimer i Agder, en rekke afrikanske foreninger, travløpforeninger og soppforeninger. Det finnes 1.299 organisasjoner som mottar støtte under fanen Mangfold og inkludering og 3.751 støttemottakende Politiske interesseorganisasjoner. For ikke å snakke om tilskuddsmottakende Tros- og livssynsorganisasjoner. Dem er det svimlende 2.122 av.

Og det finnes andre inntektsmuligheter, så sant du er verdig. Som Geir Gustad, kasserer i Palkom Oslo, anbefaler i Veileder for lokallag i Palestinakomiteen:

Pass på at dere registreres som solidaritetsorganisasjon slik Palkom sentralt har gjort. Vi bomma og står under internasjonale organisasjoner. Søk i registrene, og dere ser hva jeg mener. Alt i alt er vi fornøyd med jobben det var å få formalitetene i orden, fordi det er en kurant inntektskilde hvert år (grasrotandelen – se under). Vi har hittil gjort lite av aktiv rekruttering mot spill-lystne, så det er mulig at det er ennå mer å hente av penger enn det vi har fått hittil.

Det er mangt og mye skattepengene går til, og støtter du det staten støtter, så kan du altså også få skattefradrag. Blant de over 35.000 ulike frivillige organisasjonene har våre folkevalgte altså bestemt at nettopp vår organisasjon ikke er korrekt bruk av skattepenger – og eventuelle givere heller ikke er av et kaliber som fortjener noen skattelette.

I 2022 kunne man trekke fra inntil 5.800 kroner i sin skattepliktige inntekt for LO-kontigenten, fra 2023 ble det økt med inntil 7.700 kroner. «Noen» vet å ta vare på sine egne, og da er det kanskje en fordel at LO støtter internasjonal boikott av Israel?

Mange skal ha og mange skal få. Vi synes grensen bør gå et langt steg før man økonomisk støtter vilje til å sabotere norsk beredskap.

Hovedillustrasjon: : United States Air Force/Wikimedia Commons