Samlesak

Kommentarartikler uke 17

Krigen mellom Israel og Hamas har utløst en annen type krig; informasjonskrigen. Vi har denne uken sett nærmere på ulike former for propaganda, både i Midtøsten og her hjemme. Fellestrekkene er mange, der informasjonen mediene formidler vektes i tung disfavør for Israel og vestlige verdier generelt. Fødselstall, Palestinakomiteens vilje til å sabotere norsk beredskap, hva som skjedde med Landfalløya kapell, fordummende informasjon om fødselstall og Christian Tybring-Gjeddes varslede avgang er noen stikkord for ukens kommentarartikler.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) tar ikke gjenvalg til Stortinget. Tybring-Gjedde har med personlig innlevelse og faglig tyngde vist at det er ført en innvandrings- og integreringspolitikk uten bærekraft verdimessig og økonomisk.Han kommer til å bli savnet – av svært mange nordmenn som opplevde at hans mot og standhaftighet, at han heller ikke bøyde av når ideologiske motstandere gikk under beltestedet.

Politikere flest har tatt valget: Islam er fremtiden vår

Tybring-Gjeddes advarsler om følgene av masseinnvandring har holdt stikk, og i dag sees følgene både i Norge og resten av Europa. Importerer man islam, får man nettopp islam, selv om det er stor politisk vilje til både å skjønnmale og fordumme debatten om konsekvensene. Vi har sett nærmere på hvordan det «pyntes» på innvandrerkvinnenes høye fødselstall, slik at det årlig kan produseres «gladsaker» om at de stadig føder færre barn, underforstått blir akkurat som nordmenn, bare de har lang nok botid.

Slutt å fordumme debatten: Innvandrerkvinner fra muslimske land får fortsatt flere barn enn etnisk norske kvinner

Konsekvensene av innvandring ses også i lokalpolitisk vilje til å pynte på realitetene. Det verneverdige Landfalløya kapell i Drammen ble kjøpt av et pakistansk ektepar. Kapellet skulle ikke bli en moské, men brukes til «veldedig arbeide med barn, unge og eldre mennesker» het det, før korset ble revet ned fra taket og et islamsk trossamfunn flyttet inn. I fjor raserte trossamfunnet interiøret i kapellet, og kommunen varslet tvangsmulktog dagbøter hvis ikke endringene ble tilbakeført. Stikk i strid med faglige anbefalinger og nærmiljøets ønsker har kommuneadministrasjonen nå anbefalt å godkjenne raseringen i stedet.

Vil godkjenne den islamske foreningens rasering av kapellet

Fra Landfalløya kapell tar vi turen til Rygge, der en mann brøt seg inn på militært område med mål om å ødelegge deler til kampfly i protest mot israelsk krigføring i Gaza. Sentralstyremedlem i Palestinakomiteen, Magnus Barka Hjelle, synes forsøket på å sabotere kampfly var så bra at han mener det er verdt å betale aksjonisten. Palestinakomiteen, som mottar økonomisk støtte fra staten, ønsker altså å bruke penger på å betale sabotasje av norsk beredskap, tilsynelatende uten å forstå alvoret i hva dette innebærer.

Sentralstyremedlem i Palestinakomiteen vil betale for sabotasje mot Forsvaret og norsk beredskap

Fra Palestinakomiteen går veien videre til Midtøsten, der mediefokuset på palestinsk lidelse er enormt. Vi har sett på hva Fatahs egen TV-kanal sier om tilstanden. Mens norske medier har et utrettelig fokus på Israels skyld, fastholder palestinsk presse at Hamas både stjeler nødhjelp som skulle kommet sivilbefolkningen til gode og dreper hjelpearbeidere.

Palestinsk TV-kanal: Hamas stjeler nødhjelp og dreper hjelpearbeidere

Palestinsk lidelse var også temaet i bildet som har gått sin seiersgang som Årets pressefoto 2024. Bildet av en sørgende kvinne med et dødt barn i armene vekker sterke følelser, men hva er egentlig historien bak bildet? Hvem er de sørgende, og igjen; hva sies i arabiske medier som ikke sies i de vestlige?

Årets pressefoto forteller mer enn hva du ser

Avslutningsvis ser vi på tilstandene ved skolene i Tyskland, der mediene nå omtaler problematikken masseinnvandringen til landet har ført med seg. I storbyenes klasserom og skolegårder opplever stadig flere elever å tvinges til å konvertere til islam for ikke å holdes utenfor. Storavisen Bild har intervjuet en offentlig ansatt sikkerhetsvakt som advarer sterkt om tilstanden. Han forteller om radikaliserte unge muslimer som opererer som sharia-politi overfor medelever, mens lærere ser en annen vei.

Konverterer til islam i frykt for egen sikkerhet

God lesning!