Innvandring

Desperat Støre trygler om hjelp

Jonas Gahr Støre gir førstehjelp til blodsbrødrene sine i Sverige. Vil Støre virkelig det svenske folket så vondt?

«Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kaller søndagens valg i Sverige et historisk veiskille og advarer mot ytre høyre», skriver NTB. Støre mener – helt riktig – at det svenske valget vil få konsekvenser for Norden og Europa, men antakelig ikke av denne grunnen: Hvis Sverige nå klarer å ta rev i seilene, og Moderaterna inviterer SD inn i regjering, ja, da vil Sverige fremstå som et fornuftens land etter å ha ført en innvandringspolitikk enhver ærlig sjel forstår er ren galskap.

Det vil jo ramme Aps Støre.

Vi kan jo vise til Stenungsund, der politiet sier de ikke har kapasitet til å etterforske voldtekt av 3-åringer.

Vi ka vise til jenter og kvinners reduserte frihet, sagt med disse ordene:

Grattis til at dere lar menn ha tre hustruer i Sverige!

Grattis til at utryggheten for kvinner har øket!

Grattis til at antallet voldtekter øker!

Grattis til at politiet stadig blir dårligere på å utrede seksuallovbrudd!

Grattis til at æresvolden har økt!

Grattis til at vi har begynt å dele opp svømmebasseng etter kjønn!

Grattis til at festivaler må legges ned på grunn av for mange seksuelle overgrep!

Grattis til alle avslørte barneekteskap!

Vi kan ytterligere føye til følgende begredelige tall:

  • Sverige har i ti år tatt imot flest asylsøkere per innbygger av alle EU-land (5.314 per 100.000 innbygger, mot snittet i EU på 1.136).
  • Antallet som har fått svensk statsborgerskap er fordoblet på ti år, fra 20.598 i 2008 til 55.420 i 2017.
  • Hver fjerde innbygger har nå innvandringsbakgrunn (definert som 1. og 2.generasjon): 24,1 prosent. Til sammenligning var andelen i 2002 var på 15,2 prosent, i 2008 på 17,9 prosent.
  • Det har lenge vært flest med innvandringsbakgrunn fra Finland i Sverige, men nå er den største gruppen syrere (172.258). Deretter følger finner (150.877), irakere (140.830), polakker (91.180), iranere (74.096), jugoslavere (66.539) og somaliere (66.369).
  • Antallet familiegjenforeninger stiger hvert år. I 2012 var antallet 7.897 personer, fem år etter (2017) på 19.124 personer.
  • Siden midten av 1980-tallet har ulikheten i Sverige økt mer enn noe annet OECD-land. Dette måles i Gini-koeffisienten der 0=perfekt likhet og 1=perfekt ulikhet. I 2016 var den på 0,282.
  • I 2017 var Sverige ett av de landene i EU hvor andelen av borgerne som risikerer å havne under fattigdomsgrensen (60 prosent eller mindre av median-inntekten i Sverige) har vokst hurtigst. Innvandrere har dessuten dobbelt så høy risiko for å havne i fattigdom.
  • 90 prosent av elevene med svensk bakgrunn ble klassifisert som egnet til en videregående utdanning, mot kun 66 prosent av elevene med utenlandsk bakgrunn.

Les også om genusmanipulasjonen av svenske barn: Holy shit!

En fortvilet tidligere S-statsminister

Dette er resultatene av Socialdemokraterna og Moderaternas politikk, sistnevnte ikke minst under statsminister Fredrik Reinfeldt, som ikke kunne få nok uintegrerbar innvandring til Sverige. Forstår en toppolitiker som Støre fremdeles ikke alvoret?

Det gjør Sveriges Socialdemokratiske statsminster fra 1996 – 2006, Göran Person, en av hovedarkitektene bak svenskesyken. I dag sier han følgende: «Det er skremmende. Det går inte.»

Og hva er det som ikke går? Sverige kan ikke fortsette den ekstreme innvandringen, og det er i denne sammenhengen «ekstremisme» endelig brukes med vett. Prognosen for asylsøkere og familiegjenforente i perioden 2018 – 2021 er på hele 300 000 nye innvandringer. Det er fem nye byer på størrelse med Drammen på tre år!

Person fortviler altså nå over situasjonen, men han er bare opptatt av det økonomisk: man får ikke mange nok av de nye i arbeid. Verdikampen rører han dog ikke.

Vel, da kan vi jo også minne om den rystende rapporten fra Försvarshögskolan, som blant annet forteller at imamer nå deler opp Sverige seg imellom. Imamer skaper egne terrirorier. Koranskoler hjernevasker barn i bokstavtro, antidemokratisk ideologi. Og fra sunnimoskeene spres det et intenst nedsettende budskap om «vantro», jøder, homofile, kvinner og det svenske samfunnet, fortalte rapporten.

Sverige har altså allerede fått selvstyrende kalifat-områder, typisk i de mange titalls tapte områdene for blålys-Sverige.

Støre gjør som Löfven: Han spiller inn visjoner som er dypt forankret i fiksjon. De fleste av oss har forstått det aller mest grunnleggene: Import fra 3. verden av lite utdannede mennesker til et høyteknologisk samfunn med et sterk velferdsstat, er oppskriften som aldri vil gå i pluss. Og da var ikke islam, klanskultur og æreskultur nevnt. Hva gjør man med dette praktisk, hvis man vil unngå kollaps av velferdsstaten slik vi kjenner den, unngå sosial uro og heller skape grupper mot grupper og mangel på nasjonal solidaritet?

Trenger en innvandringspause

Svaret er i dagens trasige situasjon for Sverige i alle fall ikke å fylle på med flere fra nevnte kulturkretser, verken som asylsøkere, kvoteflyktninger, familiegjenforente av de to nevnte, og ytterligere familieetableringer ved henteekteskap.

Det eneste fornuftige er å ta en pause fra denne formen for innvandring. Hvis man ønsker Sverige en stabil og levelig fremtid.

Og da er min klare overbevisning at det er Åkessons SD man stemmer på. Og Åkessons SD er overhodet ikke «ytre høyre» – et skremselsskilt som stettes opp uten etterfølgende dokumentasjon. For den finnes ikke, annet enn i partiets røtter (nazi), og da bør man alltid følge opp denne påpekningen med å vise til Socialdemokratiets (S) historie knyttet til Hitlers Tyskland og raseteorier.

Og, jo da, S skal nå stramme inn innvandringen – der de kopierer SD på flere punkt – men troverdigheten er på null i forhold til hva partiet har påført Sverige av antakelig uopprettelige skader i generasjoner fremover. Hvordan skal S kunne sitte på løsningene, et parti som dertil åpent støtter at Saudi-Arabia, Qatar og Iran finansierer en pågående islamisering av landet?

«Ytre høyre» – virkelig?

For tre år siden laget vi en quiz: Hvilket parti er dette? spurte vi.

Partiet er mot EU, mot Schengen, og mot «de fire friheter». Partiet er for nasjonal sjølråderett og for nasjonalt eierskap over naturressurser og felleseiendom. De er imot privatisering av statseide bedrifter.

Partiet er mot medlemskap i NATO og kritiserer europeiske og nordiske lederes knefall for NATOs og USAs krigføring og politikk – i Midtøsten, såvel som i Ukraina. (Men presiserer at partiet av den grunn ikke gjør knefall for Putin.)

Partiet argumenterer for å begrense innvandring – med begrunnelsen at det betyr billig arbeidskraft for kapitalen, sosial dumping og undergraving av fagforeninger og velferdsstat.

Om frihetsverdier, stod dette å lese:

«Vårt demokrati og kultur er det fundament som vårt samfunn bygger på», skriver de, «hvilket inkluderer f.eks religionsfrihet, likestilling, frihet, fellesskap, valgfrihet, og sist, men ikke minst, likhet for loven».

Dette er altså Støres «ytre høyre». SD.  Som vil ha et «tryggt samfunn», «en velferd verdt navnet», «et land som henger sammen». Derfor vil partiet ha en pause i dagens hovedinnvandring, inkludert kvoteflyktninger, for å prøve å ta tilbake kontrollen over landet. Få systemene til å fungere igjen, som det heter.

Les mer om dette her.

Valget i morgen ligger an til å bli en sjelden triller, og for både Sveriges, Norges og Vest-Europas del, måtte Støre og hans virkelighetsbenektende kollegaer gå på en real blåmandag 10. september.