Æresdrap og æresrelatert vold

Æresrelatert vold eksplodert i Sverige

Sverige er på full fart mot Midtøsten kulturelt sett. Aftonbladet har gått gjennom 200 rettssaker om æresrelatert vold siden 2015. Antallet saker økte med 50 prosent i fjor, og forventes å stige i år. Det yngste registrerte offeret var ei fire år gammel jente som skulle tvangsgiftes. Ja, det er sykt. Men vi skal bli flinkere på integrering, ikke sant?

Aftonbladets kartlegging av de 200 sakene, viser at tre av fire har blitt mishandlet, halvparten har blitt truet med tvangsekteskap og hver tredje har blitt drapstruet – av sin egen familie.

I henhold til en statlig rapport fra 2014, lever minst 100 000 unge under æreskodeksens undertrykking. Daglig. Tallet er nok høyere i dag, ikke minst grunnet den voldsomme innvandringen Sverige har hatt siste årene. Nylig viste dessuten en kommunal rapport om Tensta og Rinkeby at æresrelatert undertrykkelse av jenter og kvinner attpåtil øker og gir seg nye utslag i innvandrertette bydeler: der det før bare var familien og slekten som utøvde kontroll over jenter, er det nå hele områder.

Tilstanden reflekteres i de svenske rettssalene. I 2015 ble det behandlet 66 tilfeller av æresrelatert vold. I fjor, 2016, 100 tilfeller, mens til og med 24. april i år snakker vi om 34 tilfeller, i henhold til Aftonbladet. Sakene omhandler alt fra tortur og æresdrap til sosial kontroll i hverdagen.

I kartläggningen av de 200 fallen framkommer allt från hedersmord, tortyrliknande våld med heder som motiv, påtvingade äktenskap – men också utbredd så kallad ”vardagsheder”: starka begränsningar i vardagen.
Hedersrelaterat våld handlar, enligt Uppsala universitets Nationella centrum för kvinnofrid, i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner.

Tvangsekteskap

Over halvparten, 127 tilfeller, handlet om tvangsekteskap. Også menn rammes, akkurat som HRS har dokumentert siden første rapport om temaet i 2003, Feminin integrering. Vi fulgte blant annet en ung pakistansk mann, stor og atletisk, som bukket under for familiens press under et ferieopphold i Pakistan. Moren fikk viljen sin, og han fikk kusina si. Tilbake i Norge satt en knust norskpakistansk jente som han var kjæreste med. Det var nær sagt en ut av kroppen-opplevelse å følge dramaet som pågikk gjennom måneder. Eksempelvis da han ikke ville fullbyrde ekteskapet i familiens landsby, parkerte moren seg foran soveromsdøren til han knakk igjen, og gjorde som kommandoen lød.

Æresrelatert vold kan følge ei jente fra vugge til graven.

Ja, så nådeløst fungerer dette. Men husk: Vi er så flinke på integrering – i Norge, som det gjerne heter fra politiske fyrtårn her.

Fire år gammel

I en rettssak om omsorgsrett, fremkom det at ei jente på fire år risikerte tvangsekteskap. Jenta var selv resultat av et tvangsekteskap. Hennes mor ble 20 år gammel tvunget inn i ekteskap med en 17 år eldre mann, som kontrollerte henne sterkt, og også stadig mishandlet henne. Paret fikk to barn og flyktet til Sverige grunnet krig i hjemlandet.

Här lämnade mamman pappan, och fick plats på ett säkerhetsboende. Pappan har uttalat att mamman ”grävt sin egen grav med sina bara händer”, då hon velat lämna honom, och att han vill ta med den 4-åriga dottern tillbaka till hemlandet för att gifta bort henne med sin brorson.

Den 9-årige storebrodern har förtvivlat undrat om det stämmer som pappan säger – att han snart inte längre kommer ha någon lillasyster, ”eftersom hon ska gifta sig i Syrien”.

Trues til å utøve vold

Boken Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser (2006), er mitt første kraftige og inngående varsel om islams potensielle makt i Europa, og den åpner med æresdrapet av afghanske Anooshe, barnebrud, i Kristiansund. Hun ble drept av eksmannen fordi hun valgte å gå ut av det svært voldelige ekteskapet. Et av de momentene som gjorde sterkest inntrykk i denne forferdelige saken, var at hennes to små sønner (ikke skolealder) ble tvunget av faren til å være med på den fysiske mishandlingen av Anooshe. Slike forhold fremkommer også i svenske rettssaker nå:

I flera fall framgår att barn pressas av en eller båda föräldrarna att begå brott mot en eller flera andra familjemedlemmar.

En man i Skåne höll en kniv mot sin frus hals under flera minuter. Han har misshandlat och hotat henne kontinuerligt under en längre tid, och även uppmanat deras 14-åriga son att döda sin mamma för att försvara deras heder. ”Om du inte dödar din mamma är du ingen riktig man”, citeras han i domen. Mannen fick fängelse för olaga hot, men friades från stämpling till mord.

Resultatet av frihetsberøvelse i hverdagen, trusler og vold mot unge, blir gjerne angstproblem og selvskading.

Jeg har aldri registrert en oversikt fra norske rettssaler om æresrelaterte saker og dommer. Den kommer nok, for Midtøsten er nok også på vei til Norge. Sverige ligger kun noen år foran oss. Vi ser hvor pilene peker. Gjør politisk ledelse det samme? Neppe.

Aftonbladet: Unik kartlägging: 200 fall av hedersförtryck på två år.