Vårt innhold på Facebook

Har du problemer med at vårt innhold aldri eller sjelden kommer opp i nyhetsstrømmen din på Facebook?

I så fall, vurder følgende:

  • trykker du like, kommenterer eller deler innholdet vårt? Det er viktig for at du skal få sakene våre opp.
  • følger du Rights.no og Hege Storhaug sin side?
  • Gå inn på sidene ovenfor, velg fanen Følger og huk av for «se først». Da vil oppdateringene våre alltid komme først/med en gang når nye saker publiseres. Jfr bilde nedenfor.