Innvandring

Ja til repatriering. Nei til kvoteflyktninger

Jimmie Åkesson kommer med ny innvandringspolitikk i innspurten på valgkampen. Sverigedemokraterna vil ikke ta imot FN-kvoteflyktninger. Tvert om vil Åkesson bruke en milliard svenske kroner på repatriering.

FNs kvoteflyktninger, som plukkes ut av FN-organet UNHCR, anses for å være de mest sårbare. Dette er gjerne personer som har sittet i leire utenfor eget land i årevis uten mulighet til å returnere, typisk grunnet krig.

Norges Mullah Krekar er et slikt FN-kvotecase, om enn ikke så «vellykket» som en særlig sårbar person man kjenner medfølelse med. Som nå sist, der han fremmer drapstrusler mot dem som snakker ned islam.

Skjermdump, TV2.

Teoretisk kan altså en kvoteflyktning være alt fra en «Krekar» til et fredsælt menneske i reell nød.

Men SD vil ikke ha flere på kvoter til Sverige, som skal ta imot hele 5 000 i år, opp fra 3 400 i 2017. Partiet mener at Sverige ikke har mulighet til å ta imot flere, da systemene ikke fungerer internt i landet. Det pekes på mangel på boliger, en skole med ressurssvikt, illegale som har gått under jorden, og 60 000 asylsøkere som fyller opp mottakene.

En 0-visjon og retur

Men SD vil ikke avikle FNs kvotesystem som sådan. Man vil ha en pause på ett til to år for å prøve å få kontroll og orden på eksisterende system, sies det. Partiet vil lansere en 0-visjon.

SD er likeledes vilig til å legge en milliard på bordet til et returprogram av personer med flyktningbakgrunn til land som i dag er stabile. Migrationsverket skal tilrettelegge for retur av dem som selv ønsker det og som har lovlig opphold eller statsborgerskap i Sverige. Partiet vil at staten skal bistå med økonomisk hjelp til selve returen, og også penger til å etablere seg på nytt i hjemlandet. I tillegg vil SD at bistand i stabilerte land skal effektiviseres.

500 000 skal ut av Sverige

Kontrasten er stor til Alternativ for Sverige (AfS), som kjører følgende budskap i valgkampen: 500 000 innvandrer skal repatrieres. AfS vil således legge ned Migrationsverket og etablere et «tilbakevandringsverk» (Återvandringsverket). Alle illegale (rundt 50 000) skal repatrieres, det samme gjelder alle kriminelle uten svensk statsborgerskap. Samtidig åpner AfS for at folk som lever på trygd, kan ta med trygden til hjemlandet i en periode hvis de forplikter seg til aldri å vende tilbake til Sverige. Personer med flyktningstatus som drar på besøk til hjemlandet, skal utvises.

AfS vil at alle oppholdstillatelser som er gitt etter år 2000 skal prøves på nytt. De som har fått opphold på bakgrunn av løgn eller fusk, skal miste oppholdstillatelsen. Det samme gjelder dem som har levd i lang tid på trygd (hvor lang, sies ikke), de som ikke har lært seg svensk eller har vært kriminelle.

AfS vil legge ned all bistand, og heller bruke de i dag 40 milliardene på egne borgere. Utgangspunktet deres er at bistand ikke har fungert som fattigdomsbekjempelse og modernisering. Partiet vil også fremhandle økonomiske avtaler med tredjeland som kan ta imot personer man ikke kjenner identiteten til og som har avslag på opphold, samt personer som hjemlandet nekter å ta imot.

SD fremstår som moderat sammenliknet med AfS.