Rystende rapport om ekstremislam – imamer deler Sverige opp seg imellom

Forsvarshøyskolen i Sverige avdekker et land i full islamisering: Imamer deler opp Sverige seg imellom, de skaper egne terrirorier. Koranskoler hjernevasker barn i bokstavtro, antidemokratisk ideologi. Og fra sunnimoskeene spres det et intenst nedsettende budskap om "vantro", jøder, homofile, kvinner og det svenske samfunnet.

”Mellan salafism och salafistisk jihadism», heter den sjokkerende rapporten fra Försvarshögskolan som ble publisert i dag. Her kommer det frem at andelen voldelige islamister, altså potensielle terrorister, har tidoblet seg de siste ti årene, fra 200 til 2 000 personer. Sveriges sikkerhetsmyndigheter er allerede i dag under sterkt press. Hvor er man om tre år, fem år, hvis økningen fortsetter?

Men enda farligere er den ideologiske nedbrytningen av landet, som ikke minst skjer fra salafistisk hold i de mange sunnimoskeene og deres tilstøtende koranskoler. Den unike rapporten beskriver salafistenes påvirkningsmetoder, en påvirkning som har pågått i årevis.

«Bland de mer iögonfallande händelserna har varit det omfattande resandet till jihadistiska grupper i ibland annat Afghanistan, Somalia, Irak och Syrien samt terrorattentaten på Drottninggatan i Stockholm 2010 och 2017», skriver Försvarshögskolan i sin sammanfattning.

Men ingen offentlig instans kjente til at imamer seg imellom har delt inn Sverige geografisk, og fra sine talerstoler i moskeene sprer sitt fiendtlige budskap til medlemmene. Disse salafistiske imamene er ikke minst bevisst på å manipulere og hjernevaske barn fra et tidlig stadium, slik at de «bygger en god islamsk karakter».

Rapporten avdekker også hvordan myndigheter, politikere og medier – også i Norge, kan vi legge til – har underslått den åpenbare koblingen mellom ideologisk salafisme og voldelig salafisme. Aftenposten er jo et godt eksempel i så måte, som ville at Islam Net skulle inkluderes i antiradikalsieringsarbeidet, samt alle mediene som hyllet demonstrasjonen i 2014 foran Stortinget mot IS, som statsminister Erna Solberg talte varmt til. Ja, hun siterte endog hadith. Og hun fikk (selvsagt) støtte for sin støtte til islamister/salafister fra statlig finansiert hold:

-De aller fleste islamister i verden er demokratiske, sa altså lederen av Minotenk.

Nei, det er de ikke, og denne typen manipulering burde for lengst vært parkert i skammekroken. Og som den svenske rapporten slår fast:

Det finns ett spektrum av olika schatteringar mellan salafism och salafistisk-jihadism. Salafism har i vissa fall visat sig utgöra grogrund för våldsbejakande jihadism. Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister (vår utheving).

Nettopp, det er dette vi har sagt gjennom årene, stort sett for døve ører, som i denne kronikken i Aftenposten i 2014: Hull på en større byll?

Og for ikke å snakke om politiet, som har samarbeidet med samme Islam Net for å forebygge radikalisering, og som renner ned moskeene i dialog med salafistene der.

Og alle var enige om at det hadde vært en flott dag.

Så hva er skilnaden på salafisme og salafistisk jihad?

– Salafism är en bokstavstrogen trosinriktning inom sunnitisk Islam som vill gå tillbaka till den muslimska religionen så som de uppfattar att den levdes och lärdes ut av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Salafister motsätter sig alla förändringar, avvikelser eller förnyelser i religionstolkning och förkastar de fyra rättskolorna inom sunnitisk Islam. Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och haram (förbjudet), mellan Islam och Väst. Militanta aktivister inom salafismen benämns salafistiska jihadister. Terrororganisationen Islamiska Staten (IS) består av salafistiska jihadister, säger Magnus Ranstorp (vår utheving).

(…)

Utländska myndighetsrapporter och forskning visar att den salafistiska ideologin kan utgöra en grogrund för salafistisk jihadism. I grund och botten finns det inom salafismen en antidemokratisk hållning, eftersom att följa Gud och Guds lagar är det enda tillåtna.

Vår studie visar att salafistisk informationspåverkan kan bidra till aktivt främjande av intolerans, diskriminering och hatbudskap mot andra grupper, framförallt mot judar och shiamuslimer, samt främja isolationistiska tendenser. Det är viktigt att analysera vilka salafistiska budskap och påverkansmetoder som dominerar i Sverige, för att kunna motverka antidemokratisk påverkan, säger Magnus Ranstorp.

Det er altså disse kreftene som har fått fritt spillerom i Norge også – som vi skattebetalere den dag i dag tvinges til å sponse økonomisk. 

Det er på grensen til kriminalitet fortsatt å velge å være blind og døv. Forsvarshøyskolen i Sverige bekrefter slik også til fulle budskapet i boken Islam. Den 11. landeplage. En bok som Morgenbladets anmelder mente var et «farvel» fra vår side til den offentlige debatten. Det spørs om ikke det var motsatt, et farvel til ikke bare en, men til mange forskere også.

For som Magnus Ranstorp, forsker, sier det:

«Politiken och hela samhället bör förstå hur de här miljöerna påverkar den svenska samhällsutvecklingen.»

Les rapporten her, det skal vi gjøre snarest.

Viktig rapport om salafistiska grupperingar i Sverige släppt.