Kvinner og likestilling

Sverige: Voldsom økning i seksualforbrytelser

Hovednyheten i det svenske nyhetsbildet er at befolkningens tillit til politiet er i fritt fall og at kvinners utrygghet øker. Det er imidlertid ikke det eneste som har økt: Rapporten fra Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nasjonale trygghetsundersøkelse viser at forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt har økt kraftig siden 2014.

Rapporten fra Brottsförebyggande rådets (BRÅ) Nasjonale Tryggehetsundersøkelse viser at hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det er en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

Tallene fra BRÅ viser at redselen ikke er ubegrunnet, da antallet seksualforbrytelser har økt kraftig. 1,7 prosent av befolkningen – 3 prosent av kvinnene – oppgir at de har blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2015, mot 1 prosent i 2014. Av disse faller 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»). Dette tilsvarer 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014 (side 51):

Sammantaget visar svaren på dessa tre frågor att 29 procent av sexual- brotten som uppges i NTU 2016 varit så pass allvarliga att det skulle kunna vara frågan om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt, vilket skulle motsvara 140 000 händelser av den här allvarlighetsgraden. Det är en tydlig ökning jämfört med föregående år (2014), då antalet grova händelser uppgick till 97 000 och är även högre än tidigare år med undantag för 2013. Däremot är andelen grova händelser lägre i år än föregående år (då andelen var 34 %). Andelen grova händelser har under mätperioden varierat mellan 27 och 49 procent och ingen tydlig trend går att utläsa.

Generaldirektør i BRÅ,  Erik Wennerström, kaller situasjonen illevarslende.

Lederskribent hos Svenska Dagbladet Linda Norlund, kommenterer den alvorlige tilstanden nabolandet befinner seg i: – Når kvinner ikke våger å forlate sine hjem av redsel for å utsettes for en forbrytelse, innebærer det at det offentlige rom i praksis er stengt for dem. Det trenges flere politibetjenter ute i byen og i kriminalitetsutsatte områder Det er uakseptabelt at boligområder blir en no-go-sone for kvinner.

Det har vært varslet om økt utrygghet blant jenter og kvinner gjennom hele 2016, og det omfatter ikke bare Sverige.

Etter en rekke tilfeller av seksuell trakassering og overgrep rapporterte det populære Eriksdalsbadet i Stockholm at det nå er merkbart færre tenåringsjenter i svømmehallen. En undersøkelse fra mars 2016 viste at nærmere halvparten av svenske kvinner føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid. En undersøkelse fra den svenske Folkhälsomyndigheten, publisert i desember 2016, viser at 41 prosent av skånske kvinner ikke tør å gå ut alene. Som hovedårsak oppgis redsel for å bli utsatt for seksualforbrytelser.

Svenske Kalmar var for øvrig en av de europeiske byene hvor kvinner ble utsatt for massiv seksuell gruppetrakassering under fjorårets nyttårsfeiring på Larmtorget. Politiet mottok anmeldelser fra 33 kvinner. I år fikk de ingen. Det kunne vært en god nyhet, men det er det ikke. Ifølge politiet var det nemlig betydelig færre kvinner tilstede på Larmtorget denne gangen.

Fra Frankrike rapporteres det at halvparten av franske kvinner har endret atferd for å unngå å bli seksuelt trakassert når de benytter seg av kollektiv transport. En undersøkelse fra det nasjonale transportforbundet viser at rundt 48 prosent av franske kvinner bevisst velger bukser og skjerf for å dekke til en eventuell utringning når de skal ta buss eller tog. Nesten halvparten unngår å bruke kollektivtransport på visse tider av døgnet og da særlig om kvelden, for å unngå seksuell trakassering. Nesten 90 prosent av kvinnene oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på offentlig transport.

En undersøkelse foretatt for den tyske avisen Bild am Sonntag viste nylig at 58 prosent av kvinnene ikke føler seg trygge og at offentlige plasser har blitt mindre trygge å oppholde seg på. 48 prosent unngår spesifikke områder i eget nabolag eller hele distriker av byen de bor i og 16 prosent bærer pepperspray etter mørkets frembrudd.