Æresdrap og æresrelatert vold

Grattis feministiske Sverige!

Sverige har verdens eneste feministiske regjering, sier en stolt likestillingsminister Åsa Regnér, og hyller seg selv og sine kolleger i anledningen tre år ved makten. Har hun ikke fått med seg at Midtøsten har inntatt livene til svenske kvinner og deres nye medsøstre? Flerkoneri, gruppevoldtekter, sosiale kontroll, redsel i det offentlige rommet, tvangsekteskap, - og listen er langt lengre.

«I dag fyller verdens eneste feministiske regjering tre år! Vi fortsetter å bygge velferden og utvikler den svenske modellen.» Signaturen tilhører likestillingsministeren Åsa Regnér. Her er beviset:

Vi andre – som har fulgt Sverige tett i over 15 år, må dessverre svare dette: R.I.P. det Sverige vi kjente. Samtidig bør dette føyes til: Hvor er solidariteten med Sveriges nye jenter og kvinner – særlig de muslimske? Så mange av dem er frarøvet helt grunnleggende frihet, og ikke minst retten til ikke å bli utsatt for overgrepspraksiser, frihetsberøvelse og vold fra sine egne.

Så ser den feministiska svenska regjeringen ut:

Så såg den svenska regjeringen ut i Teheran, 2017:

Grattis Sverige!

Den frittstående journalisten, Joacim Lamotte, ble «verdenskjent» i Skandinavia da han avdekket at svensk politi (Stenungssund, og da sikkert andre byer også) ikke har kapasitet til å etterforske voldtekter av barn, enten de er 12 eller tre år gamle (sic). Videoinnslaget hans om dette på Facebook har blitt sett/vist 898 000 ganger. Lamotte har denne kommentaren til den «feministiske» svenske regjeringen:

Grattis til at dere lar menn ha tre hustruer i Sverige!

Grattis til at utryggheten for kvinner har øket!

Grattis til at antallet voldtekter øker!

Grattis til at politiet stadig blir dårligere på å utrede seksuallovbrudd!

Grattis til at æresvolden har økt!

Grattis til at vi har begynt å dele opp svømmebasseng etter kjønn!

Grattis til at festivaler må legges ned på grunn av for mange seksuelle overgrep!

Grattis til alle avslørte barneekteskap!

Grattis til jomfrukontroller og kjønnslemlestelser!

Grattis til Åsa Regnér for det likestillingsarbeidet du har gjort i Sverige!

Joacim Lamotte, Facebook 4. oktober 2017.