Politikk

En liten politisk quiz: Gjett hvilket parti?

I partiprogrammet leser vi at partiet er mot EU, mot Schengen, og mot "de fire friheter". Partiet er for nasjonal sjølråderett og for nasjonalt eierskap over naturressurser og felleseiendom. De er imot privatisering av statseide bedrifter.

Videre leser vi at partiet er imot medlemskap i NATO og kritiserer europeiske og nordiske lederes knefall for NATOs og USAs krigføring og politikk – i Midtøsten, såvel som i Ukraina. (Men presiserer at partiet av den grunn ikke gjør knefall for Putin.)

Partiet argumenterer for å begrense innvandring – med begrunnelsen at det betyr billig arbeidskraft for kapitalen, sosial dumping og undergraving av fagforeninger og velferdsstat.

Partiet skriver at islams påvirkning på samfunnet er urovekkende på grunn av at de mest ekstreme gruppene, ved hjelp av f.eks sharia (religiøse lover) vil motvirke vestlig kultur og demokrati.

«Vårt demokrati og kultur er det fundament som vårt samfunn bygger på», skriver de, «hvilket inkluderer f.eks religionsfrihet, likestilling, frihet, fellesskap, valgfrihet, og sist, men ikke minst, likhet for loven».

Har du ennå ikke gjettet hvilket parti det dreier seg om, kan du få et hint til:

Dette spesielle partiet er utelukket fra å ha noen innflytelse i Sverige i mange år framover – på tross av at de har nærmere en million tilhengere.

Gjettet du norske SV, er det fullt forståelig, men det er altså feil. Det er eksempelvis lenge siden det har vært noen klar politisk enighet i dette partiet både når det gjelder NATO og støtte til USAs krigsdeltakelser. 

Ellers kan vi minne om at det var LO og AKP som i sin tid på 70-tallet tok kraftig til orde for en arbeidsinnvandringsstopp, som Norge derfor formelt fikk i 1975. Argumentene gikk langs aksen at innvandring betyr billig arbeidskraft for kapitalen, sosial dumping og undergraving av fagforeninger og velferdsstat.  

Mon tro om noen føler at de nå møtte seg selv i døra?