Innvandring

Tyskland med ny lovgiving mot gruppeovergrep

Tyskland vil innføre ny lov med sikte på å komme gruppeovergrep til livs og svensk politi får kjeft for å si det som allerede er fastslått i en offisiell politirapport, mens avisene skriver om ofre for gruppebaserte seksuelle overgrep som tier eller lyver i frykt for å bli utpekt som rasister eller for å bidra til stigmatisering. Det er ingen tvil om at Tjomlid-effekten har store negative konsekvenser for den tilvandrede atferdens unge ofre.

Den tyske forbundsdagen skal i dag stemme over et forslag om skjerping av loven mot seksualforbrytelser. De nye lovene innebærer at det ikke lenger kreves fysisk vold eller trusler om vold for å dømmes for voldtekt. Dersom offeret sier nei, gråter eller på andre måter viser at hun/han ikke vil ha sex, skal en person kunne felles i retten for voldtekt.

Som en reaksjon på masseovergrepene i Köln innføres også begrepet «seksuell trakassering og seksuelle overgrep begått av enkeltgjerningsmenn i gruppe». Dette innebærer at dersom en gruppe omringer en person i folkemasse og en eller flere tar på vedkommende uten samtykke, risikerer samtlige i gruppen inntil fem års fengsel uavhengig om de har deltatt aktivt i overgrepet eller ikke.

Etter masseovergrepene i Köln analyserte tysk politi 1178 timer med videoopptak som ble beslaglagt i etterkant. Det ble registrert 1527 lovbrudd, hvorav 529 er seksualforbrytelser. Antallet ofre er oppe i 1218 og rundt halvparten ble ofre for både seksuelle overgrep og tyverier. 153 gjerningsmenn er identifisert og er nesten utelukkende innvandrere. 149 av de identifiserte gjerningsmennene har ikke tysk statsborgerskap. Av disse er 68 asylsøkere, 18 er ulovlige innvandrere, 47 har ikke avklart status, mens fire er såkalt enslig mindreårige asylsøkere og ti har annen oppholdstillatelse i Tyskland. 103 av de identifiserte er fra Marokko og Algerie. Angrepsmennene er like velorganiserte som de er perverterte. Mens en del av mengden forgriper seg på kvinnen, beføler henne, grafser på brystene hennes forsøker å slite klærne av henne og/eller stikker fingre inn i enhver kroppsåpning, danner andre menn en beskyttende mur rundt sine medskyldige slik at forbipasserende – eller som det ble rapportert fra Köln: politiet – blir forhindret fra å gripe inn.

I Düsseldorf kom det inn 65 anmeldelser på nyttårsaften. I Hamburg var antallet anmeldelser og straffesaker 133. Likelydende beretninger kom også fra Frankfurt og Stuttgart. Nyhetsbyrået AFP meldte om tilsvarende tilfeller, om enn i mindre skala, i Zürich i Sveits og Saltzburg i Østerrike, mens politiet i Finland rapporterte om uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering i Helsinki på nyttårsaften. Politiet var også på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere planla å sextrakassere kvinner og hadde derfor forberedt seg. Tre konkrete tilfeller fant sted på sentralstasjonen i Helsinki, hvor rundt tusen asylsøkere – hovedsakelig fra Irak – hadde samlet seg. I Kalmar i Sverige mottok politiet minst åtte anmeldelser om seksuell trakassering av 15 kvinner mellom 16 og 20 år samme kveld. Det samme ble meldt fra Malmö og Karlstad.

Nylig ble for øvrig et lekket, internt politimemo offentliggjort i Tyskland. I memoet konstateres det at antallet voldtekter og seksuelle overgrep på særlig barn begått av asylinnvandrere i offentlige svømmhaller i Tyskland er økende og at det er «grunn til alvorlig bekymring».

Denne typen overgrep på jenter og kvinner blir da også stadig vanligere i Europa. Under sommerens festivaler i Sverige er det så langt anmeldt seks voldtekter og 35 seksuelle overgrep, flere av dem begått av grupper av gutter og unge menn. Svensk politiet venter at antallet anmeldelser vil stige. Flere av ofrenes anmeldelser er likelydende: de ble omringet av mellom syv og åtte gutter/unge menn, som befølte dem under klærne og kysset dem. Det yngste av ofrene er bare 12 år gammel, det eldste rundt 18. Så langt er en håndfull menn i alderen 16 til 18 pågrepet.

– Det handler om en eller flere grupper af unge enslige asylsøkere. De vil bli avhørt av politiet, sa Per-Arne Eriksson fra politiet i Värmland til SVT. Svensk politi har nå fått kjeft av såkalte antirasister for uttalelsen og en privatperson har meldt politiet til Justitiekanslern:

I ett mejl till JK skriver personen att hen anser att polisens skrivning: «Det här är ett helt oacceptabelt beteende och det råder ingen tvekan om vilka som tar sig dessa friheter. Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn», är rättsvidrigt.

«Hoppas på att det inte är lagligt av polisen att uttrycka sig på detta viset», skriver anmälaren och fortsätter:

«Jag reagerar på att polisen klargör att en viss grupp som i sig är väldigt utsatt, utan att ha blivit dömda av domstol, utan tvekan är skyldiga!»

«Antirasistenes» malplasserte anstrengelser vil neppe utgjøre den helt store forskjellen når det gjelder å fortie eller tåkelegge sakens realiteter. Etter Köln, Kalmar, massive gruppeovergrep på mindreårige jenter under den kommunale ungdomsfestivalen We are Stockholm og de tallrike meldingene om overgrep i offentlige svømmehallerkartla svensk politi den nasjonale tilstanden med “seksuella ofredande” – seksuell trakassering – blant unge.

I følge politiet øker den seksuelle trakasseringen blant unge – 25 prosent økning i perioden 2011-2015 – og forekommer oftest på skolen og i sosiale medier. Som vi vet fra før når det gjelder seksualforbrytelser på våre kanter, handler gjerningsmannen som regel alene.

rapeKartleggingen omfatter perioden 2011 til 2016 og tar for seg drøyt 10.000 anmeldelser av seksuell trakassering. Politiet har også gransket omtale av cirka 2000 anmeldelser i perioden 2015 til 2016. Den typiske gjerningsmannen er en middelaldrende mann som handler alene. Disse har sjelden blitt identifisert, men oppgitt signalement tyder på at de ikke utgjør noen homogen gruppe, skriver politiet. Få er identifisert, men av signalementet finnes det ingen spesifikk profil og alderen varierer fra unge gutter til menn i 50-60 årsalderen. Av de 17 mistenkte som ble identifisert i 2015, var fire svenske statsborgere, resten utenlandske. Ytterligere 17 ble pågrepet, men deres identitet kunne ikke fastslås.

Man legger merke til at svenske statsborgere er sterkt underrepresentert blant de mistenkte. Dette stemmer da også med statistikk fra Norge, Danmark og Sverige, som viser at innvandrere fra Asia, Afrika og Midtøsten er kraftig overrepresentert når det gjelder voldtektsstatistikkene.

Rapporten opplyser videre om minst ti tilfeller der en ensom jente har blitt omringet av gutter og menn i alderen 14 til 30 år, som opererer i grupper på 5 til 8 stykker. Offeret blir holdt fast og befølt, og i noen tilfeller fotografert under overgrepet. Et fåtall gjerningsmenn blir identifisert, men i de tilfellene identifisering har vært mulig, har det dreid seg om statsborgere fra Afghanistan, Eritrea og Somalia. Signalementet og profilen er svært entydig når det gjelder gutter og menn som begår gruppeovergrep; de er fra arabiske og afrikanske land (side 3).

Alle seksuelt motiverte angrep er skremmende for ofrene og kan sette dype spor, men angrep som utføres i grupper oppleves som særskilt sjokkerende og skremmende, konstaterer politiet og legger til at denne typen angrep påfører offeret stor avmaktsfølelse og innebærer også større integritetskrenkelser: ikke bare blir offeret holdt fast og grafset på, men i flere tilfeller har gruppen forsøkt å kle av offeret før hun har fått hjelp.

Tjomlid-effekten?

Antirasister som blant andre Gunnar Tjomlids høylytte og gjentatte krav om fortielse har imidlertid fått noen følger. For ofrene. For når noen ikke vil snakke om det og derfor gjør sitt beste for å diskreditere og tilsvine de som gjør, ender vi også uvegerlig opp med at noen ikke tør.

I Tyskland ble f.eks. den nasjonale talskvinnen for sosialistpartiet Die Linkes ungdomsorganisasjon overfalt av tre menn og tvunget til å utføre oralsex på dem tidligere i år. Gjerningsmennene snakket farsi og kurdisk, men til politiet oppga ungdomspolitikeren at hun var blitt ranet av tre tysktalende menn. Motivet var å beskytte innvandrere i Tyskland fra den negative oppmerksomheten som fulgte av masseovergrepene i Köln nyttårsaften.

I Kassel i Tyskland har skolejenter over en lengre periode blitt utsatt for seksuelle overgrep og trakassering av gutter og menn med ikke-vestlig bakgrunn på kollektivtranport til og fra skolen. De har blitt forfulgt, befølt på bryster, rumpe og i skrittet og blitt ropt «hore etter». Ofrene har imidlertid ikke villet si noe offentlig, skriver Document.nos Christian Skaug, som har oversatt en artikkel fra Hes­sis­che Nieder­säch­sis­che All­ge­meine:

Grun­nen til at jen­tene har tiet så lenge, helt til de ikke holdt ut lenger, er sosialpoli­tisk tungtveiende: Mennene som regelmes­sig plager og beføler dem så mas­sivt, er etter all sannsyn­lighet fly­k­t­ninger. “Vi vil ikke at fly­k­t­nin­gene skal bli diskrim­in­ert, vi vil ikke skjære folk over én kam, og ikke under noen oms­tendighet skape vondt blod,” sier Anna (navnet er endret av redak­sjo­nen). Den poli­tiske kor­rek­theten har lam­met henne.

Gjern­ings­mennene vet når det er jak­t­tid, skriver Skaug:

Jen­tene reiser med trikke­lin­jene 4 og 8, og med bus­slin­jene 18 og 19. Der er disse mennene spe­sielt hyp­pig ombord ved skolestart, og senere ved skoleda­gens slutt, har jen­tene fun­net ut. “En gang kom sju menn bort til meg ved en trikke­hold­e­plass og ropte ‘kvinne, kvinne, kvinne’. Det fant jeg svært tru­ende,” sier Anna. Skoleven­ninnene hennes nikker. De kjen­ner situ­asjo­nen alt­for godt. I beg­yn­nelsen forstod hun det ikke, forteller Anna. Hun spurte seg: Berørte han henne mel­lom bena ved et uhell eller med vilje? Det skjedde allerede på første skoledag ved Herder-gym­naset i fjor. “Det hadde jeg over­hodet ikke for­ven­tet.”

Det går knapt en dag uten trakasser­ing, sier de tre unge kvinnene i sam­tale med Ute Ochs fra organ­isas­jo­nen Kas­seler Hilfe. På Alexan­dra Schäfers ini­tia­tiv er hun kom­met til skolen for å gi jen­tene råd, og opp­muntre dem til å anmelde til­fel­lene, selv om det dreier seg om ukjente gjern­ings­menn. Ochs: “Man kan ikke tie om disse over­grepene, man må få offent­lighet omkring dem.”
En av jen­tene forteller at en mann ved anled­ning ville følge etter henne allerede hjem­me­fra, men at han trakk seg tilbake idet faren kom ut.

Jen­tene har utvek­slet erfaringer med andre Herder-elever, og kan fast­slå at mange andre har opplevd lig­nende over­grep.

Om noen skulle være i tvil, så forteller bare dette – ofrenes taushet – med all ønskelig tydelighet om hvilke grupper som utøver denne typen overgrep og ikke minst: hvis fordømmelse de frykter hvis de står frem og forteller hva de har blitt utsatt for.

Men tidligere denne uken har vi altså kunnet lese om det nye begrepet Rolness-effekten, som av opphavsmannen Gunnar Tjomlid defineres slik:

Vi får det stadig tryggere og bedre i landet, men grunnet en evig svartmaling og hatpropaganda mot enkelte innvandrergrupper, ser vi at den reelle konsekvens blir at disse menneskene utsettes for mer hatkriminalitet selv.

Fryktpropagandaen har altså ikke bidratt på noen som helst positiv måte, selv om de som bedriver det prøver å smiske seg med at “de tør kalle en spade for en spade” eller at “det er viktig å være ærlig om problemene”. Fine tanker, men når problemene i stor grad er fiktive, oppblåste og løsrevet fra de faktiske data, blir det løgn. Og disse løgnene skader andre.

Rolness-effekten er altså konsekvensene av offentlige, høyrøstede debattanter og meningsytrere som bruker fryktelig mye energi på å stigmatisere og svartmale tilstanden i landet knyttet til ikke-vestlig innvandring. Det er effekten av en evig misbruk av statistikk og anekdoter for å krisemaksimere og skape et bilde av at vi er mer utrygge enn noensinne før, og at ikke-vestlige innvandrere utgjør en stor trussel for det norske folk.

Du skjønner tegningen. Men hvis Rolness og andre som tar for seg en konkret, påvist problemstilling er personlig ansvarlig for hatkriminalitet som eventuelt følger av at folks negative reaksjon på den aktuelle problematikken, så gjelder det naturligvis for alle andre som deltar i debatten også. De reelle, ofte mindreårige, ofrene for seksuelle gruppeovergrep og trakasserings skremte, «antirasistiske» taushet – en direkte skadelig tilleggsbelastning for en som allerede er i en sårbar situasjon – når de blir voldtatt, befølt og trakassert av asylinnvandrere i grupper er med andre ord en klar konsekvens av det vi heretter får kalle Tjomlid-effekten.

Til lykke med dagen, det er sannelig noe å være stolt av!