Innvandring

Tilvandrede masseovergrep: Hva må til før ønsketenkingen og bortforklaringene opphører?

Svensk politis fasit etter tre av sommerens tradisjonelle utendørsfestivaler er nedslående, men ikke overraskende etter at nyttårsaften 2016 innevarslet den nye situasjonen for Europas jenter og kvinner. For ta ikke feil; det vi ser manifestere seg i Europa er ikke enkeltstående tilfeller.

Svensk politis fasit etter tre av sommerens tradisjonelle utendørsfestivaler er nedslående, men ikke overraskende lesning: fem anmeldte voldtekter på Bråvalla, 35 anmeldte seksuelle overgrep på Putte i Parken og en anmeldt voldtekt Säljerydsfestivalen.

Putte i Parken i Karlstad oppgir mange av ofrene at de ble omringet og utsatt for seksuelle overgrep av gutter/unge menn som opererte gruppevis. Politiet venter at antallet anmeldelser vil stige. Flere av ofrenes anmeldelser er likelydende: de ble omringet av mellom syv og åtte gutter/unge menn, som befølte dem under klærne og kysset dem. Det yngste av ofrene er bare 12 år gammel, det eldste rundt 18. Så langt er en håndfull menn i alderen 16 til 18 pågrepet.

Lyder det kjent? Det er den nye hverdagen for europeiske jenter og kvinner.

For som vanlig ved denne typen overgrep:

– Det handler om en eller flere grupper af unge uledsagede flygtninge. De vil blive afhørt af politiet, siger Per-Arne Eriksson, fra politiet i Värmland till SVT.

Etter masseovergrepene i Köln, Kalmar, den kommunale ungdomsfestivalen We are Stockholm og de tallrike meldingene om overgrep i offentlige svømmehaller, kartla svensk politi den nasjonale tilstanden med “seksuella ofredande” – seksuell trakassering – blant unge.

Tabell fra rapporten Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder.
Tabell fra rapporten Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder.

I følge politiet øker den seksuelle trakasseringen blant unge – 25 prosent økning i perioden 2011-2015 – og forekommer oftest på skolen og i sosiale medier. Som vi vet fra før når det gjelder seksualforbrytelser på våre kanter, handler gjerningsmannen som regel alene.

Men så er det tilleggsfenomenet med gutter og menn som begår overgrep i grupper, slik man kunne observere i Köln og en rekke andre europeiske byer samt festivalen i Stockholm – og som stadig vekk rapporteres fra svømmehaller og på åpen gate i hele Europa. Ikke minst har fenomenet, om enn i annen alvorlighetsgrad, blitt observert i de tallrike og omfattende sakene med hovedsakelig pakistanske menns groteske, systematiske misbruk, mishandling og voldtekt av mindreårige i Storbritannia. I mange tilfeller har de samme gjerningspersonene attpåtil “lånt ut” sine ofre til sin nærmeste og utvidede familie samt venner.

Den svenske politirapporten opplyser også om at fransk politi har rapportert om tilsvarende hendelser i Paris nyttårsaften (side 9.) som minner om det som utspilte seg i Köln.

Og som rapporten slår fast: det er en fellesnevner. Den siste problematferden er tilvandret med gutter og menn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land.

Kartleggingen omfatter perioden 2011 til 2016 og tar for seg drøyt 10.000 anmeldelser av seksuell trakassering. Politiet har også gransket omtale av cirka 2000 anmeldelser i perioden 2015 til 2016. Den typiske gjerningsmannen er en middelaldrende mann som handler alene. Disse har sjelden blitt identifisert, men oppgitt signalement tyder på at de ikke utgjør noen homogen gruppe, skriver politiet. Få er identifisert, men av signalementet finnes det ingen spesifikk profil og alderen varierer fra unge gutter til menn i 50-60 årsalderen. Av de 17 mistenkte som ble identifisert i 2015, var fire svenske statsborgere, resten utenlandske. Ytterligere 17 ble pågrepet, men deres identitet kunne ikke fastslås.

Men når det gjelder forbrytelser som er utført av grupper i det offentlige rom og i ditto svømmehaller; der dreier det seg i all hovedsak om ungdommer som søker eller nylig har fått asyl i Sverige (side 3.).

Rapporten opplyser om minst ti tilfeller der en ensom jente har blitt omringet av gutter og menn i alderen 14 til 30 år, som opererer i grupper på 5 til 8 stykker. Offeret blir holdt fast og befølt, og i noen tilfeller fotografert under overgrepet. I noen tilfeller har gjengen forsøkt å dra klærne av vedkommende. Et fåtall gjerningsmenn blir identifisert, men i de tilfellene identifisering har vært mulig, har det dreid seg om statsborgere fra Afghanistan, Eritrea og Somalia. Signalementet og profilen er svært entydig når det gjelder gutter og menn som begår gruppeovergrep; de er fra arabiske og afrikanske land.

Nyttårsaften 2016 anskueliggjorte den nye situasjonen for Europas jenter og kvinner.

Etter masseovergrepene i Köln analyserte tysk politi analysert 1178 timer med videoopptak som ble beslaglagt i etterkant. Det er registrert 1527 lovbrudd, hvorav 529 er seksualforbrytelser. Antallet ofre er oppe i 1218 og rundt halvparten ble ofre for både seksuelle overgrep og tyverier. 153 gjerningsmenn er identifisert og er nesten utelukkende innvandrere. 149 av de identifiserte gjerningsmennene har ikke tysk statsborgerskap. Av disse er 68 asylsøkere, 18 er ulovlige innvandrere, 47 har ikke avklart status, mens fire er såkalt enslig mindreårige asylsøkere og ti har annen oppholdstillatelse i Tyskland. 103 av de identifiserte er fra Marokko og Algerie. Angrepsmennene er like velorganiserte som de er perverterte. Mens en del av mengden forgriper seg på kvinnen, beføler henne, grafser på brystene hennes og stikker fingre inn i enhver kroppsåpning, danner andre menn en beskyttende mur rundt sine medskyldige slik at forbipasserende – eller som det ble rapportert fra Köln: politiet – blir forhindret fra å gripe inn.

I Düsseldorf kom det inn 65 anmeldelser på nyttårsaften. I Hamburg var antallet anmeldelser og straffesaker 133. Likelydende beretninger kom også fra Frankfurt og Stuttgart. Nyhetsbyrået AFP meldte om tilsvarende tilfeller, om enn i mindre skala, i Zürich i Sveits og Saltzburg i Østerrike, mens politiet i Finland rapporterte om uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering i Helsinki på nyttårsaften. Politiet var også på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere planla å sextrakassere kvinner og hadde derfor forberedt seg. Tre konkrete tilfeller fant sted på sentralstasjonen i Helsinki, hvor rundt tusen asylsøkere – hovedsakelig fra Irak – hadde samlet seg. I Kalmar i Sverige mottok politiet minst åtte anmeldelser om seksuell trakassering av 15 kvinner mellom 16 og 20 år samme kveld. Det samme ble meldt fra Malmö og Karlstad.

De to ekstremt innvandringsliberale landene Sverige og Tyskland har da også rapportert om økende seksuelle overgrep i landets svømmehaller. Selv barn blir seksuelt trakassert og av og til voldtatt av “guttegjenger” som nærmest får herje fritt. I Zwickau, Tyskland nekter Johannisbad asylsøkere adgang etter at en gruppe unge menn onanerte usjenert i boblebadet, trakasserte kvinnelige gjester i badstuen. I tillegg forsøkte de med makt å ta seg inn i kvinnegarderoben. I byen Bornheim har de lokale myndighetene gjort det samme etter flere rapporter om at grupper av mannlige asylsøkere gjentatte ganger har seksuelt trakassert kvinnelige badegjester.

rape

Fra Sverige kommer det regelmessig rapporter om det samme. I januar opplyste politiet i en pressemelding at et barn var blitt voldtatt på det populære Eriksdalsbadet i Stockholm. Bare i fjor ble det innlevert 14 politianmeldelser om seksuell trakassering/seksuelle overgrep begått av “unge menn” – som ble oppgitt å være såkalte enslige mindreårige asylsøkere – på barn helt ned i elleveårsalderen i svømmehallen, hvis ledelse reagerte med å innføre kjønnssegregerte boblebad. Bare i januar ble fire jenter under 18 utsatt for seksuell trakassering og uniformert politi patruljerer nå badet regelmessig. Eriksdalsbadet er ikke alene. Flere svømmehaller i Stockholm og en i Örebro rapporterer om at seksuell trakassering/overgrep på badegjester øker. Eventyrbadet Aquanova i Borlänge rapporterer om en drastisk økning av seksuell trakassering og overgrep begått av grupper av unge menn. I en politirapport heter det at både jenter og gutter er utsatt. En hendelse beskrives slik: “Patrulje…beordres til badet på maserhallen i anledning av at to jenter ble seksuelt trakassert av en guttegjeng. Trakasseringen har bestått i av guttegjengen har tafset på jentene samt dratt i badetøyet deres, de har til og med forsøkt å dra jentene med seg mot deres vilje… De fleste i guttegjengen skal ha vært delaktige på et vis.”

Fra Frankrike rapporteres det at halvparten av franske kvinner har endret atferd for å unngå å bli seksuelt trakassert når de benytter seg av kollektiv transport. En undersøkelse fra det nasjonale transportforbundet viser at rundt 48 prosent av franske kvinner bevisst velger bukser og skjerf for å dekke til en eventuell utringning når de skal ta buss eller tog. Nesten halvparten unngår å bruke kollektivtransport på visse tider av døgnet og da særlig om kvelden, for å unngå seksuell trakassering. Og utrolig nok i et Europa hvor likestilling og kvinners frihet har kommet nær sagt lengst i hele verden: 90 prosent av kvinnene oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på offentlig transport.

Det er nesten den samme andelen som oppgir å ha blitt seksuelt trakassert på åpen gate i Egypt, der menns seksuelle trakassering av kvinner er så utbredt og omfattende at den beskrives som «endemisk».

Europeiske myndigheter har hele veien hatt et valg og de har åpenbart valgt Bøygens: å gå utenom. Resultatet er at de har overlatt deler av det offentlige rom og til og med hele bydeler og forsteder til mannlige, aggressive rovdyr som utviser alle tegn på målrettet atferd for å dominere omgivelsene, og det brer seg som ringer på vannet utover i samfunnet, fra å beherske gater og boligkvarter til offentlige institusjoner som skoler, bibliotek og svømmehaller. Det går først og fremst utover jenter og kvinner i innvandrermiljøene, hvilket modige kvinner fra de samme miljøene gjentatte ganger har varslet om.

Det kulturelt betingede kvinnesynet og mannsidealet disse guttene og mennene abonnerer på begynner nå å få konsekvenser for “etnisk innfødte” jenter og kvinner. I flere av landene disse kommer fra bruker gutter og menn seksuell trakassering/overgrep for å jage kvinner ut av det offentlige rom. Seksuell trakassering er da også forferdende utbredt i nesten hele den arabiske verden. Og deres valgte fremgangsmåte fungerer utmerket her også. Eriksdalsbadet rapporterer f.eks. at det er merkbart færre tenåringsjenter i svømmehallen pga “enslige, mindreårige asylsøkeres” gjentatte seksuelle trakassering og overgrep.

Et privat togselskap i Tyskland har innført egne kvinneavdelinger for at kvinnelige passasjerer skal slippe å bli seksuelt trakassert og antastet på toget. I Storbritannia snakker Labour-leder Jeremy Corbyn om det samme.

I mens blir jenter og kvinner stadig reddere for å bevege seg utendørs. En undersøkelse foretatt av byrået Inizio på oppdrag for Aftonbladet viser at nærmere halvparten av svenske kvinner nå føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid.

Sverige har da også opplevd en bølge av overfall og seksuelle overgrep på jenter og kvinner på åpen gate på nyåret. Bare i Östersund var det åtte grove overfall som inkluderer voldtekt, voldtektsforsøk og mishandling på drøyt to uker. I samtlige tilfeller er gjerningsmennene beskrevet som “mørkhudede”, i flere av tilfellene har det også vært flere gjerningsmenn som gav seg på offeret. En identifisert gjerningsmann var bosatt på et asylmottak. I Danmark opplever jenter og kvinner stadig større utrygghet og flere fysiske krenkelser i småbyene ThistedHaderslev og Sønderborg. På disse stedene har danske myndigheter etablert asylleire og det har de lokale kvinnene bokstavelig talt fått føle på pelsen, da mannlige beboere ved mottakene forfølger og grafser på dem.

Fra hele Europa renner det nå nesten daglig inn meldinger om seksuelle overgrep. Men mens f.eks Ulla-Karin Solum ved Aquanova snakker relativt åpent om “kulturkollisjoner” og selv de vanligvis svært forsiktige svenske journalister aviser oppgir at det dreier seg om enslige, mindreårige asylsøkere – som hovedsakelig er fra det ikke direkte kvinnevennlige Afghanistan – er assisterende sjef for politiet i Stockholm Elisabeth Anestad engstelig for å peke ut en “enkelt gruppe”. De fleste andre ville nok heller si at de med sin uakseptable atferd har pekt seg ut helt på egenhånd.

Og som vi også har sett her hjemme i kjølvannet av de massive seksuelle overgrepene på jenter og kvinner på nyttårsaften, er det tydeligvis om å gjøre for mange å dreie fokus over på menn generelt og ikke et tilvandret kulturelt og/eller religiøst betinget kvinnesyn og påfølgende atferd spesielt.

For ukjent er det selvfølgelig ikke. En del mannlige asylsøkere begynner nemlig veldig tidlig. Så tidlig at Sverige etter flere voldektsforsøk, seksuelle overgrep mot barn, mishandling, drapstrusler og trakassering vurderer å innføre egne asylmottak for kvinner.

Er vi riktig heldige, så får disse mennene innvilget asyl – og slår seg ned i et nabolaget nær våre døtre. Det er jo en betryggende tanke.

Det synes nok ikke myndighetene heller, så hva gjør de med det? Vel, Norge, Sverige, Danmark og Tyskland har innført kurs for nyankomne asylsøkere. Og som en kontant reaksjon på masseovergrepene har Sverige i tillegg lansert en kampanje hvor politiet deler ut armbånd med påskriften Polis — avspär­rat #taf­sainte» som vordende ofre og alle andre som ikke begår seksuelle overgrep kan bruke. Som en observant og vittig sjel på Facebook uttrykker det: det er ikke vi som skal iføre oss armbånd, det er gjerningsmennene som skal iføres fotlenke.

Rekk opp hånden alle som tror at det vil hjelpe mot den kvinnefiendtlige, seksualiserte atferden som later til å bli stadig mer utbredt i våre likestilte samfunn? Hvor velment det enn er å henvise til kulturkollisjoner, språkproblemer og manglende kjennskap til europeiske seksualnormer, så er det egentlig ikke det vi snakker om her. For disse guttene og mennene vet allerede at det de gjør er galt.

Skrik av redsel og avsky fra en jente eller kvinne er universelt; man trenger ikke kunne språket eller normene i de respektive land for å forstå det. At hun må holdes fast av overgriperen/overgriperne mens de tafser eller verre er jo også et kraftig hint om at jenta/kvinnen ikke ønsker å ha noe fysisk samkvem. Dette kroppsspråket er nær sagt identisk i alle kulturer herfra og til Månen. At det på festivaler skjer i ly av folkemengden og i svømmehaller skjer i vannsklier og andre steder som er skjult for innsyn, taler sitt tydelige språk. At store deler av gruppene som overfalt kvinner i bl.a. Köln slo ring rundt de direkte gjerningsmennene og aktivt forhindret politiet i å ta seg frem til ofrene likeså. Hvis noen mot formodning fremdeles skulle lure på om de vet at det de gjør er galt, så kan de jo spørre disse guttene og unge mennene om de selv ville akseptert slik atferd mot deres egne døtre, søstre og mødre. Det ville de garantert ikke og det forteller i sin tur en hel del om herrefolksmentaliteten deres og synet de faktisk har på vertslandets kvinnelige befolkning, for ikke å snakke om synet på de mennene de anser som kvinnenes eiere.

Det kan med andre ord ikke herske noen som helst tvil om at gjerningsmennene kjenner godt nok til europeiske seksualnormer og kvinners stilling i samfunnet til å vite at det de gjør er både moralsk og strafferettslig galt, men de gjør det likevel.

Holdningene får utløp i den atferden som manifesterer seg Europa rundt, og de kan gjøre det i trygg forvissning om at det er nok av folk som bl.a. Antirastisk senters Rune Berglund-Steen og kjønnsforsker Mona Abdel-Fadil som vil ile til deres forsvar med alskens unnskyldninger og bortforklaringer, mens tafatte myndigheter og ordensmakter forsøker å skjule deres gjerninger i det lengste, deretter deres opphav, for så å snakke tøft og ende med å tilby et kurs. Betalt av den samme befolkningen de aktuelle guttene og mennene forakter så til de grader at de med vitende og vilje begår seksuelle overgrep deres døtre, mødre, ektefeller og søstre.

Det finnes imidlertid et kort og lettfattelig kurs som kanskje kunne få slutt på den uakseptable atferden vi nå ser forplante seg i europeiske byer. Det heter «Dette stopper nå” og består av tre setninger:

1) Begår du seksuelle overgrep i dette landet vil du umiddelbart bli satt på et fly som transporterer deg tilbake til hjemlandet ditt.
2) Dersom det ikke er mulig, vil du umiddelbart bli plassert på en lukket asylmottak og slipper ikke ut derfra igjen før det åpner seg en mulighet for å sende deg tilbake dit du kom fra.
3) Er det oppfattet?

Men det ville jo kreve litt politisk handlekraft og vilje til å beskytte egen befolkning og samfunnsinnretning med hardt tilkjempet frihet, likestilling og trygghet, så da spørs det vel?

For ta ikke feil; det vi ser manifestere seg i Europa er ikke enkeltstående tilfeller. Det er et tilvandret kulturelt fenomen, påvist i en rekke sammenhenger, som følger med innvandringen av særlig unge gutter og menn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige regioner med et dertilhørende sterkt seksualisert syn på kvinner. I disse landene er kvinner annenrangsborgere, menns eiendom og enhver kvinne som beveger seg alene i det offentlige rom anses som fritt seksuelt vilt. Vi ser det samme fenomenet i nær sagt alle land med stor innvandring fra OIC-land.

Lignende skremmende, nærgående atferd fra unge, mannlige asylsøkere mot mindreårige jenter er da også rapportert fra nærområdene til norske asylmottak i Melsomvik, Alta og Bardu. Den offisielle reaksjonen var bare å flytte gjerningspersonene til andre mottak i andre lokalsamfunn – hvor der jo er andre jenter og kvinner. I Oppland gikk politiet ut og rådet jenter til å være forsiktige med gå ute alene på kveldstid. Det skjedde etter rapporter om et titalls tilfeller av seksuell trakassering bare siden nyttår. Samtlige gjerningsmenn/guttene er av utenlandsk opprinnelse. En asylsøker i begynnelsen av 20-årene går igjen i tre av sakene.

Og modus operandi er den samme som vi leser om fra Tyskland, Sverige og Danmark; man jakter i flokk.

– Hver gang har det vært to eller flere gutter sammen om handlingene. Alle unge og av utenlandsk opprinnelse, forteller Bjørn Slåtsveen, leder i etterforskningsseksjonen i Vestoppland politidistrikt, til Oppland Arbeiderblad.

Seks av sakene er anmeldt. Tre gutter er avhørt og anses som kjente gjerningspersoner. Slåtsveen understreker at politiet ser alvorlig på sakene.

Slåtsveen legger til det få i det offentlige Norge og andre andre europeiske land tør å si:

– Dette er i ferd med å utvikle seg en tendens og et problem, og det er et stort problem for jentene som utsettes for det. Vi har en mistanke om at dette forekommer uten at vi har fått beskjed om det også, sier Slåtsveen som mener slikt kan få konsekvenser for en fremtid i Norge.

Kan få…?

Når kvinner og jenter blir seksuelt trakassert av tilvandrede menn – som attpåtil kommer under dekke av å være “flyktninger” – i flokk og følge når de beveger seg i det offentlige rom, på vei til og fra jobb og skole, i en grad som gjør at man i Europa i 2016 vurderer å innføre kjønnssegregering på offentlig transport, på asylmottak og andre offentlige institusjoner, da er det på tide å bli hardere i klypa.

Ordlyden burde følgelig være “vil få”, ikke “kan få”. Man kunne også legge til «vil umiddelbart få». Det er det eneste virkningsfulle signalet å sende til gutter og menn som kynisk utnytter den beskyttelsen asylinstituttet er ment å være til å gjøre hverdagen utrygg for befolkningen i de landene de angivelig trenger beskyttelse i.

Dette kan vi ganske enkelt ikke finne oss i, og jo før det går opp for våre myndigheter og bortforklaringsbrigaden, jo bedre. For en mer eksplosiv problemstilling enn dette finnes knapt, og følgelig burde selv skyggeredde europeiske myndigheter innse at det er bedre å iverksette strakstiltak som virkelig monner enn å vente på at det skal smelle.