Som den multikulturelle utopi skrider frem…

De to ekstremt innvandringsliberale landene Sverige og Tyskland rapporterer om økende seksuelle overgrep i landets svømmehaller. Selv barn blir seksuelt trakassert og av og til voldtatt av «guttegjenger» som nærmest får herje fritt. I Zwickau, Tyskland nekter Johannisbad asylsøkere adgang etter at en gruppe unge menn onanerte usjenert i boblebadet,…

De to ekstremt innvandringsliberale landene Sverige og Tyskland rapporterer om økende seksuelle overgrep i landets svømmehaller. Selv barn blir seksuelt trakassert og av og til voldtatt av «guttegjenger» som nærmest får herje fritt.

I Zwickau, Tyskland nekter Johannisbad asylsøkere adgang etter at en gruppe unge menn onanerte usjenert i boblebadet, trakasserte kvinnelige gjester i badstuen. I tillegg forsøkte de med makt å ta seg inn i kvinnegarderoben. En annen gruppe ble observert mens de bæsjet i et av bassengene.

Migrants have been banned from a historic swimming bath in Germany after a gang of men were caught on camera masturbating in a hot tub and sexually assaulting women.

Several other men were seen ’emptying their bowels’ in the children’s end of the main swimming pool at the Johannisbad baths in Zwickau, Saxony.

I byen Bornheim har de lokale myndighetene gjort det samme etter flere rapporter om at grupper av mannlige asylsøkere gjentatte ganger har seksuelt trakassert kvinnelige badegjester.

Faksimile: Expressen.

Faksimile: Expressen.

Fra Sverige kommer det stadig flere rapporter om det samme. Senest i dag skriver politiet i en pressemelding at et barn ble voldtatt på det populære Eriksdalsbadet i Stockholm tidligere denne måneden. Bare i fjor ble det innlevert 14 politianmeldelser om seksuell trakassering/seksuelle overgrep begått av «unge menn» – som oppgis å være såkalte enslige mindreårige asylsøkere – på barn helt ned i elleveårsalderen i svømmehallen, hvis ledelse reagerte med å innføre kjønnssegregerte boblebad. Hittil i år er fire jenter under 18 blitt utsatt for seksuell trakassering og uniformert politi vil nå regelmessige patruljere stedet.

Eriksdalsbadet er ikke alene. Flere svømmehaller i Stockholm og en i Örebro rapporterer om at seksuell trakassering/overgrep på badegjester øker.

Eventyrbadet Aquanova i Borlänge rapporterer om en drastisk økning av seksuell trakassering og overgrep begått av grupper av unge menn.

– Många gånger handlar det om kulturkrockar, menar Ulla-Karin Solum, VD.

Äventyrsbadet, som ska vara en rolig plats för barn och unga att leka i, har under 2015 drabbats av ett stort antal fall av ofredanden och sexualbrott.

Polisen har kännedom om tio fall av sexualbrott från förra året, varav hälften resulterat i anmälningar.

Förundersökning pågår just nu i två av fallen, resterande tre fall är nerlagda.

Enligt personalen på Aquanova har det skett en dramatisk ökning av ofredande under förra året. Omkring 20 sådana fall hanterade de då. Tidigare år förekom något enstaka, berättar VD Ulla-Karin Solum.

Vad beror det på att det har ökat?

– Ja, det är ju en del krockar rent kulturellt vill jag påstå. Man är inte van vid att vara tillsammmans pojkar och flickor i den här typen av miljöer, säger hon och menar att flera av de som varit inblandade i händelserna under 2015 varit unga nya svenskar.

I en politirapport heter det at både jenter og gutter er utsatt. En hendelse beskrives slik: «Patrulje…beordres til badet på maserhallen i anledning av at to jenter ble seksuelt trakassert av en guttegjeng. Trakasseringen har bestått i av guttegjengen har tafset på jentene samt dratt i badetøyet deres, de har til og med forsøkt å dra jentene med seg mot deres vilje… De fleste i guttegjengen skal ha vært delaktige på et vis.»

Det er altså kommet dithen at politiet nå må patruljere helt vanlige svømmehaller for at jenter, gutter og kvinner skal være trygge. Dette kommer samtidig som svensk politi varsler at de ikke lenger klarer gjøre jobben sin, blant annet fordi store ressurser går med på grunn av gjenger av gutter og unge menn fra Marokko og andre nordafrikanske land som livnærer seg av kriminalitetet på og i området rundt Stockholms sentralstasjon. Her begår de tyverier og gjør hverdagen utrygg for særlig jenter som regelmessig blir utsatt for seksuelle overgrep og øvrig vold:

SVT Nyheter har varit i kontakt med en polis som vill vara anonym men som bland annat har arbetat med de grupper av killar som rör sig i och kring Stockholms city.

– De här killarna är ett enormt problem för oss. De snor grejer överallt och misshandlar ordningsvakter på centralen. Tar tjejer mellan benen och ger dem örfilar när de säger ifrån. Alla poliser vet om det här, säger han.

På en rak fråga om hur arbetssituationen ser ut för poliser i Stockholm dröjer inte svaret länge – den är katastrofal.

Han legger til at han og andre politibetjenter aldri ville sendt sine barn til T-banestasjonen. I Stockholm – hovedstaden i rettstaten og likestillingslandet Sverige.

Fra hele Europa renner det nå nesten daglig inn meldinger om seksuelle overgrep på jenter og kvinner. I Sverige har problemene med innvandrede gutter og unge menns seksuelle trakassering av jenter og kvinner i det offentlige rom virkelig kommet på dagsorden. Det er imidlertid interessant å se hvor stor berøringsangst det er for spørsmålet om kulturbakgrunn og kvinnesyn og til hvilke ytterligheter enkelte er villige til å gå for å slippe å forholde seg til en ubehagelig virkelighet.

Mens Ulla-Karin Solum ved Aquanova snakker relativt åpent om «kulturkollisjoner» og selv de vanligvis svært forsiktige svenske journalister aviser oppgir at det dreier seg om enslige, mindreårige asylsøkere – som hovedsakelig er fra det ikke direkte kvinnevennlige Afghanistan – er assisterende sjef for politiet i Stockholm Elisabeth Anestad engstelig for å peke ut en «enkelt gruppe». De fleste andre ville nok heller si at de med sin uakseptable atferd har pekt seg ut helt på egenhånd.

Men som vi har sett i kjølvannet av ikke-vestlige innvandreres og asylsøkeres massive seksuelle overgrep på jenter og kvinner i det offentlige rom på nyttårsaften, er det tydeligvis om å gjøre for mange å dreie fokus over på menn generelt og ikke et tilvandret kulturelt og/eller religiøst betinget kvinnesyn og påfølgende atferd spesielt.

Det er et underlig skue, ettersom absolutt alle nå vet hva dette handler om. I Norge er det innført kurs om kvinnesyn og seksuelle normer for nyankomne asylsøkere. I Sverige vil barne- og eldremininster Åsa Regnér (S) styrke utdannelsen for mindreårige asylsøkere, som Sverige mottok ikke færre enn 35.000 av bare i 2015 – de fleste gutter. På alderstrinnet 16 år går det nå 126 gutter på 100 jenter, hvilket er en dramatisk endring av kjønnsbalansen i landet.

– Man behöver lära sig både om kropp och själ, frågor som handlar om respekt och jämställdhet, demokrati mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Och jag tror att vi behöver stärka sexualundervisningen över huvud taget, barn- och äldreminister Åsa Regnér (S).

Skal tro hvorfor det anses som nødvendig med slike kurs spesielt rettet mot nyankomne asylsøkere og «flyktninger» hvis dette er et generelt mannsproblem, slik mange – som for eksempel Antirasistisk senters Rune Berglund Steen og kjønnsforsker Mona Abdel-Fadil – forsøker å få det til?

Sveriges Televisjon har på sin side opprettet en chat mellom publikum og eksperter mtp på de mange seksuelle overgrepene. De innbudte ekspertenes arbeidsfelt viser med all ønskelig tydelighet at alle er klar over hvor skoen trykker, selv om det ikke sies høyt. Den ene er Jan-Olof Lundberg, som er integrasjonssamordner i Borlänge kommune. Den andre er Josefin Bergström, som er ekspert på kjønnsspørsmål koblet til kulturelle forskjeller.

Men der Lundberg snakker åpent om «nyankomne ungdommer», foretrekker Bergström stadig å gjøre det til et generelt samfunnsproblem:

Hej och tack för en bra fråga! Den debatt som har uppkommit i händelserna efter Köln och på andra platser belyser mycket riktigt frågan om kvinnors rättigheter kontra rädslan för att ge näring åt en främlingsfientlig debatt. Ingen som har blivit utsatt för övergrepp på en festival ska dagen efter behöva läsa att tillställningen rubriceras som ”lugn”. Dessa brott måste tas på ett större allvar än de gör i dag och då kommer förövarens eventuella bakgrund i andra hand. Jag tror att det finns en legitim rädsla för att debatten ska leda åt fel håll och debatten kräver mycket av oss; vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt för att inte gå vilse.

Hur vi bemöter de som utsätts för sexualbrott och hur vi förebygger dessa brott genom att bryta ner skadliga normer i samhället är det viktigaste att ta med sig och bygga vidare på. Därför tror jag att det är viktigt att vi börjar prata om de här sakerna istället för att, som du säger, förringa och förtiga dem.

Hej Jan! Sexuella övergrepp är något som dessvärre har en lång historia och är ett fenomen som inte är isolerat till en viss plats, kultur eller tid. I Sverige har vi i dag kommit förhållandevis långt med jämställdhetsarbetet, vilket är något vi kan vara stolta över. Trots det utsätts många för olika former av övergrepp och det råder en struktur där kvinnor diskrimineras på olika sä

Hej! I huvudsak vill jag mena att dessa förståsigpåare har förstått sig på; 98 % av alla sexualbrott begås av just män. Jämställdhetsarbetet har kommit längre i Sverige men vi har ännu en lång väg att gå. Svenskfödda män likväl som utlandsfödda begår övergrepp, misshandlar och utnyttjar kvinnor. Jag tror att det är viktigt att behålla balansen här; att se strukturer utan att för den sakens skull misstänkliggöra individer och att våga se särskilda riskgrupper i syfte att kunna sätta in rätt insatser.

Men kurs er visst blitt det nye svart for tiden – et slags universalmiddel som skal virke mot alt.

Rekk opp hånden alle som tror at det vil hjelpe mot den kvinnefiendtlige, seksualiserte atferden som later til å bli stadig mer utbredt i våre likestilte samfunn? Hvor velment det enn er å henvise til kulturkollisjoner, språkproblemer og manglende kjennskap til europeiske seksualnormer, så er det egentlig ikke det vi snakker om her. For disse guttene og mennene vet at det de gjør er galt. I hvert fall i Europa.

Skrik av redsel og avsky fra en jente eller kvinne er universelt; man trenger ikke kunne språket eller normene i de respektive land for å forstå det. At hun må holdes fast av overgriperen/overgriperne mens de tafser eller verre er også et kraftig hint om at jenta/kvinnen ikke ønsker å ha noe fysisk samkvem. Dette kroppsspråket er nær sagt identisk i alle kulturer fra Norge til Sør-Afrika. At det i svømmehaller skjer i vannsklier og andre steder som er skjult for innsyn taler sitt tydelige språk. At store deler av gruppene som overfalt kvinner i bl.a. Köln slo ring rundt de direkte gjerningsmennene og aktivt forhindret politiet i å ta seg frem til ofrene likeså. Klanmentaliteten som er fremherskende i landene disse guttene og mennene kommer fra tatt i betraktning, kan vi også trygt fastslå hva som ville blitt konsekvensen for en horde europeiske menn som overfalt lokale jenter og kvinner på denne måten.

Det kan med andre ord ikke herske noen som helst tvil om at gjerningsmennene kjenner godt nok til europeiske seksualnormer og kvinners stilling i samfunnet til å vite at det de gjør er både moralsk og strafferettslig galt, men de gjør det likevel. Det burde fortelle det omgivende samfunn noe om hva slags – bokstavelig talt – herrefolksmentalitet de har og hvilke holdninger de har til befolkningene de ubedt har slått seg ned blant.

Holdningene får utløp i den atferden som manifesterer seg Europa rundt, og de kan gjøre det i trygg forvissning om at det er nok av folk som Berglund-Steen, Abdel-Fadil og Bergström som vil ile til deres forsvar med alskens unnskyldninger og bortforklaringer, mens tafatte myndigheter og ordensmakter forsøker å skjule deres gjerninger i det lengste, deretter deres opphav, for så å snakke tøft og ende med å tilby et kurs. Betalt av den samme befolkningen de aktuelle guttene og mennene forakter så til de grader at de med vitende og vilje begår seksuelle overgrep deres døtre, mødre, ektefeller og søstre.

Det finnes imidlertid et kort og lettfattelig kurs som kanskje kunne få slutt på den uakseptable atferden vi nå ser forplante seg i europeiske byer. Det heter «Dette stopper nå» og består av tre setninger: «Begår du seksuelle overgrep i dette landet vil du umiddelbart bli satt på et fly som transporterer deg tilbake til hjemlandet ditt. Dersom det ikke er mulig vil du umiddelbart bli plassert på en lukket asylmottak og slipper ikke ut derfra igjen før det åpner seg en mulighet for å sende deg tilbake dit du kom fra. Er det oppfattet?»

Men det ville jo kreve litt politisk handlekraft og vilje til å beskytte egen befolkning og samfunnsinnretning med hardt tilkjempet frihet, likestilling og trygghet, så da spørs det vel?