Islam

Den taktfaste islamiseringen er ingen konspirasjon

Den norske Ekstremismekommisjonen har avlagt sin utredning og konklusjonen er ikke til å misforstå: Det pågår ingen islamisering av Norge. Den som måtte mene noe annet lener seg på en ren konspirasjon, heter det. Men observerbare trekk og rene fakta viser noe helt annet enn hva kommisjonen hevder om Norge. Det samme gjelder resten av Vest-Europa. Hvorfor er det så vanskelig å være sannferdig og etterrettelig når temaet er islam?

Vi borgere forstår godt hva vi ser i våre daglige liv. Norge er ikke hva Norge var for tre til fire tiår siden. For de av oss som eksempelvis vet hva hijab står for verdimessig, er det rimelig sjokkerende å ta innover seg bybildene landet over. Hijab, inkludert på småbarn, er så vanlig at man ved en tur i hjembyen ville blitt sjokkert om man ikke observerte kvinner og barn i shariaplagget hijab. Som ex-muslimen fra Tyrkia, Cemal Knudsen Yucel har sagt det: Hans første møte med barnehijab var etter ankomst Norge første gang. Selv har jeg aldri opplevd barnehijab under mine 17 reiser i Pakistan. Aldri som jeg kan erindre.

Hva forteller det? For meg forteller dette at det pågår en aktiv kampanje fra ulike muslimske ledere i Norge for å få muslimske jenter og kvinner inn i hijaben. Jo flere de får inn i dette plagget, dess sterkere manifesteres islam seg i våre gater og institusjoner, som skolene og i offentlige etater.

Hijab på barn i Vest-Europa handler om en bevisst islamisering. Det er min klare oppfatning. Dere husker kanskje saken fra Haugesund, der en imam, ansatt på BI i Oslo, forklarte en forsamling menn hvordan man skal lure/tvinge hijaben på hodet til døtrene sine.

 – Begynn å venne datteren din til å bruke hijab fra hun er syv år gammel. Da vil du ikke få problemer med at hun ikke vil bruke hijab når hun er i tenårene. (…) – Begynn å undervise datteren din (i islam) når hun er syv år gammel. Begynn å straffe henne (og sønner) når de ikke følger reglene når de er 10 år gamle. Dere har tre år med læring for at det skal bli en vane for barna, bli noe normalt. Hvis de ikke følger reglene, kan du straffe dem.

Dette er altså en «religion» vår politisk ledelse har sikret mer enn fotfeste i landet vårt.

Norsk kommisjon om ekstremisme

Før jeg går videre med å belyse den åpenbare endringen av Norge og Vest-Europa skal vi en rask tur innom Ekstremismekomkmisjonens nylige avgitte NOU (Norsk Offentlig Utredning, som er noe av det «edleste» innen statlige dokumenter, der sannhet og fakta skal presenteres sammen med kloke analyser for fremtidens utfordringer). Går vi til kapittel 6, «Ytre høyre og høyreekstremisme», omtales den såkalte «Eurabiateorien», en teori som har fått lite oppmerksomhet i HRS gjennom årene. Teorien presenteres kort slik:

Kjernen i Eurabiafortellingen er at det pågår en islamisering av Europa gjennom innvandring. Den endelige planen for konspirasjonen er ifølge dem som fremsetter påstanden, å innføre islamsk lov, sharia, i Europa. Vestlige politikere, akademikere, journalister, næringslivstopper og religiøse ledere påstås å være en del av denne hemmelige planen.

Deretter pekes det direkte på Fjordman, Peder Are Nøstvold Jensen, som en «inspirasjonskilde» for terroristen Anders Bering Breivik, og at sistnevnte var opptatt av Eurabiateorien i «samtaler med venner».

Nøstvold Jensen kobles altså direkte til terroren 22/7 av kommisjonen, terror utført av han som burde vært dømt til psykiatrisk behandling som utilregnelig etter massivt med svik i barndommen. Men det stopper ikke her. Kommisjonen går rett videre til HRS og meg personlig.

Skribenten og aktivisten Hege Storhaug har også blitt kritisert for å i forkant av angrepet 22. juli 2011 gjengi tekster fra både Fjordman, Bat Ye’or og Robert Spencer og elementer fra Eurabia-fortellingen i sin bok «Islam- Den ellevte landeplage» og på Human Rights Services’ nettsider, Rights.no.

Den observante leseren forstår nok at det er litt vanskelig å gjengi tekster i en bok i forkant av 22. juli-terroren da boken kom fire år senere, i 2015. Bokens tittel er heller ikke riktig. Boken heter Islam. Den 11. landeplage, og at jeg omtales som «skribent» vitner unektelig om aktivisme fra rapportskrivernes side all den tid jeg har forfattet ni bøker, men la akkurat det ligge.

Like etter denne «introduksjonen» av Eurabiateoriens angivelige relevans for befolkningen i Norge, ramses punktene i teorien opp slik:

  • at Europa islamiseres og derved er i ferd med å gå under
  • at islamiseringen skjer i ly av politisk korrekthet og i ledtog med venstreorienterte politikere
  • at muslimer er illojale overfor europeiske verdier og ikke ønsker å bli integrert
  • at muslimer lyver om sine egentlige intensjoner
  • at liberale muslimer avleder oppmerksomheten fra det «virkelige» islam
  • at sharia snikinnføres i Europa
  • at muslimene gjennom høy fødselsrate og migrasjon planlegger en demografisk overtakelse.

Farlig polarisering

Ta det siste punktet først: At muslimer generelt skulle planlegge en demografisk overtakelse, er en farlig generalisering og derav polarisering. Kommisjonen opptrer med dette nøyaktig likt salafistene i Islam Net som omtaler seg som «vanlige muslimer» – noe de vitterlig og beviselig langt fra er. Islam Net drømmer åpent om et shariastyrt Norge og Europa, det er en sannhet uten den minste tvil. Grupper som Islam Net og dem tilhørende Det muslimske brorskapet befinner seg i hele Vest-Europa. De jobber intenst for å islamisere omgivelsene, som eksempelvis når Brorskapet i Norge, som har fått godkjennelse til å reise en gigamoské i Oslo sentrum, inviterer barn til kurs: Små jenter presenteres med hijab. Hvorfor? Kan dette tolkes som annet enn at Det islamske forbundet ønsker seg en islamisering i Norge? Hva tenker Ekstremismekommisjonen?

Eksemplene står i kø i hele Vest-Europa, og for oss som har noen år på baken og som har reist mye rundt i Europa i yngre år, er det ingen tvil om hva som har skjedd ikke bare i storbyer men også i mindre byer: En enorm økning i muslimske bekledninger, voksne som barn. Dette er observerbare fakta og ingen angivelig konspirasjon. Men derfra til å hevde at alle muslimer skulle ha en plan om demokratisk overtakelse, se da må man lete lenge for å finne budbringere av noen som helst politisk relevans.

Et ferskt eksempel på hvordan vi innfødte europeere tilrettelegger for islamiseringen er å finne på kjøpesenteret Westfield i London. Her annonseres det på plakater at hijab er tillatt på senterets område, men ikke hettegenser.  Og som kjent klarte Islamsk Råd Norge å propagandere seg til at hijab kan brukes på passfoto uten at ørene er synlige. Først var Regjeringen den gang i 2019 lynende klar på at ørene må av sikkerhetsmessige hensyn være synlige på passfoto. Som det ble sagt fra faglig hold er ørene vel så viktige identitetsmarkører som fingeravtrykk. Organiserte muslimer satte i gang en kampanje under høringsrunden (over 1.000 høringssvar, langt de fleste fra privatpersoner), og regjeringen gikk tilbake på sitt standpunkt, blant annet mot politiets og IMDis vilje.

Bak kampanjen stod blant andre de samme som ikke ville håndhilse på kronprins Haakon i Bærum-moskeen – som kronprinsen på et tiendedels sekund tilpasset seg. Det ikoniske bildet skrev seg inn i en lite hyggelig norgeshistorie.

Ikke færre, men bare flere og flere moskeer

Når vi først er i moskeen: Hvor mange moskeer i Norge var berettiget statlig tilskudd i 2023? Vår opptelling fra regjeringens hjemmeside viser 263 moskeer. I 2010 hadde Norge 133 slike moskeer, mens antallet hadde økt med 65 prosent i 2018 til 219 moskeer. Det går bare en vei og det er mer islam.

I 2016 var 141.000 personer registrert som medlem av en moské/islamsk trossamfunn. Dette var en økning 44 prosent på fem år. I 2018 hadde medlemsmassen gått opp til 165.000, en økning på 15 prosent på kun to år, skrev vi i 2018.

Hva er medlemsmassen per 1. januar 2023? 182.607 medlemmer. Gang dette beløpet med satsen for 2023 som var 1.419 kroner per medlem og samlet støtte øker fra 187 millioner kroner i 2018 til over 259 millioner kroner i 2023. Økningen bare fra 2021 til 2023 er på hele 17 prosent, da det i 2021 gikk 222 millioner kroner til moskeene. For å synliggjøre utviklingen med teskje for kommisjonen:

Moskeer:

I 2010 – 133 moskeer

I 2018 – 219 moskeer

I 2023 – 263 moskeer

Offentlig økonomisk støtte:

I 2018 – 187 millioner 

I 2021 – 222 millioner

I 2023 – 259 millioner

Mønsteret er det samme over hele Vest-Europa, hvis kommisjonen selv sjekker etter. Som vi eksempelvis skrev i 2020 har Norge like mange moskeer som islamiserte Frankrike ut fra folketallet. Offisielt huser Frankrike 2.623 moskeer, tall som ikke er oppdatert siste årene. I tillegg kommer alle kjellermoskeene både der og som eksempelvis i gettoene i Sverige. Dette er jo godt kjent stoff. Vi har dem nok i Norge også.

Så sent som i fjor kom det frem at et nasjonalt prosjekt i Sverige har som mål å bygge en ny salafistisk moské hver måned. Tanken er at hver eneste by i Sverige skal minst ha én moské, liten som stor by. Bak prosjektet står helstøpte salafister. Verken i Riksdagen eller i mediene ble det opprør da denne farlige ideologiske utviklingen ble kjent. Disse kreftene har tvert om fritt handlingsrom, inkludert hvor de henter pengene fra. Derfor kunne Islam Net kjøpe Oslo skytesenter i Groruddalen til rundt 60 millioner kroner, der det nå planlegges en gigantisk moské til rundt 100 millioner kroner. Islam Net søker aktivt sponsorer internasjonalt.

Like før jul kunne vi komme med denne «gladmeldingen» fra Østlandet:

Innbyggerne i Jessheim like ved Gardermoen kan forvente at i sentrum av byen blir det reist en arkitektonisk stormoské. Initiativtakerne har to uker på å få på plass den siste betalingen for tomten på 2 millioner kroner. Mens på Mortensrud i Oslo planlegges en gigantisk moskéutvidelse til 2.000 kvm med minaret.

Mønsteret er det samme

Burde dette vekke bekymring? Kanskje, all den tid organisert islam i Vest-Europa har det samme ansiktet. Det handler særlig om Brorskapet, salafisme, og den ekstreme Maududi-ideologien fra Pakistan og India, sistnevnte en mann som er forløper for både Taliban og Al-Qaida. Vi har Maududis ideologi i stormoské i Oslo og i mindre moskeer som er underavdelingen av hovedmoskeen til Islamic Cultural Center på Grønland.

Det finnes ingen oversikt over antall moskeer i vårt naboland, Sverige. I Danmark viste en kartlegging tilbake til 2018, at landet hadde 170 moskeer, mot 115 i 2006.

Og hva predikeres i moskeene? Hver eneste gang mediene sender inn skjulte kamera, er det full uttelling. I år 2000 gikk TV2 inn med skjult kamera i tre moskeer. Temaet var kjønnslemelstelse. Ingen av de tre moskeene var imot kjønnslemlestelse. Tvert om ble det i to av moskeene, stormoskeen Tawfiiq Islamsk Senter (startet opp av somaliere) og Islamic Solidarity Society (gambisk) gitt full støtte til lovbruddet.

La oss videre se til Danmark og TV2’s avsløringer av moskeer der så sent som i 2016. En imam fortalte trossamfunnet sitt at det er obligatorisk for barn å be fra de er syv år og at det er obligatorisk for foreldrene å slå dem fra de er ti år hvis de ikke gjør det. En annen imam fortalte kvinner at de ikke kan ta seg jobb hvis mannen ikke ønsker det, og slett ikke kan arbeide sammen med andre menn. TV2s opptak viste også at kvinner ble fortalt at de ikke har rett til å nei til sin manns krav om sex og at de må akseptere mannens gudommelige rett til å ta seg flere koner. Andre situasjoner viser en imam som oppfordrer folk til å lyge for å hente ut mer penger fra de sosiale myndighetene. 

Også i Sverige har det vært brukt skjult kamera i moskeer. Resulatet er det samme. Vi har også sett skjult kamera brukt ved en skolebuss i Sverige. Det var rett og slett sjokkerende å se at jentene ble loset inn bak, mens guttene ble loset inn foran. Full kjønnssegregering av små barn ved denne skolen, den såkalte «friskolen» Al Azharskolan. Når de voksne behandler barna slik vet man intuitivt at resten av lovreligionen islam følger med på lasset i undervisningen av de uskyldige barnesinnene.

Den danske imamen som hoppet av, Ahmed Akkari, har selv fortalt i sin bok Min afsked med islamismen om hvordan han og andre imamer styrte befolkningene i Danmarks gettoer etter sharialover. Særlig ble sharialovene brukt aktivt overfor kvinner som ble nektet skilsmisse.

Og så har vi avsløring fra Tyskland, som viser samme mønster, som at det ikke er lov å forlate islam.

Akkurat samme har vi sett fra England, avslørt av Channel 4. Bør alle disse avsløringene av ekstreme forhold – ikke minst hva gjelder kvinnesyn – bekymre noen av medlemmene i Ekstremismekommisjonen?

Én kvinne – moské og med livvakter

Er det «Eurabia-teori» å påpeke disse faktuelle forholdene? Kjenner kommisjonen til andre, langt hyggeligere forhold i moskeenes formidling av budskap til sine medlemmer? Kom gjerne trekkende med moskeen som ledes av Seyran Ates, Ibn Rushd-Goethe moskeen i Berlin, Tysklands eneste liberale moské. Haken ved dette eksemplet er at Ates må ha livvakter og sikkerhetsmyndighetene beskytter moskeen mot angrep – fra fundamentalister som mener Ates undergraver islam ved sin liberale holdning til kvinner, homofile og jøder.

«Vi lever i det 21. århundret, men lærer islam som på 700-tallet», som hun sier det i en film, Sex, revolusjon og islam.

Ja, det er nettopp 700-tallets lære som preger imamer og andre sentrale i moskeer Europa over. Lederskapet går bokstavtro til de islamske tekstene og Muhammed som det perfekte forbildet.

Kommisjonen nevner fødselsrater som en del av «konspirasjonen» om den demografiske utviklingen i Vest-Europa. Nakne fakta viser noe helt annet enn en konspirasjon. Endog med null innvandring til Norge vil sentrale muslimske landgrupper vokse betydelig de kommende årene, har HRS dokumentert i 2018, grunnet fødselsoverskudd og dermed organisk vekst. 

Det vil si at om 14 år kan de med syrisk bakgrunn være fordoblet til 59.778 – uten at en eneste ny syrer innvandrer.

Med andre ord vil de fleste innvandrergrupper i Norge fortsette å vokse selv om det er null innvandring fra de samme landene, noen langt raskere enn andre fordi de føder mange barn. Hvis denne fruktbarheten fortsetter på samme nivå vil vi stå overfor betydelige befolkningsendringer i Norge.

Tror kommisjonen forholdene er annerledes i andre sentrale land i Europa, at Norge liksom er et unntak i så måte?

La meg ta ett demografi-eksempel fra et annet sentralt vesteuropeisk land: De britiske øyene. Nasjonal statistikk (ONS) viser at den muslimske befolkningen nesten doblet seg i perioden 2001 til 2011, fra 1,5 millioner til 2,7 millioner. Per 1. januar 2014, altså tre år senere, passerte den muslimske befolkningen 3,1 millioner i Storbritannia, opp fra 4,8 prosent til 5,4 prosent av befolkningen. Det er også verdt å merke seg følgende faktum: Muslimene er en ung befolkning: En av fire britiske muslimer er under 10 år, hvilket understreker det formidable vekstpotensialet de kommende tiårene (tall fra 2016). I deler av London utgjorde allerede den gang muslimer om lag halvparten av den lokale befolkningen.

Hva forteller de siste tallene, fra 2021: På ett tiår har den muslimske befolkningen økt med 44 prosent til 6,5 prosent av befolkningen med totalt 3,9 millioner som bekjenner seg til islam. Rundt 5.000 briter konverterer til islam årlig, majoriteten er kvinner. Det sies at antallet øker kontinuerlig og det finnes et betydelig antall organisasjoner som pusher på konvertering. 4 prosent av den muslimske befolkningen består av konvertitter, samtidig utgjør disse 4 prosentene hele 12 prosent av jihadistene som er terrortrussel eller som er en del av IS.

I Norge utgjør konvertitter hele 18 prosent av dem som er voldelige fundamentalister, viser tall fra PST.

La oss se kort på moskéveksten på  den andre siden av Kanalen, Frankrike. Der ble det eksempelvis bygd 20 nye kirker på 2000-tallet, mens 60 kirker ble lagt ned. I perioden 2001-2006 så 500 nye moskeer dagens lys, og
antallet har økt til over 2.000 moskeer i 2011. I dag er antallet passert over 3.600 moskeer. Som en erkebiskop husker en islamsk leder uttalte til ham under et møte i Roma allerede i 1999: «Takket være deres demokratiske lover, vil vi invadere dere. Takket være våre religiøse lover vil vi dominere dere.» Er denne muslimske lederen smittet av en Eurabiateori?

Oslo «velsignes» med ramadan – av Høyre

Kommisjonen sier at Eurabiateoretikere knytter teorien til venstresidens politikere. Vi trenger ikke gå lengre enn til Oslos ramadangate for å se at dette ikke stemmer. Offisiell pynting og belysning med halvmåner er det partiet Høyre som står bak. De eneste politisk skeptiske røstene kommer fra FrP, ellers er tonen stort sett lik i alle andre partier. Politikerne logrer åpenbart for islam. Hvorfor gjøres dette når det overhodet ikke er tradisjon for dette i den islamdominerte verden? Hvorfor later politikeren tilsynelatende som om ramadan er det samme som den kristne julefeiringen?

Angsten for å gripe faktuelt fatt i vår tids største verdifare, har bitt seg fast i de politiske korridorene også, det er min klare forståelse etter over 30 år i feltet. Hvor kommer så denne angsten fra? Den britiske eks-statsråden George Walden (De konservative) forklarer hvorfor politikerne ikke snakker sant om islam, ikke før de er på vei ut av politikken eller allerede har forlatt de politiske korridorene. Han hadde selv forlatt politikken da han sa dette:

 – Jeg ville være til de grader alarmert av situasjonen (rundt islam i Europa, min anm.), at jeg ville gjort alt i min makt for å late som om den var under kontroll. Det er opp til politikerne å spille søt musikk under en krise (…). Det de i alle fall ikke kan si, er at vi står overfor en trussel som vi ikke ser noen ende på fordi den i bunn og grunn skyldes et sivilisasjonssammenstøt. Vi fortalte sannhetene om IRA, men om det islamske problemet lyver vi.

De fredelige, sekulære muslimene er under angrep fra de av det fanatiske, voldelige segmentet innen islams rekker. Det så vi nylig sist fra Frankrike, der er ei muslimsk skolejente holdt på å miste livet. Hvorfor? Samara (13) valgte å kle seg europeisk og ikke etter den islamske kleskodeksen. Dette skal ha fått det til å tippe over for andre muslimer ved skolen, som angrep henne så voldelig at hun endte i koma. Hun kunne like godt ha blitt drept. Moren sier dette:

«Samara bruker litt sminke, og jenta som angrep henne er tilslørt. Hun angrep henne mens hun anklaget henne for å være en ikke-troende i islam.» Hun la til: «Datteren min kler seg i en europeisk stil, noe som har ført til en rekke fornærmelser, angrep og nedsettende merkelapper mot henne.»

To gutter og ei jente er nå siktet for drapsforsøk. Trusler mot jenta, blant annet om voldtekt, hadde før overfallet sirkulert på nettet i to år. Det rapporteres at de siste månedene har det vært en økning i klager fra lærere i Frankrike om økende trusler fra studenter med arabisk bakgrunn, og eskalerende vold i utdanningsinstitusjoner.

Europeisering av islam eller islamisering

Den verdensledende historikeren og islameksperten, Bernad Lewis, sa det slik i sin tid: «Enten europeiseres islam, eller Europa islamiseres.» Det er sistnevnte som er i ferd med å skje – hvis man våger å løfte blikket. Islam har aldri gått gjennom en humaniserende, sekulariserende prosess, nettopp derfor styres 40 prosent av britiske moskeer av den ultrafundamentalistiske sekten Deobandi som varmt omfavnet Talibans tilbakekomst i Afghanistan. Dette vet enhver opplyst borger.

Og islams frontkjempere og ledere ser hvilken vei de har klart å få vinden til å blåse. Sist eksemplifisert med Islam Nets gode venn, Haitham al-Haddad, leder av fatwakomiteen til Det europeiske rådet for fatwaer og forskning. Han har holdt foredrag om islamiseringen på en konferanse i Storbritannia, der han forteller om islams fremgang og hvordan man nesten kan tro at man er i Afghanistan når man går i Londons gater.

Ifølge Haitham al-Haddad som også er en muslimsk teolog, har islam tatt store fremskritt i den vestlige verden de siste 20 årene. Han opplyste blant annet at det er godt synlig bare ved å gå ut i gatene.

– Se på våre brødre og søstre. Du tror kanskje du er i et andre Afghanistan, men det er faktisk Londonistan, sier forskeren.

Ifølge al-Haddad skal ikke muslimer betrakte seg selv som en «underdanig minoritet» fordi de er «menneskehetens ledere».

Al-Haddad listet opp islamiseringens fremgang de siste ti årene.  – Se på hvor mange som følger koranen nå. Se på antall moskeer. Se på antallet islamske institusjoner. Se nå, hvem kunne ha forestilt seg at vi ville ha Islam Channel, Eman Channel, Iqra TV og alt i Storbritannia. Dette var ikke der for 20 år siden, uttalte han.

Helt korrekt. Europas vestlige ansikt er i rask endring. Islam er på vei til å ta over for kristendommen. Det handler om demografi, en politisk manglende vilje til å handle, og om konsekvensene av en langvarig sekulariseringsprosess av våre kristne samfunn som har banet vei for totalitær islam.

Og, ja, det er til å bli dypt politisk deprimert av. Vi har ikke de politiske lederne vi hadde trengt. Vi har heller ikke fagfolk med tyngde som roper varsku her på berget. Det vi derimot har er en fordummende, feig, og uopplyst kommisjon om ekstremisme som ytterligere baner vei for den kulturelle islamske revolusjonen.