Islam

Like mange moskeer i Norge som i Frankrike

President Emmanuel Macron har bestemt seg for å filleriste politisk islam, ikke minst med å få kontroll over landets moskeer. Imidlertid har Norge, ut fra folketallet, like mange moskeer som det hardt terrorrammede Frankrike.

Beskjeden om å filleriste politisk islam kom allerede før den vanvittige halshuggingen av Samuel Paty 16. oktober, og før den påfølgende vel så vanvittige nedslaktningen av tre personer i Notre Dame-kirken. Det handlet for Macron om separatisme: At store miljø dominert av politisk islam lever avsondret fra det offisielle Frankrike.

Allerede er én moské ved Paris, Pantin-moskeen, stengt ned, foreløpig for en periode på seks måneder. Macron har også satt ytterligere 76 andre moskeer på en liste: – 76 moskeer mistenkt for separatisme vil bli kontrollert i løpet av de kommende dagene og de som må lukkes, de vil bli det, sa innenriksminister Gérald Darmanin nylig.

De har erkjent at moskeene produserer utenforskap, og i verste fall er et springbrett for personer som går fra en politisert islamsk ideologi til jihadisme og terror.

Antall moskeer i forhold til befolkningen

Dette fikk oss til å ta frem kalkulatoren. Frankrike huser 2.623 moskeer offisielt. Den franske befolkningen er på over 66.6 millioner personer (2016-tall). Dette betyr at det finnes en moské i landet per 25.467 personer.

Den norske befolkningen var på 5.37 millioner ved inngangen til 2020. Vi har rundt regnet 220 moskeer i Norge. Dette gir at per 24.398 personer finnes det en moské i landet vårt. Nesten identisk med Frankrike, altså.

Burde dette vekke bekymring? Kanskje, all den tid islam i Vest-Europa har det samme ansiktet. Det handler særlig om Brorskapet, salafisme, og den ekstreme Maududi-ideologien, sistnevnte en mann som er forløper for både Taliban og Al-Qaida.

Det finnes ingen oversikt over antall moskeer i vårt naboland, Sverige. I Danmark viste en kartlegging tilbake til 2018, at landet hadde 170 moskeer, mot 115 i 2006. Den danske befolkningen er på 5,7 millioner personer. Dette gir at det finnes en moské per 33.500 innbyggere.

Penger eller ideologi?

For norske regjeringer er knapt moskeer eller islam et tema. Fra nyåret av får vi imidlertid en ny trossamfunnslov som sier at moskeer i Norge som mottar finansiering fra regimer som ikke praktiserer trosfrihet, kan miste den offentlige økonomiske støtten.

Kanskje Stortinget skulle forlange at Solberg-regjeringen tar «en Macron»: Sette det ideologiske søkelyset på moskeene i landet vårt og hva de formidler? Eller må vi først oppleve at en lærers hode ligger i en gate, eller at kirkegjengere regelrett henrettes?