Islam

Antall moskeer har eksplodert

Den kulturelle revolusjonen pågår rett foran nesen på oss, men får ingen oppmerksomhet i de toneangivende mediene. Ny kartlegging i Danmark forteller om 55 nye moskeer og islamske "bønnesteder" siste ti årene. Hva er situasjonen om nye ti år?

Kartleggingen viser at det nå er 170 moskeer og islamske «bønnesteder» i Danmark, mot 115 i 2006. Kartleggingen er politisk vedtatt.

Kortlægningen er en del af aftalen om religiøse forkyndere fra 31. maj 2016 mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Parterne var enige om, at der var behov for en opdatering af en lignende kortlægning i 2006.

Stigningen sammenfaller med økt andel muslimer i landet.

Muslimer går mer i moskeen enn det som ble registrert ved forrige kartlegging. Syv til ni prosent av danske muslimer anslås å delta i fredagsbønnen i dag, mot fem til syv prosent for ti år siden.

I to av tre av moskeene deltar kvinnene regelmessig. Danske er mer vanlig i dag som forkynnerspråk. I 2006 var forkynnerspråket imamens morsmål i ni av ti moskeer. I dag er dansk språket i tre av ti moskeer («jevnlig eller delvis»).

Vi har ingen slik kartlegging i Norge, men ut fra hva vi har observert siste årene, og også fått tilsendt til fotoprosjektet, ser det ut til at antall moskeer er betydelig flere i Norge. Men politikerne har ikke villet ha en kartlegging som den vi ser fra Danmark.

Det er en underlig tid vi lever i. Rett foran nesen vår byttes kristendommen og kirker ut med islam og moskeer. Hovedstrømsmediene bryr seg ikke om den kulturelle revolusjonen dette forteller om. Som vi rapporterte i går, har endog NRK-sjefen selv forklart hvordan vi skal oppdras til å akseptere «mangfoldet» og «forskjellighet», uten at forskjelligheten defineres i et verdiperspektiv. Kristendommen, hinduismen og islam er jo helt jevnbyrdige størrelser. De er like gode, og basert på samme verdier, er den offisielle talen.

Vi vanlige borgere ser retningen. Vår bekymring tas ikke til etterretning.

Den korte avis: Danmark under forvandling: På blot ti år er antallet af moskéer i Danmark eksploderet, viser en ny kortlægning