Islam

Muslimer i Norge organiserte seg i hijabens navn – og vant

HRS kan i dag avsløre hvordan muslimer organiserte seg bredt for å trumfe gjennom kravet om å slippe å vise ørene på passfoto. Vi har gått gjennom de over 1.000 høringssvarene justisdepartementet mottok, og vi undrer oss: Ble også Christian Tybring-Gjedde utsatt for en organisert kampanje da hijab-jenter oppsøkte han på valgbod i Oslo med skjult opptak?

Den 26. august var Christian Tybring-Gjedde på FrPs valgbodstand i Oslo (mediene sier 25. august, men da var boden stengt). Her kom det en gjeng på det som skal ha vært 10-15 jenter, der noen av disse var iført hijab. Først for noen dager siden kom saken på TV2-nyhetene, der hovedbudskapet var at Tybring-Gjedde tilbød jentene penger for å ta av seg hijaben.

Pressede unge jenter

En av jentene hadde båndopptakeren på mobilen på, så opptrinnet er dokumentert. Alle som så TV2-saken kan heller ikke ha unngått å få med seg at i lydutdraget som ble gjengitt snakker vi om en hissig, hylende, skravlende, provokativ jentegjeng som opptrer alt annet enn respektfullt. Jentenes hovedbudskap var å få vite hva Tybring-Gjedde mener om hijab. Det vet antakelig jentene godt fra før. Christian Tybring-Gjedde har aldri lagt skjul på at han ikke liker hijab.

Ut fra lydutdraget er det umulig å høre hva jentene egentlig sier, da de snakker og hyler i munnen på hverandre, men det er mye «faen». Det fremkommer altså at Tybring-Gjedde først tilbyr 500 kroner, deretter høyner han til 1.000 kroner, for å ta av hijaben, da som et bevis på at å iføre seg hijab ikke er en frivillig sak. Selvsagt var det dumt av Tybring-Gjedde, for han burde skjønt at dette kom til å misbrukt for hva det er verdt.

Når så Fatima, anonymt må vite, gjengir opplevelsen på TV2 fremstår hun som uskyldigheten selv – «jeg er bare 15 år» og han er en «voksen mann». Og jentene ble så «opprørt» over Tybring-Gjeddes tilbud.

Fatima forteller at hun skalv og at hjertet banket hardt, men at hun bestemte seg for å stå opp mot politikerne, og forsvare sin rett til å bestemme over seg selv.

– Jeg følte meg litt meg sånn veldig presset. Det er ikke greit, jeg er 15 år mens han er sånn – jeg vet ikke helt – men i hvert fall en voksen, mye eldre enn meg. Jeg følte ikke at han så på meg med respekt, sier hun.

Og hvorfor er hun anonym? Jo:

– Hvis jeg viser identiteten min, og fordi jeg er muslim, ikke sant, så er jeg litt redd for hva som kommer til å skje med meg, fordi det er ikke alle som liksom liker muslimer. Og det er ikke alle som er like hyggelige, sier hun.

Offerrollen spilles til fingerspissene. Lydutdraget forteller om alt annet enn pressede unge jenter (TV2 gjengir det ikke, men de har valgt å transkribere hva Tybring-Gjedde sa). Realiteten er jenter som respektløst står knallhardt på.

Du kan høre det her:

Organisert angrep?

Men hvor passer den historien inn? En stortingsrepresentant i møte med hijabjenter har tapt i utgangspunktet. Dette er jenter som vet at de har «alt» på sin side, ikke minst gammelmediene. Få tør å kritisere hijab, og deres unge alder tatt i betraktning tilsier at de i ett og samme åndedrag kan fremstå som unge og uvitende, men like fullt bastant hevde frivilligheten ved hijab – og kreve respekt.

Fatimas skole, Bjerke videregående skole, har reagert med forskrekkelse, og sendt brev til FrP med vantro om at «dette er holdninger som finnes blant våre stortingspolitikere i et demokratisk land som Norge». Det sier faktisk en del om skolens ledelse.

Dette er mat for mediene. Ahmed Fawad Ashraf, debattredaktør i Avisa Oslo (som har Eirik Mosveen som sjef, som tilfeldigvis er gift med Ingvild Jensen som presenterte saken i TV2), går absolutt lengst i sin «tolkning»: Folk flest syns ikke det er greit å be en 15-år gammel jente om å kle av seg, men så har du Christian Tybring-Gjedde (58). Ashraf burde heller hørt på barnesangen «Lua av» – Nei, nei gutt, dette må bli slutt.

Merkelig er også reaksjonene fra FrPs ledelse. FrP-leder Sylvi Listhaug mener åpenbart at det er best å gå stille i dørene, gitt det i utgangspunktet tapte opptrinnet «unge hijabjenter versus voksen mann/stortingsrepresentant», men har det slått ledelsen at opptrinnet kan være fullt ut organisert? Eller tenker de at selv om opptrinnet er et organisert angrep, så har de likevel tapt? Da er det bare å kaste Tybring-Gjedde under bussen og besøke elevene ved Bjerke vgs for å fortelle – hva da? Det samme som Tybring-Gjedde om at de selvsagt kan velge å gå med hijab, men at FrP egentlig ikke liker hijab?

Vi kunne faktisk fått en debatt om hijab etter dette opptrinnet – og vi kunne fått en debatt om muslimer organiserer seg for å få det slik de vil. For det har de gjort før.

Religionsfriheten trumfet sikkerheten

I mars 2019 sendte Solberg-regjeringen et forslag til endringer i passforskriften på høring, der blant annet det nye kravet om synlige ører kunne velges bort. Høringsfristen ble satt til juni samme år.

I høringsnotatet ble blant annet de grunnleggende vilkårene for bestemmelsen av identitet for å få utstedt pass og ID-kort presentert. Regjeringen hadde åpenbart forventet seg en viss motstand, da de i den foreslåtte bestemmelsen om krav til ansiktsfoto hadde tatt inn to alternative forslag – ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker det regjeringen definerte som «religiøse hodeplagg». Det het videre at «Departementet ønsker et bredest mulig beslutningsgrunnlag gjennom synspunkter fra høringsinstansene, herunder fra ulike fagmiljøer, før det tas stilling til om unntak er tilrådelig.»

Men det ble så som så med å lytte til fagmiljøene – for muslimer, både som privatpersoner (anonyme eller med navn) og organisasjoner, kuppet hele høringsrunden. Og regjeringen rygget. 

HRS har omtalt denne saken før, der vi påpekte at regjeringen rimelig raskt skiftet mening. Regjeringen, ved justisdepartementet, var helt klar på at  «synlige ører er viktig for identifisering, og ingenting trumfer sikkerhet».

Men noen måneder etter lød det fra justisminister Monica Mæland at de valgte bort rådene fra fagmiljøer  – som politiet – fordi regjeringen ikke ville «kreve mer enn det som er nødvendig». Det het at det «må være forholdsmessighet mellom kravene vi stiller, særlig når de oppfattes å forskjellsbehandle og å forhindre religionsfrihet». Med andre ord: religionsfriheten trumfet sikkerheten.

Regjeringen gjorde også noe annet som de sikkert mente var strategisk – de solgte nemlig inn den svekkede sikkerheten, om vi skal tro fagmiljøene, med ikke å kreve synlige ører, som om det var et krav fra sikhene. Media bet på. NRK viste til «at det først og fremst er sikher som har kjempet mot kravet om synlige ører». Den gang kalte vi det en sannhet med modifikasjoner, nå kan vi fortelle at det er ren løgn.

Da det som egentlig burde være en dårlig nyhet (for Norges sikkerhet) ble presentert, var det med en mer eller mindre tildekket justisminister Monica Mæland (H), og de capskledde barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) – og «nyheten» ble presentert i sikhenes tempel. Strategien var åpenbart å gi inntrykk av et slags religiøst mangfold, med kristne Ropstad og muslimen Raja sammen med sikhene.

Men det var muslimene som trakk det lengste strået. Og som vi sa da: Spørsmålet er når muslimer vil organisere seg neste gang – og for hvilken sak?

Faglige innspill oversett

Det kom inn svært mange høringssvar til denne nye forskriften om pass og nasjonalt ID-kort, over 1.000 som kanskje er historisk mange. De aller fleste av disse var fra privatpersoner, og stort sett alle høringssvarene handlet om én ting: kravet om at det ikke skal være synlige ører på passfoto.

Vi har også tidligere omtalt disse høringssvarene, men for en stund siden tok vi et dypdykk i disse. Det er på mange måter skremmende lesning, og viser hvordan man kan organisere seg i vårt demokratiet for å pådytte flertallet mindretallets særkrav. Her måtte altså sikkerheten først og fremst vike for hijab, som er et omstridt plagg i seg selv.

La oss først minne om hva Politidirektoratet uttalte. De er tross alt overordnet myndighet for politiet og har ansvar for all grensekontroll, i tillegg er det de som har ansvar for både passutstedelse og passkontroll. Så Politidirektoratets vurdering burde veie tungt. De sa blant annet:

Politidirektoratet har tidligere uttalt at det av hensyn til verifisering og kontroll av identitet ved passutstedelse og grensepassering, er svært viktig å videreføre kravet om synlige ører i pass og ID-kortbilder. Direktoratet har særskilt trukket frem at en persons ører er like unike som fingeravtrykk og at disse har mange identifiserende trekk ved seg. Den som skal behandle en passøknad eller den som foretar grensekontroll, kan dermed ved manuell kontroll av person opp mot fremlagt dokument eller registrert bilde i pass- og ID-kortregisteret, i mange tilfelle ved hjelp av ørene vurdere om det er samsvar mellom fysisk og avbildet person.

Politidirektoratet viste også til at saker behandlet hos Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) og Diskrimineringsnemda som gjaldt påstanden om at «synlige ører på passbildet innebærer en indirekte forskjellsbehandling på grunn av religion», ikke vant frem. Konklusjonen var at kravet om synlige ører «har et saklig formål» – nemlig sikkerhet. Da er det ikke diskriminerende.

Så kan det legges til at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) var enige med Politidirektoratet. IMDi påpekte blant annet følgende: «Trygghet på hvem som til enhver tid oppholder seg i landet er et viktig hensyn i et åpent og trygt samfunn», og de så det derfor som «positivt at departementet vurderer det som uaktuelt med en unntaksbestemmelse der den enkeltes religiøse overbevisning er avgjørende for hvorvidt kravet om synlige ører skal gjelde».

Men verken Politidirektoratets behov eller IMDis argumentasjon om trygghet var godt nok for regjeringen. Da reiser det sentrale spørsmålet seg: hva var «godt nok», slik at de snudde?

Da må vi inn i de øvrige høringssvarene.

Organisert

Først; det er styreleder Trond Ellingsen og jeg som har foretatt en manuell opptelling, så det kan være at det dukker opp tellefeil, men det har liten betydning for helhetsbildet. Ikke minst fordi det er umulig å få nøyaktige tall. Mange av høringssvarene er anonyme, flere har sendt inn flere høringssvar, og det er umulig å vite om disse også er blant de anonyme. Men det ser ut som om justisdepartementet har registrert de (fleste) hver for seg.

Av de 1.068 høringssvarene som var tilgjengelig da vi talte opp, var 20 på sikhenes vegne. Sikhene ønsket entydig at det ikke skal være et krav om synlige ører og viste til turbanen. De resterende høringssvarene inneholder for den altoverveiende del ønsket om å kunne bruke hijab i passfotoet.

Hvis vi ser på noen begreper som går igjen i høringssvarene (og da er ikke de svarene som ble gitt i pdf-format inkludert, og de teller over 200), finner vi for eksempel:

 • Hijab nevnes 608 ganger («tørkle» har null treff)
 • Religiøse hodeplagg nevnes 428 ganger, hodeplagg 681 ganger
 • Religionsfrihet eller (religiøs) frihet nevnes 597 ganger
 • Krenket/krenker/krenkende er nevnt 501 ganger
 • Muslim(sk), islam(sk) eller lignende nevnes 407 ganger
 • Nedverdig/ende 180 ganger
 • Sikh(er) eller lignende nevnes 86 ganger
 • Turban nevnes 78 ganger

Det er med andre ord ingen særlig tvil om hvilken vei hovedtyngden av svarene gikk, men også her kan det se ut som om «ordren» har vært at man skulle bruke mest mulig nøytrale ord, slik som for eksempel «religionsfrihet» og «religiøse hodeplagg» (eller bare «hodeplagg»), men når vi går inn i høringssvarene ser vi at har mange vært «ulydige».

Minimum 500 av høringssvarene har identisk ordlyd, fordelt på hovedsakelig syv forskjellige tekster. Noen har også vært delaktige i ulike høringssvar.

Hvor avslørende dette er kan vi først ta ved dette «høringssvaret», som fem privatpersoner (Abed, Bilal, Fatima, Saltan, Tasnim) kom til å svare:

Saker sendes på høring for at interesserte parter – både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner – skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller organisasjon, eller anonymt. Det er mulig å registrere seg som bruker på regjeringen.no for å avgi høringssvar. Da vil du få en oversikt over alle høringssvar du har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre på dem senere.

Hvem som var avsender til denne «folkeopplysningen» vites ikke, men den ble altså ikke oppfattet riktig av alle.

Derimot var det et annet høringssvar som mange fant å kunne stille seg bak, 76 privatpersoner og én organisasjon (Muslim Union i Agder):

Det er ingen teknisk nødvendighet for identifisering av en person av å måtte ha synlige ører. Det er ingen ting i EU-direktiver som krever dette. Dermed er dette kravet ubegrunnet med håndfaste bevis og dermed en innskrenkning av den enkeltes frihet. Jeg stiller meg positiv til at det nå blir lagt frem en høring og krever at justis- og beredskapsdepartementet om å revurdere dette kravet. Det går direkte mot personlig og religiøs frihet og skaper problemer for de som bærer hijab og andre religiøse hodeplagg.

To andre (anonyme) tok kortversjonen:

Det er ingen teknisk nødvendighet for identifisering av en person av å måtte ha synlige ører. Dette er bare med på å ha en moderne form for diskriminering og rasisme, Norge burde ikke være en del av dette og snarest få det bort.

66 privatpersoner (i underlag av halvparten anonyme) og to organisasjoner (Islams lære og metode og Khadija Senter) hadde følgende høringssvar:

Jeg som muslim ber regjeringen om at loven om å vise ørene på passbilde blir endret. Vi føler det som svært krenkende og nedverdigende å måtte ta ut ørene ut av hijaben da det krenker rett til alle muslimske kvinner som bor her i Norge. Vi tror at denne loven bryter frihet.

Så er det noe mer interessant. Rundt 260 privatpersoner (langt de fleste anonyme) hadde et langt og utfyllende høringssvar, som gikk under følgende hovedtemaer:

 • Kravet krenker retten til religionsfrihet og religionsutøvelse
 • Regelen gjør det ikke enklere med identifisering
 • Identifisering kan oppnås ved bruk av andre midler og metoder
 • Bruk av teknologi

Alle avslutter også likt:

Jeg forventer med dette at regjeringen fjerner kravet om synlige ører på ansiktsfoto som har vært til ulempe for personer som bruker religiøse hodeplagg siden det ble innført i 2014!

Mange av disse svarte kun med vedlegget «Høringsuttalelse vedr ansiktsfoto i ny forskrift 2019 – privat.pdf» (noen endret navn på vedlegget), uten noen annen kommentar. Ni personer sendte like godt screenshot av dette vedlegget som svar.

15 organisasjoner (blant annet Abu Al-fadel Islamisk Kultursenter, Det Norske Imam Ali Senter, Flerspråklig generasjon, ISMG Ungdom, Khadija senter, muslim Forum Sandnes, muslimsk Studentsamfunn, Oslomet muslimsk Studentforening, Tenkislam, Kawthar Student Organization, Kolsoum) kom med et høringssvar i pdf-format som er svært lik den privatpersonene over kommer med over. Det vedlegget heter «Høringsuttalelse vedr ansiktsfoto i ny forskrift 2019 – organisasjon.pdf» (fem organisasjoner hadde endret navnet på vedlegget).

«Interessant» er det at Islamsk Råd Norge, som er en paraplyorganisasjon, har akkurat samme høringsvaret. Pdf-ene for «organisasjon» og «privat» er heller ikke veldig ulike.

Deretter følger 24 private og fire organisasjoner (Islam Net – Det Islamske Nettverk, Islams Lære & Metode, Norsk Tyrkisk Kultur Forening, Tawfiiq islamsk senter) som også er lik den over, men den starter på to ulike måter. Den ene lyder slik:

Det er mange familiemedlemer, venner og andre bekjente som er berørt av påbudet som ble innført i september 2014 om synlige ører på passfoto. Jeg støtter sterkt derfor alternativet som nå legges fram i ny forskrift om at påbudet oppheves slik at personer som bruker religiøse hodeplagg ikke trenger å vise ører på ansiktsfoto for pass eller andre ID-kort.

Den andre er langt lengre – og «trykker» på de kjente påstandene om for eksempel islamofobi, antisemittisme (de har ikke noe øreproblematikk) og radikalisering. Et utdrag følger her:

Jeg mener kravet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Kravet om synlige ører på ansiktsfoto bryter med religionsfriheten og retten til å bruke religiøse hodeplagg hvor ørene skal være dekket til slik som ved bruken av turban, hijab osv. I tillegg, oppleves teksten som angår kravet til synlige ører som et meningsløst tiltak designet med hensikt om å undertrykke, vanskeliggjøre, problematisere og innskrenke utøvelse av religion og bruken av religiøse plagg. Av den grunn ønsker jeg å uttrykke min skarpe uenighet og sterke motstand mot forslaget. Religion og religionsutøvelse har alltid vært en naturlig del av verden vil alle sammen lever i, dette er et faktum som må respekteres, også av dere i regjeringen. I lyset av den økende islamofobien, antisemittismen og fiendtligheten som utvises overfor religiøse, bør slike tilbakemeldinger som dette tas på alvor. Radikalisering er et felles problem som er å finne blant religiøse så vel som ikke-religiøse. Deres forslag, om den blir vedtatt i sin opprinnelige form, vil garantert bidra økt misnøye blant norske borgere og sannsynligvis føre til økt radikalisering. Da vil den nemlig virke mot sin hensikt.

63 privatpersoner har falt for denne:

Jeg ønsker å spille inn endring av at loven om pålagt synlighet av ørene på passbilde blir endret. Det er sett på som svært krenkende og nedverdigende å måtte ta ut ørene ut av hijaben. Er dette virkelig nødvendig for å identifisere en person? Holder det ikke med synlig ansikt og eventuelt fingeravtrykk? Svaret er nok nei. Å vise ørene er heller ingen praksis i andre land. Det anses som svært unødvendig å vise ørene ved passfoto og det bes derfor om at denne regelen vurderes på nytt og fjernes.

Deretter følger et likelydende høringssvar som ni privatpersoner (konklusjon: nei til synlige ører) har sendt og et annet likelydende over samme lest som 12 personer har «adoptert».

Tre privatpersoner har kommet til at «ape» uttrykker deres frustrasjon:

Aida: Mener det er diskriminerende å måtte se ut som en ape på passbildene ved å vise frem ørene. Har ingen mening.

Ikram: Jeg har bært på min hijab helt siden jeg var 11 år gammel. I dag er jeg 21 år, og hijab er en del av min identitet. Jeg har tidligere alltid gledet meg til å fornye passet mitt, men ikke nå lenger, for selvtilliten min har gått ned, takket være dere.

Jeg ser rett og slett ut som en ape på passbildet, med ørene skyvet fremover. Helt latterlig. Hadde vært greit om det kun var meg selv som kunne se bildet, men jeg har blitt latterliggjort i Malaga, Melilla og London alle gangene passvaktene skulle identifisere meg. Jeg føler meg lurt av Norge, krenket og tråkket på.

Hvis ørene VIRKELIG var en viktig del av identifikasjonen: hvorfor er det kun Norge som har utført den? Det ironiske er at Norge er for «religionsfrihet». Hvor blir av den når jeg blir krenket og sett ned på av andre, når de ser passbildet mitt? Jeg føler meg lite verdt takket være dere. Dette er utrolig trist. For jeg er født og oppvokst i Norge, ser på meg selv som en norsk kvinne, men tydeligvis blir ikke mitt hodeplagg respektert eller tatt godt i mot. Dette er en del av min identitet, og hijab skal IKKE bare sjule håret, halsen osv. men også ørene, for det er en del av HODET.

Jeg ber med dette at dere skal respektere religionsfriheten, og fjerne «ører» som en del av identifikasjonen. Ta heller fingerprints eller noe. Det funker mye bedre.

Imam Ghalib: Reglene burde endres. Det er diskriminering! Å se ut som en ape på passbilde.. det er ille. Alle skal bli respektert

I tillegg til disse er det altså flere hundre enkeltsvar, men de handler om det samme: hvor fælt det er at Norge skal «tvinge» hijaben av kvinner. Mange av dem er deprimerende lesing fordi det med all tydelighet kommer frem at tenkes «meg selv» og at de samme forstår lite av å leve i et demokrati.

Her et utdrag fra Betul:

Jeg selv syns det er latterlig å se en person, med synlige ører som stikker ut, og forestiller meg samtidig, å se en politimann som innerst inne for latterkramper, pga bildet mitt på passet, jeg har som enkelt person rett til å saksøke denne personen, og dette vil igjen skape mye sak hos tingretten. Det er brutt på diskrimineringslovverket.

Fra Fahimeh:

Hei!Jeg synes at å vise ørene til andre er ikke greit! Det er veldig ubehagelig og ekkelt å gjøre dette for meg! Derfor mener jeg at dere diskriminerer oss rett og slett!

Heller ikke Habibe finner det nødvendig å utdype noe særlig (det gjelder svært mange av «høringssvarene»):

Hei! Jeg vil at dere fjerner krav om synlige ører.

Hussain (som det er mange som heter) har «svaret»:

Jeg ber venneligst å få endret loven om at kvinner med hijab må ha ørene synlig på pass bilde! Dette er krenkende og ikke viktig for sikkerheten!

Utdrag fra Hava:

Ingen kan gjenkjenne meg bare av å se på ørene mine. Desutten når du tar hijaben så blir ørene skyvd frem slik at dere får ikke riktig bilde av ørene uansett siden de blir skyvd frem. Så eneste grunn for at denne loven ble lagd er for å krenke, dere tror uansett hvilken lover dere lager at vi vil bli vantro som dere. Glem det. Hvor er respekten blitt av? Dere forventer respekt men viser ikke selv.

Bedre er det ikke at også barn tydeligvis er trukket inn: Denne er fra Esma som åpenbart en ung jente:

Vi, jeg og andre muslimske familiemedlemmer og venner ønsker ikke å vise ørene på pass-bildet. Ørene er også en del av tildekkingen når vi dekker oss. Min tur til å ta pass-bildet har ikke kommet ennå men jeg er beskymret og redd for den dagen jeg skal ta bildet. Min mor tok bildet for ca ett år siden og hun kom hjem gråtende. Hun var sur og lei seg fordi hun mente tildekking med ører under sjalet er en del av hennes identitet. Vi er redd for at Norge skal gå for langt og ta identitet vår fra oss. Ikke ta vår identitet fra oss!

Fatimah har også undertegnet med alder, 12 år:

Jeg er veldig lei meg på grunnen av at vi må vise ørene våres i passet.Jeg følger meg presset og at noen tvinger meg.Dere sier at Norge er et fritt land men det tror jeg ikke.Hadde det vært greit at vi hadde gjort det same mot dere,Nei.Vi mennesker må ta vare på værandre ikke hate værandre og bestemme over andre uansett Religjon,utseende.Vær så snill ta bort reglen deres.Jeg ELSKER hijaben min og uansett hva som skjer skal jeg ALDRI ta den av.

Så må vi bare ta med et utdrag fra Idrizi:

Diskriminering ! Det er bare tull at kvinner må vise ører på et bildet. (…) Hva skjedde med å respektere , leve sammen, lære av hverandre, jobbe sammen for å forbedre et samfunn? Det er mange innvandrere med statsborgerskap som ikke har kjønt det med høringer osv….

Jeg synes det er unødvendig med høringer når det gjelder religiøse rettigheter fordi flertallet av befolkningen med innvandrerbakgrunn som mest sannsynlig blir rammmet av akkuratt slike temaer, har ikke helt peiling på hvordan systemet med høringer foregår. Desutten så har folk andre ting å gjøre enn å være klar for hver eneste høringer!

Hvis du ikke tror oss, er du hjertelig velkommen til å ettergå dette selv på regjeringens hjemmeside.

Muslimer evner ikke å organisere seg? Tro det den som vil. Og de skyr heller ikke å bruke barn og unge i sin kamp for hijaben. Vi trenger heller ikke lure på hva som blir den neste «kampsaken». Det har allerede Zeliah Kazmouz-Acar (hun som ikke ville håndhilse på kronprinsen og som er styremedlem i Islamsk Råd Norge) annonsert i et koseintervju i Aftenposten: