Demografi

Når den politiske adel og øvrig elite byr kvinnefiendlighet velkommen

Et privat togselskap i Tyskland innfører egne kvinneavdelinger for at kvinnelige passasjerer skal slippe å bli seksuelt trakassert og antastet på toget. I Storbritannia snakker Labour-leder Jeremy Corbyn om det samme. Å opprette egne vogner for kvinner kommer som en reaksjon på nordafrikanske og arabiske menns masseovergrep på tilfeldig…

Et privat togselskap i Tyskland innfører egne kvinneavdelinger for at kvinnelige passasjerer skal slippe å bli seksuelt trakassert og antastet på toget. I Storbritannia snakker Labour-leder Jeremy Corbyn om det samme.

Å opprette egne vogner for kvinner kommer som en reaksjon på nordafrikanske og arabiske menns masseovergrep på tilfeldig forbipasserende kvinner i Köln på Nyttårsaften. De spesielle kvinneavdelingene skal ligge i nærheten av togpersonalets kupè og kan kun benyttes av kvinner og medfølgende barn.

Nyheten om de speciella kvinnoavdelningarna kommer bara några få dagar efter att den första personen blivit åtalad efter händelserna i Köln på nyårsnatten.

En 26-årig man av algeriskt ursprung har åtalats för sexuellt ofredande och stöld.

Det siste året har vist at europeiske jenter og kvinner i stadig større grad er utrygge i det offentlige rom og er redde for å bevege seg utendørs alene.

I Sverige har det på nyåret vært en bølge av overfall og seksuelle overgrep på jenter og kvinner på åpen gate. Bare i Östersund var det åtte grove overfall som inkluderer voldtekt, voldtektsforsøk og mishandling på drøyt to uker.

rapeI Stockholm og Göteborg opplyser politiet at de er overbelastet og ikke lenger er i stand til å utføre alle sine oppgaver pga store gjenger av såkalte enslige mindreårige asylsøkende gutter og unge menn som til tross for at de bedriver omfattende kriminalitet som ran, overfall og fysiske, seksuelle overgrep på kvinner på og rundt byenes trafikale knutepunkt, er tilnærmet immune mot ordensmakten og rettsvesenets inngripen.

I mens blir jenter og kvinner stadig reddere for å bevege seg utendørs. En undersøkelse foretatt av byrået Inizio på oppdrag for Aftonbladet viser at nærmere halvparten av svenske kvinner nå føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid.

Det samme viste seg å være tilfelle i Köln etter masseovergrepene på kvinner på og rundt sentralstasjonen på nyttårsaften. Også her opererer tilvandrede unge kriminelle nordafrikanere helt åpenlyst, nærmest immune mot samfunents inngripen. De er faktisk ansett som så aggressive og farlige at politiets egne retningslinjer sier at betjenter ikke må nærme seg dem for å kontrollere identiteten deres eller anholde dem alene. Politiet anbefales å gå to eller aller helst flere i følge, da disse mennene oppgis å bære våpen som kniver, pepperspray og knokejern. De tillates altså å streife fritt rundt og livnære seg av kriminalitet blant sivile barn, kvinner og menn på et trafikalt knutepunkt i en europeisk by. En offisiell rapport fra innenriksministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen viser da også at hele 40 prosent av innvandrere fra Algerie, Marokko og Tunisia har begått kriminalitet i Köln og omegn innen ett år etter ankomst til Tyskland.

Samme type atferd ble observert i flere tyske og andre europeiske byer samme kveld:

I Düsseldorf kom det inn 65 anmeldelser. I Hamburg var antallet anmeldelser og straffesaker 133. Likelydende beretninger kom også fra Frankfurt og Stuttgart. Nyhetsbyrået AFP meldte om tilsvarende tilfeller, om enn i mindre skala, i Zürich i Sveits og Saltzburg i Østerrike, mens politiet i Finland rapporterte om uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering i Helsinki på nyttårsaften. Politiet var også på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere planla å sextrakassere kvinner og hadde derfor forberedt seg. Tre konkrete tilfeller fant sted på sentralstasjonen i Helsinki, hvor rundt tusen asylsøkere – hovedsakelig fra Irak – hadde samlet seg. I Kalmar i Sverige mottok politiet minst åtte anmeldelser om seksuell trakassering av 15 kvinner mellom 16 og 20 år samme kveld. Det samme ble meldt fra Malmö og Karlstad.

Det kommer også regelmessige rapporter om at gutter og unge menn med innvandrerbakgrunn seksuelt trakasserer og begår seksuelle overgrep på jenter og kvinner i svømmehaller i svømmehaller i Danmark og Tyskland såvel som i Sverige.

I Danmark opplever jenter og kvinner stadig større utrygghet og flere fysiske krenkelser i småbyene Thisted, Haderslev og Sønderborg. På disse stedene har danske myndigheter etablert asylleire og det har de lokale kvinnene bokstavelig talt fått føle på pelsen, da mannelige beboere ved mottakene forfølger og grafser på dem. Lignende skremmende, nærgående atferd fra unge, mannlige asylsøkere mot mindreårige jenter er også rapportert fra nærområdene til norske asylmottak i Melsomvik, Alta og Bardu. Den offisielle reaksjonen var bare å flytte gjerningspersonene til andre mottak i andre lokalsamfunn.

Det kulturelt betingede kvinnesynet og mannsidealet disse guttene og mennene abonnerer på går først og fremst utover jenter og kvinner i innvandrermiljøene, hvilket modige kvinner fra de samme miljøene gjentatte ganger har varslet om.

Det begynner imidlertid å også få konsekvenser for «etnisk innfødte» jenter og kvinner. I flere av landene disse kommer fra bruker gutter og menn seksuell trakassering/overgrep for å jage kvinner ut av det offentlige rom. Seksuell trakassering er da også forferdende utbredt i nesten hele den arabiske verden.

Og deres valgte fremgangsmåte fungerer utmerket i Europa også. Det populære Eriksdalsbadet i Stockholm rapporterer nå at det er merkbart færre tenåringsjenter i svømmehallen pga «enslige, mindreårige asylsøkeres» gjentatte seksuelle trakassering og overgrep.

Men det er ikke bare på trafikale knutepunkter, kollektivtrafikken, i nattelivet og i svømmehaller denne typen gutter og unge menn får utfolde seg.

Det rapporteres om samme type atferd på barneskoler, hvis lokaler også brukes til språkundervisning av såkalt enslige, mannlige asylsøkere i de øvre tenårene og tjueårsalderen.

Dette er for øvrig ikke noe som bare går ut over ikke-muslimske jenter og kvinner uten innvandrerbakgrunn; kvinnefiendtligheten har fritt spill også på innvandrertette skoler. I forstaden Tensta utenfor Stockholm er gymnaset Ross Tensta besluttet nedlagt etter en grotesk offisiell rapport om forholdene ved skolen.  Skoleinspeksjonens rapport forteller om lærere som opplever at det er elevenes lover og ikke samfunnets som gjelder på skolen. Lærerne fryktet trusler fra elever hvis de ble irettesatt og skolen hadde således latt elevene ta makten. – Rapporten gir et bilde av et uhørt tøft, hardt og voldsomt miljø, sa skolebyråd Olle Burell (S). Tilstanden ved skolen som ble beskrevet som at jungelens lov hersker. Og surprise, surprise: rapporten forteller om «hendelser» av nøyaktig samme type som er observert i landets svømmehaller og på Stockholms kommunes ungdomsfestival.

Etablissementets reaksjon på sistnevnte er særdeles illustrerende for hvordan europeiske myndigheter kvier seg for å ta tak i det økende og farlige problematikken:

I januar ble det kjent at svensk politi hadde unnlatt å rapportere omfattende seksuelle overgrep på jenter helt ned i 11-12 års alderen under den kommunalt arrangerte ungdomsfestivalen «We are Sthlm» i Stockholm i august 2014 og 2015.

I to år hadde en stor gjeng gutter/unge menn kveld etter kveld trakassert unge jenter ved å omringe dem, trykke seg inntil dem og beføle dem under festivalens konserter. Overgrepene var mange og alvorlige; noen fikk fingre stukket i underlivet, hvilket kategoriseres som voldtekt i Sverige. Gruppeatferden og ofrenes fortellinger er til forveksling like som de som hørtes fra flere byer i Europa i januar 2016. På en kveld brukte politiet paragrafen om ordensforstyrrelse for å bortvise hele 90 gutter/unge menn som bedrev denne formen for seksuell trakassering og overgrep. Til sammen ble 200 unge gutter/menn bortvist for samme type atferd i løpet av de fem dagene festivalen varte.

Det gikk faktisk så langt at politiet på et tidspunkt vurderte å segregere publikum etter kjønn. I likestillingslandet Sverige. Og hva skjedde med gjerningsmennene? De ble bare bortvist. Èn enkelt person skal ha blitt tiltalt for «sexuelt ofredande».

Tyske, svenske, norske og andre europeiske myndigheter har hele veien hatt et valg og de har åpenbart valgt Bøygens: å gå utenom. Resultatet er at de har overlatt deler av det offentlige rom og til og med hele bydeler og forsteder til mannlige, aggressive rovdyr som utviser alle tegn på målrettet atferd for å dominere omgivelsene, og det brer seg som ringer på vannet utover i samfunnet, fra å beherske gater og boligkvarter til offentlige institusjoner som skoler, bibliotek og svømmehaller.

Men nå kommer altså løsningen: forslag om kjønnsegregering på kollektivtrafikk i Europa – som det for lengst er foreslått i svømmehaller – hvor likestilling ifølge vår politiske adels animerte skåltaler er en kjerneverdi.

At andre konsekvensene av verdier særlig denne delen av samfunnets elite omfavner frontkolliderer med kvinners frihet og likestilling later ikke til å falle dem inn, og i den grad det gjør, forsøker de å late som ingenting.

Tiden for denne øh…strategien er imidlertid på hell, så et forslag til den politiske adelen og øvrig elite er at de nå setter fra seg champageglasset, sparker sine tallrike spindoktorer, reorienterer seg ved hjelp av rådgivere som er tilkoblet virkeligheten og begynner å gjøre jobben sin. Den er nemlig å opprettholde lov, orden og befolkningens trygghet såvel som frihet – ikke bare tilvandrede menns – ikke å kakle luftig blant likesinnede om friheter det har kostet blod å kjempe frem og som faktisk ikke er den politiske klassens å skusle bort.

Tendensene til selvtekt viser i så fall at det fort kan melde seg andre som vil gjøre den for dem og den utviklingen bør være like uønsket som kjønnssegregering islamic style i europeisk offentlighet.