Og hvilken kommune skal så de sendes til…?

Hvis interesser er det myndighetene tror de egentlig ivaretar når de skyver et problem med asylsøkende gutter og menn som utviser skremmende seksualisert atferd videre til andre kommuner og lokalsamfunn og ikke til lukkede mottak som de burde?

Det kommer stadig bekreftede og ubekreftede meldinger om at mannlige asylsøkere gjør seksuelle tilnærmelser til mindreårige og tenåringsjenter som bor ved mottakene de er plassert i. Ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) utgjør menn rundt 70 prosent av alle migrantene som har ankommet Europa i sommer og høst, de fleste i aldersgruppen 18-35 år. Nå gjør noen av dem tilværelsen utrygg for unge jenter i norske lokalsamfunn.

OCCI november meldte Tønsberg Blad at tre mannlige asylsøkere ved akuttmottaket Oslofjord Convention Center (OCC) antastet ett barn og to tenåringsjenter. I tettstedet Melsomvik med 1700 innbyggere har Utlendingsdirektoratet (UDI) innstallert nærmere 1000 asylsøkere. En jente på under 13 år ble befølt i en butikk, mens to tenåringsjenter ble forsøkt holdt igjen under ferdsel på hhv. sykkel og moped. Ordfører Erland Larsen i Stokke og ordensjef i Vestfold-politiet Frank Gran bekreftet at det hadde vært minst tre hendelser hvor mannlige asylsøkere hadde skremt unge jenter i området.

Det dreier seg om et kulturbetinget kvinnesyn, sa Gran til Tønsberg Blad og opplyste om at politiet har økt patruljeringen i lokalområdet:

– Dette dreier seg om kulturbetingede utfordringer. Det går på holdninger de har til yngre jenter som beveger seg ute, uten følge av mannlige slektninger, og ikke slik de er vant med fra arabiske land. Vi regner med at det er derfor de har gjort dette, sier politiets ordenssjef.

– Det er derfor vi har økt patruljeringen i området, legger han til.

Hendelsene skapte stor frykt i det lille lokalmiljøet og de tre mistenkte ble sendt vekk fra kommunen til et annet mottak. Det forelå derimot ingen opplysninger om hvilken kommune de tre gjerningsmennene ble flyttet til.

AltaKort etter meldte Altaposten at en 12 år gammel jente var blitt antastet både verbalt og fysisk av to unge menn bosatt på Heros nyoppstartede asylmottak for enslige mindreårige i Bossekopp i Alta. De to mennene fulgte etter 12-åringen, kom med bemerkninger og tok etter hvert også fysisk tak i henne. Trakasseringen ble heldigvis avbrutt av et vitne. Etterforskningen fant frem til to 16 år gamle gutter, og Heros ansatte besluttet sammen med UDI å flytte guttene til et annet mottak.

Nå melder Folkebladet at to menn på Setermoen i Bardu via Facebook komment med seksuelle tilnærmelser til flere barne- og ungdomsskolejenter. Noen av jentene skal også å ha blitt forfulgt av mennene når de har beveget seg utendørs i sitt eget lokalsamfunn. Både Bardu Ungdomsskole og Setermoen Barneskole har måttet sende ut e-post til elevenes foreldre med informasjon om det inntrufne:

Undervisningsinspektør Trude S. Bjørnsund informerer om at også jenter på barneskolen har blitt kontaktet av fremmede menn, og blitt forfulgt.

– I vår samtale med jentene kom det frem at tre personer fulgte etter dem, og spurte om navn, hvor de bodde og om de skulle være venner, sier Bjørnsund.

Skolen har meldt saken til politiet, og oppfordrer samtidig foreldrene til å snakke med barna om viktigheten av å si fra til noen voksne hvis de opplever slike hendelser, enten i sosiale medier eller i lokalsamfunnet.

Flere jenter forteller at de har blitt kontaktet på facebook av to utenlandske menn, med spørsmål om hvor de bodde, hvor gamle de er og om de skulle treffes.

Faksimile: Folkebladet.

Faksimile: Folkebladet.

En mor på handletur med sin datter forteller at to jenter kom inn i nærbutikken og opplyste at de ble forfulgt av to menn. Begge mennene kom også inn i butikken og stirret åpenlyst på både datteren og jentene, som alle opplevde det som svært ubehagelig.

Politiet sier til Folkebladet at det dreier seg om to eller tre menn og at de vet hvem den ene er.

Mamma Gry-Lise Elstad forteller at episoden har gjort at hun er blitt engstelig for datteren når hun beveger seg utendørs.

– Jeg synes det er skummelt og håper at denne saken blir tatt på alvor. Slik det er nå, håper jeg disse personene forsvinner her i fra, sier Elstad og legger til at det alltid har vært veldig trygt på Setermoen.

Hvis vi skal dømme etter praksis så langt, så blir de nok det. Til et annet sted og en annen lokalbefolkning.

I Alta var attpåtil mottaksleder Renate Moe og politiet så fornøyd med egen innsats at de kom med gjensidig ros av hverandre.

– Vi tar selvfølgelig dette på høyeste alvor. Dette er helt uakseptabel oppførsel, uansett hvem som står bak.

Moe og Alta mottak er nå i dialog med UDI, angående at de to skal transporteres vekk fra Alta og til et annet mottak.

– Det er besluttet at de skal flyttes til et annet mottak en annen plass. Men jeg vet ikke når dette blir, eller hvor de skal hen. Dette jobbes det med utover dagen, sier hun.

Men den omtalte oppførselen er tydeligvis ikke mer uakseptabel enn at man bare forflytter  den til et annet lokalsamfunn. Hvis det er dette UDI, ledelsen ved asylmottak og politiet mener er å ta problemet på høyeste alvor, er det grunn til å bekymre seg for hva mindre alvor vil innebære.

Å flytte disse guttene og mennene til andre lokalsamfunn vil bare forskyve problemet og derfor ikke løse noen verdens ting. I stedet vil det bare bidra til å gjøre ytterligere lokalbefolkninger utrygge og skeptiske. Så hvis interesser er det myndighetene tror de egentlig ivaretar når de bare skyver problemstillingen videre til noen andre?

Det er ikke lokalbefolkningens og heller ikke alle de asylsøkerne som ikke ville drømme om å oppføre seg slik, men som likevel risikerer å få føle både utryggheten og skepsisen på pelsen.

Den politiske ledelsen skylder landets befolkning å redegjøre for hvorfor asylsøkende gutter og menn som utviser denne typen skremmende, seksualiserte atferd ikke blir overført til lukkede mottak umiddelbart.