Innvandring

Fasit etter Köln

En rapport fra innenriksministerens kontor i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen bekrefter antagelsene om gjerningsmennene bak masseovergrepene på kvinner på og rundt sentralbanestasjonen i Köln på nyttårsaften. Den gangen kalte politiet det som skjedde «en helt ny dimensjon av vold», mens flere samfunnsdebattører gikk i fullstendig fornektelsesmodus og mente det var…

En rapport fra innenriksministerens kontor i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen bekrefter antagelsene om gjerningsmennene bak masseovergrepene på kvinner på og rundt sentralbanestasjonen i Köln på nyttårsaften.

Den gangen kalte politiet det som skjedde «en helt ny dimensjon av vold», mens flere samfunnsdebattører gikk i fullstendig fornektelsesmodus og mente det var for tidlig å trekke noen konklusjoner. Man viste til en angivelig vestlig voldtektskultur og sammenlignet overgrepene med «hvite menns» – roten til alt vondt og vanskelig her i verden – tafsing på kvinner på puber og festivaler.

Eller som NRK nylig valgte å proklamere: – Like mange tyskere som syrere mistenkt etter Köln-overgrepene! Det manglet bare et «hurra!», for da 73 mistenkte var identifisert, viste det seg heldigvis at tre av dem var etniske tyskere. Snakk om flaks.

vinklingdeluxe

I Danmark avviste tidligere nestformann for Dansk Kvindesamfund, Ulla Tornemand, problemstillingen ved å vise til en interessant dansk – hvit, selvfølgelig – tradisjon få av hennes medborgere kjente til fra før, til tross for at den etter Tornemands beskrivelse er bredt akseptert og anerkjent:

«Her hjemme kaller vi det kompliment, når unge, hvite fyrer – både på enmannshånd og i flokk – i nattelivet grafser, stikker hånden ned i trusene og stikker en finger inn i fitta på og begår andre seksuelle overgrep på unge kvinner.»

Å ja, da så. Vel, er det maktpåliggende å bortforklare noe, så er det maktpåliggende.

Nå foreligger fasit fra Köln. Tysk politi har analysert 1178 timer med videoopptak som ble beslaglagt i etterkant. Det er registrert 1527 lovbrudd, hvorav 529 er seksualforbrytelser. Antallet ofre er oppe i 1218 og rundt halvparten ble ofre for både seksuelle overgrep og tyverier.

153 gjerningsmenn er identifisert og er nesten utelukkende innvandrere. 149 av de identifiserte gjerningsmennene har ikke tysk statsborgerskap. Av disse er 68 asylsøkere, 18 er ulovlige innvandrere, 47 har ikke avklart status, mens fire er såkalt enslig mindreårige asylsøkere og ti har annen oppholdstillatelse i Tyskland.

103 av de identifiserte er fra Marokko og Algerie. En offisiell rapport fra samme innenriksministeri viser for øvrig at hele 40 prosent av innvandrere fra Algerie, Marokko og Tunisia begår kriminalitet i Köln og omegn innen ett år etter ankomst.

Samme type atferd ble observert i flere tyske og andre europeiske byer samme kveld. Angrepsmennene er like velorganiserte som de er perverterte. Mens en del av mengden forgriper seg på kvinnen, beføler henne, grafser på brystene hennes og stikker fingre inn i enhver kroppsåpning, danner andre menn en beskyttende mur rundt sine medskyldige slik at forbipasserende – eller som det ble rapportert fra Köln: politiet – blir forhindret fra å gripe inn.

I Düsseldorf kom det inn 65 anmeldelser på nyttårsaften. I Hamburg var antallet anmeldelser og straffesaker 133. Likelydende beretninger kom også fra Frankfurt og Stuttgart. Nyhetsbyrået AFP meldte om tilsvarende tilfeller, om enn i mindre skala, i Zürich i Sveits og Saltzburg i Østerrike, mens politiet i Finland rapporterte om uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering i Helsinki på nyttårsaften. Politiet var også på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere planla å sextrakassere kvinner og hadde derfor forberedt seg. Tre konkrete tilfeller fant sted på sentralstasjonen i Helsinki, hvor rundt tusen asylsøkere – hovedsakelig fra Irak – hadde samlet seg. I Kalmar i Sverige mottok politiet minst åtte anmeldelser om seksuell trakassering av 15 kvinner mellom 16 og 20 år samme kveld. Det samme ble meldt fra Malmö og Karlstad.

I Köln fikk saken raskt karakter av en politisk skandale. En intern politirapport viste at omfanget av overgrepene og øvrige forbrytelser var langt verre enn det som til da hadde kommet frem og at politiet var så undertallige i forhold til ansamlingen av menn at de maktesløst måtte se på at kvinner ble seksuelt trakassert og overfalt. Det het at situasjonen kom så fort ut av kontroll at det ikke lot seg gjøre å anholde eller identifisere gjerningsmennene. Samtidig sådde denne og en annen politirapport tvil om både den politiske ledelsens og politiadministrasjonens uttalelser om saken.

Både lokale myndigheter, regjeringen og politiet i Köln var f.eks. ualminnelig raskt ute og hevdet at de seksuelle overgrepene ikke har noe med flyktninger og asylsøkere å gjøre, samtidig som man understreket at man foreløpig ikke visste hvem gjerningsmennene var. Kritikere av Merkels politikk påpekte derimot at de to utsagnene er gjensidig utelukkende.

Avisen Die Welt publiserte deler av en debriefingrapport fra 2. januar, som viste at flere av politisjef Wolfgang Albers – som hadde alle forutsetninger for å vite bedre – hadde kommet med flere uttalelser som stemte dårlig med virkeligheten. Han hevdet blant annet at en fjerdedel av de 120 anmeldelsene som da var kommet, dreide seg om seksuelle overgrep. Det var ikke tilfelle, det er trefjerdedeler.  I tillegg viste rapporten at over 70 gjerningsmenn var blitt pågrepet på stedet og brakt til politistasjonen for identitetssjekk. Nesten alle var asylsøkere som nylig var ankommet Tyskland.

Ifølge avisene Kölner Stadt-Anzeiger og Der Spiegel sporet da også politiet «tallrike» av de mobiltelefonene som ble stjålet fra ofrene på nyttårsaften til flere asylmottak i områdene rundt Köln.

Albers ble tvunget til å gå av på grunn av sin sterkt kritikkverdige håndtering av og feilaktige opplysninger om situasjonen.

Atferden som ble observert i Köln og andre byer på nyttårsaften er imidlertid ikke enkeltstående hendelser, men del av en økende tendens.

Det kommer nå regelmessige rapporter om at gutter og unge menn med innvandrerbakgrunn seksuelt trakasserer og begår seksuelle overgrep på jenter og kvinner i svømmehaller i Danmark og Tyskland såvel som i Sverige.

Sistnevnte har siden nyåret også opplevd en bølge av overfall og seksuelle overgrep på jenter og kvinner på åpen gate. Bare i Östersund var det åtte grove overfall som inkluderer voldtekt, voldtektsforsøk og mishandling på drøyt to uker. I samtlige tilfeller er gjerningsmennene beskrevet som «mørkhudede», i flere av tilfellene har det også vært flere gjerningsmenn som gav seg på offeret. En identifisert gjerningsmann var bosatt på et asylmottak. I mens blir jenter og kvinner stadig reddere for å bevege seg utendørs. En undersøkelse foretatt av byrået Inizio på oppdrag for Aftonbladet viser at nærmere halvparten av svenske kvinner nå føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid.

I Danmark opplever jenter og kvinner stadig større utrygghet og flere fysiske krenkelser i småbyene ThistedHaderslev og Sønderborg. På disse stedene har danske myndigheter etablert asylleire og det har de lokale kvinnene bokstavelig talt fått føle på pelsen, da mannelige beboere ved mottakene forfølger og grafser på dem.

Lignende skremmende, nærgående atferd fra unge, mannlige asylsøkere mot mindreårige jenter er også rapportert fra nærområdene til norske asylmottak i Melsomvik, Alta og Bardu. Den offisielle reaksjonen var bare å flytte gjerningspersonene til andre mottak i andre lokalsamfunn.

I Oppland råder politiet jenter til å være forsiktige med gå ute alene på kveldstid. Det skjer etter rapporter om et titalls tilfeller av seksuell trakassering bare siden nyttår. Samtlige gjerningsmenn/guttene er av utenlandsk opprinnelse. En asylsøker i begynnelsen av 20-årene går igjen i tre av sakene.

Og modus operandi er den samme; man jakter i flokk.

– Hver gang har det vært to eller flere gutter sammen om handlingene. Alle unge og av utenlandsk opprinnelse, forteller Bjørn Slåtsveen, leder i etterforskningsseksjonen i Vestoppland politidistrikt, til Oppland Arbeiderblad.

Seks av sakene er anmeldt. Tre gutter er avhørt og anses som kjente gjerningspersoner. Slåtsveen understreker at politiet ser alvorlig på sakene.

Slåtsveen legger til det få i det offentlige Norge og andre andre europeiske land tør å si:

– Dettet er i ferd med å utvikle seg en tendens og et problem, og det er et stort problem for jentene som utsettes for det. Vi har en mistanke om at dette forekommer uten at vi har fått beskjed om det også, sier Slåtsveen som mener slikt kan få konsekvenser foren fremtid i Norge.

Kan få…?

Når kvinner og jenter blir seksuelt trakassert av tilvandrede menn – som attpåtil kommer under dekke av å være «flyktninger» – i flokk og følge når de beveger seg i det offentlige rom, på vei til og fra jobb og skole, i en grad som gjør at et privat togselskap i Tyskland innfører egne kvinneavdelinger for at kvinnelige passasjerer skal slippe å bli antastet på toget, da er det på tide å bli hardere i klypa. Labour-leder Jeremy Corbyn snakker om det samme i Storbritannia, og selv om det tyske togselskapet benekter at innføringen av kjønnssegregerte togvogner er en reaksjon på nordafrikanske og arabiske menns masseovergrep på tilfeldig forbipasserende kvinner i Köln og andre tyske byer, gjør tidspunktet og alle rapportene om den voldsomme økningen av seksuell trakassering og overgrep det vanskelig å tro dem.

Ordlyden burde følgelig være «vil få», ikke «kan». Det er det beste signalet å sende til gutter og menn som kynisk utnytter den beskyttelsen asylinstituttet er ment å være til å gjøre hverdagen utrygg for befolkningen i de landene de angivelig trenger beskyttelse i.