Islam

Hvorfor føres Rabitamoskeen opp på terrorliste?

Spørsmålet burde vært et hett tema disse dager etter at det på søndag ble kjent at De forente arabiske emiratene nå kategoriserer Det islamske forbundet, også kalt Rabita, som en terrorgruppe sammen med rundt 80 andre organisasjoner i verden. Ettersom media viser liten interesse i å gå nærmere inn på temaet, skal vi gjøre det. Ikke minst fordi vi kjenner oss ganske trygge på at Emiratene vet hva de holder på med.

Det foruroligende ved Rabitamoskeen er i disse terrortider at flere nå kjente terrorister har hatt tilhørighet der, som den venstreradikale som Anders Cameroon Østensvig Dale, som konverterte i Rabitamoskeen. Nå står han på FNs terrorliste relatert til al-Qaida. Videre handler det om Hassan Abdi Dhuhulow, Nairobiterroristen, som var svært aktiv i flere år på nettstedet til Rabitamoskeen, islam.no, der han uforstyrret fikk promoterte en av verdens verste terrorister gjennom tidene, Anwar al-Awlaki. En tredje er Abu Ayub, som gikk til selvmordsangrep i Bagdad i sommer. I tillegg har en rekke andre jihadister/terrorister hatt tilhold i moskeen. Hvorvidt Emiratene er kjent med disse forholdene er umulig å vite. Jeg tar det dog som en selvfølge at PST har notert seg dette med interesse. Det samme gjelder at det kan synes som om det er samlet inn penger av Rabitamedlemmer, som ikke har gått til de såkalte hjelpekonvoiene til Syria, men til terrorister i samme land. Mens forstander Basim Ghozlan benekter forholdet, gjorde ikke leder av Rabita Unge, Hossam Belkilani, det da han ble tatt med buksa nede.

Sistnevnte tar jeg også for gitt at PST kjenner til, men om Emiratenes tjenester har fått dette med seg, er umulig å vite.

Det sentrale kan være følgende: Emiratene valgte i fjor å følge Saudi-Arabias beslutning om å definere Egypts muslimske brorskap som en terrororganisasjon. (EU og USA, med mange flere, har gjort det samme, men ikke Norge.) Brorskapet har hatt sin base i Egypt med forgreininger verden over, og terrorgruppen Hamas er en militær gren av Brorskapet. Vi har lenge ment at Brorskapet fremst moské i Norge er Rabita, dette ikke minst ut fra at forstander Basim Ghozlan åpent viser sin begeistring for Brorskapet i Egypt og promoterer Morsi som den ”legitime” lederen av landet, som her på Facebook-profilen sin.

Basim_Facebook_Morsi

Så er det den konspiratoriske mentaliteten som preger Brorskapet og også forstander Ghozlan, der Israel er i sentrum for deres spesielle tankeunivers. Bare i den siste tiden har Ghozlan vist disse entydige konspirasjonene to ganger, sist tidligere i høst i Verdibørsen i debatt med historiker og forfatter Halvor Tjønn. Her forklarte Ghozlan krig, uro og elendighet i Midtøsten med at USA og Vesten har skapt dette kaoset, ene og alene for å holde én stat i området sterk: Israel. I sommer gikk han ut i VG TV med at Israel stod bak terrortrusselen mot Norge som førte til nasjonal terroralarm. Dette for å rette fokuset bort fra hendelsene på Gaza, som fikk ”så god støtte blant det norske folket”. Den samme konspirasjonsteorien gjentok han i Dagsnytt Atten på NRK.

Av terrorlisten til Emiratene ser det ut til at samtlige organisasjoner som er ført opp, har bånd til Brorskapet. Som amerikanske Council on American-Islamic Relations (CAIR). En gruppe under mistanke av FBI for å ha finansiert et Hamas-støttende nettverk. Derfor har FBI forbudt all kommunikasjon med CAIR utenom ved kriminaletterforskning siden i 2008. En annen gruppe på terrorlisten som er interessant for oss, er Den internasjonale unionen av muslimske lærde, ledet av Yusuf al-Qaradawi, som anses for Brorskapets åndelige leder. Qaradawi er som kjent Ghozlans fremste forbilde.

Ingen skal kunne påstå at Emiratene er i nærheten av å innfri kravene til det vi definerer som et demokrati, uten å skape uoverkommelige forklaringsproblem. Men at de kan sin islam, bør være åpenbart. Det er også all grunn til å tro at etterretningsinformasjonen terrorlisten bygger på er bred. Etter terrorangrepet mot USA i 2001, oppdaget Emiratene at mange av finansielle transaksjoner til voldelige grupperinger gikk via Emiratene, forteller en av Egypts fremst forskere på islamisme, Ammar Ali Hassan, til Klassekampen, som fikk dem til å ”follow the money”. Samtidig er definisjonen av hva som er terror utvidet til å gjelde «grupper som støtter ideene til Brorskapet, eller bidrar med en hatretorikk, eller samler inn penger til disse organisasjonene».

Brorskapets lojalitet er ikke til en stat, men til islam og deres egen bevegelse. Deres programerklæring fra stiftelsen i 1928 står like fast i dag: ”Allah er vårt formål, budbringeren er vår leder, koranen er vår lov, jihad er vår vei, døden for Allahs sak vårt høyeste håp.” At politisk islam er en trussel mot nasjonalstaten og demokrati er en kjent sak. Eller som Ali Hassan sier det: – Vi som bor i islamske land kan best uttale oss om islamistiske bevegelser. Det er vi som har opplevd dem ved makten og har sett at de verken ønsker demokrati eller nasjonalstatene, sier han.

Derfor skal omlandet til Brorskapet stanses: De som ”bidrar med en hatretorikk”, som vitterlig konspirasjonsteorier i Ghozlan-regi er en del av, eller ved at en terrorist som Awlaki hylles uten kritikk, og også at selvmordsbombing omtales i rosende ordlag, hvilket Ghozlan også har gjort. Og de som ”samler inn penger”, som det ser overhengende sannsynlig ut at har foregått i Rabita-sammenheng. Alt som bidrar til terror er det dette handler om.

Mens i Norge sponser staten moskeer og bevegelser som dette.

HRS fikk utgi den kritikerroste boken til Helle Merete Brix om Brorskapet, ”Mod mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa”. Den kan du lese elektronisk her